Gå videre til hovedindholdet

Hvordan udvikler vi i økonomiske nedgangstider?

På trods af bibliotekernes succes med fortsat at tiltrække mange brugere og borgernes ønsker om, at der prioriteres flere midler til bibliotekerne, er det ikke alle steder den politiske vilje rækker til andet end nedskæringer på kulturbudgetterne. Og man kan frygte det blive værre i de kommende år, når regeringen har bebudet, at staten skal spare seks milliarder kroner frem til 2013 og kommunerne skal spare fire.

Så situationen i mange kommuner er besparelser, men hvordan fortsætter man så den rivende udvikling bibliotekerne er inde i. Det er spørgsmålet når vi laver konferende om innovation i en krisetid d. 27. maj.

Hvordan erkender biblioteket et innovationsbehov?
Når behovet for innovation er erkendt, hvad gør man så?
Hvordan implementeres udvikling og innovation i biblioteket?
Og hvordan fastholder men en innovationsproces når den allerede er i gang?

Mange biblioteker har oplevet nedskæringer; konsekvenserne kan mærkes og måske er der krisestemning. Hvis biblioteket ikke allerede er ramt af besparelser frygter man for en sådan skæbne. Men der er netop i krisetider at biblioteket skal overleve gennem udvikling og innovation. Biblioteket behøver ikke at standse udviklingen, fordi der skal spares - tværtimod - det handler om at finde de nye løsninger.

Denne dag kigger vi nærmere på:
Erfaringer med innovationsprocesser fra en offentlig virksomhed
Erfaringer fra et kursus i innovation fra medarbejdere på biblioteket
Politisk og folkelig opbakning
Konkrete forslag til udvikling og innovation

Dit udbytte:På temadagen præsenterer vi konkrete erfaringer med innovative tiltag, og derudover ser vi på en række forslag til hvordan biblioteket kan overkomme krisen gennem innovation og udvikling.

Program
09.30 - 10.00 Ankomst og morgenkaffe
10.00 - 10.15 Velkomst og indledning ved Michel Steen-Hansen direktør for Danmarks Biblioteksforening og Michael René Kristiansson Lektor på Danmarks Biblioteksskole

10.15 - 11.15 Hvordan fastholder man innovation i organisationen under forskellige vilkår? ved Torsten Bjørn Senior Director, Design Management ved Lego System A/S

11.15 - 12.15 Innovationsbehov erkendt, men hvad så? - Innovationsprocesser, erfaringer fra den offentlige virksomhed ved Dan Boding-Jensen Udviklingskonsulent hos I/S Vestforbrænding med ansvar for Idé- og konceptudvikling.

12.15 - 13.00 Frokost

13.00 - 14.00 Hvordan skaffer bibliotekerne sig politisk og folkelig opbakning gennem Manipulation og Netværk? ved Klaus Kjøller Lektor ved Københavns Universitet

14.00 - 14.30 Hvordan skaffer bibliotekerne sig politisk og folkelig opbakning til innovation i tider med nedskæring? ved Knud Schultz Bibliotekschef, Århus Kommunes Hovedbibliotek

14.30 - 15.00 Kaffepause

15.00 - 15.20 Hvad får man som bibliotek/institution ud af at deltage i Innovation Cup? ved Tine Vind Bibliotekschef, Ballerup Bibliotekerne.

15.20 - 15.40 Når biblioteksansatte slippes løs på innovatør-uddannelse: Erfaringer med kursus i innovation ved Jeppe Debois Baandrup Udviklingschef for Slagelse Bibliotekerne

15.40 - 16.00 Fem innovationspunkter ved Michel Steen-Hansen og Michael René KristianssonPraktiske oplysninger
PrisKr. 1.800 - prisen inkluderer morgenmad, frokost og eftermiddagskaffe
StedDanmarks Biblioteksskole, Birketinget 6, 2300 København S. i Auditoriet. Find vej.

Tilmelding
Du kan tilmelde dig temadagen via denne formular
Bemærk venligst, at tilmeldinger modtaget senere end 4 uger før arrangementet, er bindende
Se den udsendte folder for dagen her

Kommentarer

  1. Det er godt, at der er fokus på innovation og udvikling i disse krisetider. Det kan jeg som meget snart nyuddannet cand. scient. bibl. kun være glad for! Det speciale, jeg p.t. skriver på, omhandler netop dette emne. Derfor kan jeg bidrage lidt til debatten. Det er langt fra alle folkebiblioteker, der er med på udviklingsvognen – i hvert fald hvis det er ensbetydende med, at man ansøger og får penge fra Styrelsen for Bibliotek og Mediers Udviklingspulje, som er sat i verden til dette formål. Her er lidt fakta: 70 institutioner er blevet tildelt 61.507.761 kr. fra Udviklingspuljen i perioden 2007-2010. Ud af disse 70 har jeg har udvalgt 12 folkebiblioteker (Top 12 ) til at deltage i en interviewundersøgelse i forbindelse med mit speciale , og disse 12 repræsenterer hver et kommunalt biblioteksvæsen. Disse 12 har fået bevilliget 39.100.363 kr.i perioden, hvilket svarer til ca. 63.5% af den samlede andel i hele puljen. Ud af de 70 institutioner, der har fået penge, er 50 repræsenteret af kommunale biblioteksvæsener. 19 af disse 50 har udelukkende søgt om og fået bevilliget penge under indsatsområdet ”Biblioteker i hele landet”. Dette indsatsområde ekstraordinært, fordi her man får tildelt penge, uden man afkræves at lave decideret udvikling. Hvis man således udelader de 19 ”ikke-udviklende” folkebiblioteker, står man tilbage med 31, som tilsammen har fået bevilliget 47.827.469 kr., og som således får bevilliget ca. 78% af den samlede puljeandel. De 12 folkebiblioteker, jeg har med i min undersøgelse, får tildelt flest penge - de får ca. 82% af folkebiblioteksandelen. De 6 øverste folkebiblioteker på min Top 12 liste får 27.927.087 hvilket svarer til 58% af det samlede ”folkebiblioteksbeløb”. Hvis man udregner den andel Københavns Biblioteker og Århus Kommunes Biblioteker, som er dem, der får tildelt flest penge i det hele taget, får tilsammen, giver det et beløb på 15.814.060 kr., hvilket svarer til ca. 33% af det beløb, der er givet til folkebiblioteker fra Udviklingspuljen i perioden 2007-2010. Det er da interessante tal i forhold til, at vi har 98 biblioteksvæsener i landet.
    Jeg påtager mig det fulde ansvar, hvis der skulle være eventuelle regnefejl i denne statisktiske undersøgelse.
    Kan der eventuelt bevilliges en friplads til den spændende konference d. 27. maj? – spørger en fattig, men vildt engageret bibliotekarstuderende!

    Vibeke Börninck

    SvarSlet

Send en kommentar

Populære opslag fra denne blog

Oversigt viser årelang nedbarbering af bibliotekerne - lad det være et wake-up call

"Oversigt viser årelang nedbarbering af bibliotekerne – »grænsen er nok nået« ifølge interesseorganisation" er overskriften på en artikel i Kulturmonitor i dag. Og denne milde underdrivelse om at grænsen nok er nået stammer fra mig og Danmarks Biblioteksforening. Den kunne også have været børn der ikke har adgang til bøger bliver dårligere til at læse. Baggrunden for artiklen er en opgørelse som kulturministeriet har lavet til SF’s socialordfører, Theresa Berg-Andersen. Her har ministeren opgjort antallet af for biblioteker fra 2006 og frem til i dag og gjort det klart, at antallet af danske biblioteker er faldet drastisk gennem de sidste 17 år. Opgørelsen viser at at antallet af biblioteksfilialer, er faldet fra 420 (2006) til 310 (2022) altså en en lukning af 1/4 af bibliotekerne. Havde de dykket lidt længere tilbage end til kommunalreformen kunne de se at antallet er halveret siden 1996 hvor der var 900 betjeningssteder. Stof til politisk eftertanke I Kulturmonitor siger

Hvad læser børn i en skole uden et bibliotek?

Mine største børn siger stadig at de går på skolebiblioteker, men jeg tvivler på at min den yngste på 4 kommer til at kende begrebet. I kølvandet på folkeskolereformen er skolebiblioteket nemlig blevet afskaffet eller i hvert fald erstattet af pædagogiske læringscentre . Hvad betyder det for skolen og elevernes kompetencer i forhold til traditionelle biblioteksdyder som litteratursøgning, kildekritik og læselyst, når man ændre fokus fra bibliotek til læringscenter. Det er tanker der er inspireret af at jeg er på vej til generalforsamling i Aarhus hos Kommunernes Skolebiblioteksforening eller de har naturligvis også skiftet navn til  Kommunernes Forening for Pædagogiske Læringscentre . En forening som vi I Danmarks Biblioteksforening har et godt og udbytterigt samarbejder med, hvilket vi desværre ikke har med den anden "skolebiblioteksforening" Pædagogisk LæringsCenterForening som har meddelt at de ikke længere ønsker at deltage i biblioteksparaplysamarbejdet da de ikke l

The development of ‘open library’ in Denmark #wlic2013

In occasion of my participation in the World Congress for Libraries IFLA, I have made ​​a presentation of the libraries in Denmark and especially the concept we call OPEN LIBRARIES. The theme of WLIC 2013 is "Future Libraries: Infinite Possibilities" and OPEN LIBRARIES is one of the possibilities. In Denmark, all the libraries is free to use, In the way, that all the basis services are free of charge for the public. In Denmark almost all the Libraries are funded by tax. The libraries are obligated to make all kinds of materials available, both physical and digital. Not just books. We have 98 municipalities and all of them are obligated, by legislation, to have a library and to finance it. Some of the municipalities have more than one library. We have approximately 450 public libraries, to a population of 5,5 mil. people.  Half of the libraries are closed in the last ten years, but the development has hopefully stopped now. It seems that development lead to fewer and few