onsdag den 7. april 2010

Borgerne synes der skal bruges flere penge på biblioteker

Ifølge en undersøgelse lavet for Dagbladet Børsen mener borgerne at politikerne skal prioritere flere midler til bibliotekerne. Børsen har stillet spørgsmålet ” Danmark har fået ny kulturminister og i den forbindelse vil jeg bede dig, hjælpe ham med at prioritere de cirka 6 mia. Kr. Som kulturministeriet har at råde over. Hvilke af følgende områder mener du, skal have flere eller færre penge fremover.” til det svare 53 % af borgerne at de synes der skal bruges flere penge på biblioteker, mens kun 11% synes der skal bruges færre. Bibliotekerne er kun overgået af idræt i forhold til hvad danskerne vil prioritere.

I dag har Danmarks Biblioteksforening udsendt en begejstret pressemeddelelse om det.

At borgerne gerne vil ha at politikerne prioritere bibliotekerne højere er vel egentlig ikke overraskende, men viser blot den udvikling bibliotekerne har været igennem, hvor de spiller en stadig større rolle i danskernes liv. De ved det er på bibliotekerne, de får adgang til pålidelig information, at det er på bibliotekerne de kan få hjælp til at navigere i informationssamfundet og at det i høj grad er bibliotekerne der sørger for at der er adgang til alle de digitale ressourcer, hvad enten det er netmusik, digitale bøger og lydbøger eller deltage i innovative brugerskabte formidlinger som litteratursiden

Og som det sidste ikke kommercielle offentlige rum, er det også bibliotekerne som borgerne opsøger i lokalsamfundet, for at mødes, så jeg er da glad for at borgerne også vil betale mere til bibliotekerne

Hvorfor skæres der, når bibliotekerne er så populære?
Statikkerne taler også deres tydelige sprog om bibliotekernes popularitet. Desværre er de politiske prioriteringer ikke altid derefter, hvor bibliotekerne de seneste år har været udsat for store besparelsen.

Statikken fortæller at to ud af tre danskere bruger folkebiblioteket. I 2008 var der mere end 34 mio. besøg. Dermed er biblioteket et af vores mest populære, offentlige kulturtilbud. Sådan har det været gennem mange år. Men måden, vi bruger biblioteket på, er i forandring.

På den ene side falder udlånet af fysiske materialer – bøger, cd’er mv. I perioden 2000-2008 er folkebibliotekernes udlån af fysiske materialer således faldet med 22 %, fra ca. 62 mio. til ca. 48 mio. materialer.

På den anden side vokser benyttelsen af digitale tilbud, som spænder fra download af musik og ebøger til fornyelser af lån via bibliotekets hjemmeside. For eksempel havde Bibliotekernes Netmusik,hvor man som biblioteksbruger via sin hjemkommune gratis kan downloade musik, mere end 2,5 mio. download i 2008 – en stigning på 48 % i forhold til 2007.

Der er altså tale om en voldsom populær institution og jeg håber da at en undersøgelse som Børsens kan være med til at få politikernes øjne op for at befolkningen ønsker, at man fortsat udvikler bibliotekerne og det er altså ikke gratis – så jeg håber at politikerne lægger mærke til befolkningens ønsker når de skal prioritere.


Børsen bringer selv undersøgelsen på bagsiden i dag, her hedder det:

Folkelig protest mod biblioteks-besparelser

Befolkningen er træt af lukningen af lokale biblioteker, vurderer ekspert. SF vil give flere penge, mens Venstre har lukket kassen Af JAKOB MARTINI

Når politikerne skærer stadig dybere i bibliotekernes budgetter , går de stik imod ønsket fra danskerne. ... Danmarks Biblioteksforening anslår, at bibliotekerne har fået skåret ca. 10 pct. af budgetterne , siden kommunalreformen trådte i kraft. Og selv om der tilsyneladende er ved at være sat en stopper for de mange bibliotekslukninger , må 62 pct. af bibliotekerne igen i 2010 skære i budgetterne . ... Hos regeringspartiet Venstre afviser kulturordfører Troels Christensen, at besparelser og lukninger har svækket bibliotekerne . (Dette er et uddrag)
Klik her for at åbne originalartiklen

Du kan se undersøgelsens svar her:

Ingen kommentarer:

Send en kommentar