mandag den 22. februar 2010

Kulturarven skal digitaliseres - Folketinget bør se på mulighederne

I Danmarks Biblioteksforenings blad Danmarks Biblioteker har formanden Vagn Ytte Larsen skrevet om hvorfor det er nødvendigt at vi sætter politisk fokus på digitalisering af den danske kulturarv.

Det er også et emne der fylder rigtig meget for bibliotekesforeningen, og som burde have større opmærksomhed i den offentlige debat. Det handeler om vores fælles identitet.

Derfor sætter vi også yderligere fokus på sagen bl.a. på vores kommende årsmøde 25.-26. marts i Esbjerg, hvor temaet er Bibliotekerne er meget mere end Google. Mange har gennem årene spået, at bibliotekerne på sigt var alvorligt truet af Google, men historien har vist, at bibliotekets kompetencer stadig er i høj kurs, når borgerne skal finde de rette informationer og have sorteret internetsamfundets mylder af oplysninger, sådan som også DBs Gallup-undersøgelse i sommer viste.

Men bibliotekerne er også Google, og bibliotekerne skal derfor leve i et aktivt samspil med denne store internetgigant. Aktuelt er der i Danmark debat om digitalisering af kulturarven, og hvordan bibliotekerne sikrer den nødvendige fri adgang for borgerne.

Erland Kolding Nielsen, direktør for Det Kongelige Bibliotek, kom med et stærkt og rungende opråb kort før jul: Den danske kulturarv skal digitaliseres, så der er adgang til den via internettet. Forudsætningen var, at hvis ikke det danske samfund ville afsætte midlerne, måtte man finde andre veje, og her var svaret – GOOGLE. For, som KBs direktør sagde, ville Folketinget ikke afsætte tilstrækkelige midler til, at bibliotekerne kunne sørge for digitaliseringen, så er Google det eneste alternativ, man har set. F.eks i USA hvor Google er i fuld gang med at digitalisere de store forskningsbibliotekers bøger. Regeringen har kun afsat 21 mio. kroner over de næste tre år, og det rækker på ingen måde. Derfor er Det Kongelige Bibliotek nu gået i gang med at undersøge mulighederne for at indgå en aftale med Google.

I Danmarks Biblioteksforening er vi enige i, at den danske kulturarv skal på nettet. Ja, i princippet bør alle bøger og al anden velegnet kulturarv kunne tilgås via nettet. Her er søgemaskinen Google oplagt, den er enkel i brug, firmaet har ressourcerne og er derfor en mulig partner. Og mange brugere finder allerede i dag vej til bibliotekets samlinger og tilbud via søgemaskinen.

MEN før vi klapper i hænderne, er der et par alvorlige hurdler, der skal overvindes. Google er et privat selskab drevet på forretningsbasis, og vi i bibliotekerne må kræve fri adgang til kulturarven. Andre vigtige spørgsmål skal også afklares. Vil Google blive ved med at være gratis for brugerne, hvis de opnår en monopollignende stilling – og så er der det med ophavsretspørgsmålet, som skal afklares.

Store spørgsmål inden et partnerskab kan indgås. Det danske sprogområde er lille, derfor er det heller ikke Google, der har spurgt KB, men KB som ejer af indholdet, der bejler til søgemaskinen og ikke omvendt, som det er gjort i USA og andre store lande.
Det her er en klar politisk diskussion, som Folketinget snarest skal tage op. Digitaliseringen skal foretages, men det koster penge, mange penge. Partnerskaber kan derfor også her være nyttige og måske den eneste løsning, men den afgørende forudsætning er: at vi understreger det helt ufravigelige krav – fri adgang til kulturarven.

Folketinget bør tage sagen op!

Læs selv mere i Danmarks Biblioteker

Ingen kommentarer:

Send en kommentar