onsdag den 24. februar 2010

Store forventninger til ny kulturminister

Det er hvad rigtig mange, herunder også bibliotekerne udtrykker til den nye kulturminister Per Stig Møller. Netop bibliotekerne spiller en afgørende rolle i udformningen af den fremtidige kulturpolitik, samt for hvordan bibliotekerne aktivt skal være med til at udvikle fremtidens vidensamfund.Han er også allerede kommet med en lille definition på det svære begreb KULTUR »Min egen definition af kultur er, når man gør mere end fornødent for at løse sin opgave. Ikke bare laver en stenøkse, men også dekorerer den. Ikke bare har en stenhule, men også laver malerier. Ikke bare er nomade, men også skaber fortællinger« Per Stig Møller, kulturminister

Den tidligere kulturminister, Carina Christensen, har brugt meget energi på at rose bibliotekerne for omstillingsparathed og strukturtilpasning, men hun nåede aldrig at komme med klare visioner for bibliotekernes fremtidige rolle. Sidste år nedsatte hun et udvalg, der skulle komme med bud på "folkebibliotekernes rolle i vidensamfundet" men udvalget har endnu ikke afsluttet sit arbejde.

Det forventer vi i Danmarks Biblioteksforening til gengæld den nye kulturminister er mand for. Vi har hele tiden haft store forventninger til regeringens visioner for hvordan vi fortsat kan udvikle bibliotekerne til at være et lokalt omdrejningspunkt for det lokale kultur- og læringsmiljø.

Vi lægger ikke skjul på, at med Per Stig Møllers udnævnelse til kulturminister er forventningerne ikke mindsket, specielt ikke til en kommende samlet national strategi for bibliotekerne.

Vi tror at den nye kulturminister har evnerne til at samle folketinget omkring en strategi, hvor der kan sætte mål for bibliotekernes rolle og kommunernes forpligtelse til at investere i denne hjørnested i det demokratiske samfund.


Så vi har store forventninger og glæder os til samarbejdet med Per Stig Møller

Ingen kommentarer:

Send en kommentar