Gå videre til hovedindholdet

Kulturarven skal digitaliseres - Folketinget bør se på mulighederne

I Danmarks Biblioteksforenings blad Danmarks Biblioteker har formanden Vagn Ytte Larsen skrevet om hvorfor det er nødvendigt at vi sætter politisk fokus på digitalisering af den danske kulturarv.

Det er også et emne der fylder rigtig meget for bibliotekesforeningen, og som burde have større opmærksomhed i den offentlige debat. Det handeler om vores fælles identitet.

Derfor sætter vi også yderligere fokus på sagen bl.a. på vores kommende årsmøde 25.-26. marts i Esbjerg, hvor temaet er Bibliotekerne er meget mere end Google. Mange har gennem årene spået, at bibliotekerne på sigt var alvorligt truet af Google, men historien har vist, at bibliotekets kompetencer stadig er i høj kurs, når borgerne skal finde de rette informationer og have sorteret internetsamfundets mylder af oplysninger, sådan som også DBs Gallup-undersøgelse i sommer viste.

Men bibliotekerne er også Google, og bibliotekerne skal derfor leve i et aktivt samspil med denne store internetgigant. Aktuelt er der i Danmark debat om digitalisering af kulturarven, og hvordan bibliotekerne sikrer den nødvendige fri adgang for borgerne.

Erland Kolding Nielsen, direktør for Det Kongelige Bibliotek, kom med et stærkt og rungende opråb kort før jul: Den danske kulturarv skal digitaliseres, så der er adgang til den via internettet. Forudsætningen var, at hvis ikke det danske samfund ville afsætte midlerne, måtte man finde andre veje, og her var svaret – GOOGLE. For, som KBs direktør sagde, ville Folketinget ikke afsætte tilstrækkelige midler til, at bibliotekerne kunne sørge for digitaliseringen, så er Google det eneste alternativ, man har set. F.eks i USA hvor Google er i fuld gang med at digitalisere de store forskningsbibliotekers bøger. Regeringen har kun afsat 21 mio. kroner over de næste tre år, og det rækker på ingen måde. Derfor er Det Kongelige Bibliotek nu gået i gang med at undersøge mulighederne for at indgå en aftale med Google.

I Danmarks Biblioteksforening er vi enige i, at den danske kulturarv skal på nettet. Ja, i princippet bør alle bøger og al anden velegnet kulturarv kunne tilgås via nettet. Her er søgemaskinen Google oplagt, den er enkel i brug, firmaet har ressourcerne og er derfor en mulig partner. Og mange brugere finder allerede i dag vej til bibliotekets samlinger og tilbud via søgemaskinen.

MEN før vi klapper i hænderne, er der et par alvorlige hurdler, der skal overvindes. Google er et privat selskab drevet på forretningsbasis, og vi i bibliotekerne må kræve fri adgang til kulturarven. Andre vigtige spørgsmål skal også afklares. Vil Google blive ved med at være gratis for brugerne, hvis de opnår en monopollignende stilling – og så er der det med ophavsretspørgsmålet, som skal afklares.

Store spørgsmål inden et partnerskab kan indgås. Det danske sprogområde er lille, derfor er det heller ikke Google, der har spurgt KB, men KB som ejer af indholdet, der bejler til søgemaskinen og ikke omvendt, som det er gjort i USA og andre store lande.
Det her er en klar politisk diskussion, som Folketinget snarest skal tage op. Digitaliseringen skal foretages, men det koster penge, mange penge. Partnerskaber kan derfor også her være nyttige og måske den eneste løsning, men den afgørende forudsætning er: at vi understreger det helt ufravigelige krav – fri adgang til kulturarven.

Folketinget bør tage sagen op!

Læs selv mere i Danmarks Biblioteker

Kommentarer

Populære indlæg fra denne blog

Hør, hvorfor børn, der vokser op med bøger, klarer sig bedre senere i livet

Kulturmagasinet  KRÆS - RADIO4   (kl. 14.00-15.00) skal i dag handle om hvorfor det er vigtigt at børn læser.  Ikke kun fordi det er fedt at læse gode historier, men fordi n y forskning bekræfter, at tilgængelige bøger i hjemmet hjælper børn til at læse mere, blive bedre læsere og bedre uddannet senere i livet. Og har børnene ikke adgang til bøger i hjemmet er det vigtigt at de får adgang via andre institutioner som biblioteker. Det budskab udfolder sig i en samtale mellem Ea Hoppe Blaabæk, post. doc KU, Michel Steen-Hansen direktør i Danmarks Biblioteksforening og værten "kulturjunkien" Maja Hald.   Hør det her  Det hele tager sit afsæt i Ea Hoppe Blaabæk ph.d.-afhandling om, hvordan forældre giver kulturel, social arv videre til deres børn. Den er også blevet fyldigt omtalt i Kristeligt Dagblad  I   Kristeligt Dagblad   artikel skriver det også at afhandlingen punkterer en, for avisen og tilsyneladende også forskeren, udbredt myte om bibliotekerne som kulturelle fyrtårne

Når folkeskoler og folkebiblioteker bruger hinanden

I sidste uge efterlyste jeg gode eksempler på samarbejder mellem Folkebiblioteker og Folkeskoler og det er strømmet ind. Tak for det.  Det er også startskuddet på  Danmarks Biblioteksforening temaside om Folkebibliotekerne og den nye folkeskolereform, som du kan se og bidrage til på db.dk/folkeskole Jeg har lavet et kort oplæg til det "Dialogmøder om den åbne skole" som undervisningsministeret afholder i dag og alle de eksempler jeg kommer med vil indgå i DB's tema. Til præsentationen har jeg også fået hjælp af Signe Jarvad Chef Københavns Biblioteker - Kultur Valby, som har arbejdet systematisk med de københavnske bibliotekers læringsindsat i forhold til folkeskolen.  Vores fokus vil være understøtteden undervisning  som det udtrykkes i den nye folkeskolereform. På længere sigt vil DB lavet et inspirationskatalog til alle landets biblioteker, skoler og kommuner om hvordan vi kan udnytte de forskellige kompetencer vi besidder til gavn for eleverne og vide

Regeringen vil bruge 130 millioner på at genoplive døde bymidter i 'donut-byer' - biblioteket er en oplagt hjertestarter

Regeringen lancerer i dag en forsøgsordning, hvor 10 byer i landet skal deles om 130 millioner kroner. De skal bruges på, at bymidterne skal genopfinde sig selv og få livet tilbage, forklarer indenrigs- og boligminister, Kaare Dybvad (S). - Jeg tror det er vigtigt at kigge på, hvilke andre ting man kan gøre for at gøre det attraktivt for folk at opholde sig i midtbyerne, siger han til DR . I den sammenhæng kan kultur og specielt biblioteker spille en afgørende rolle, hvis man skal modvirke den såkaldte DONUTEFFEKT. I Donut-byer er der befolkningsvækst i forstæderne, og folk i forstæderne tager ikke længere ind til byen for at handle, fordi de handler på nettet, i storcentre eller i de større byer, hvor de har arbejde. Denne effekt ses i de små og mellemstore byer, hvor man endnu ikke har fundet en løsning på problematikken. I sådanne byer kan kultur og kreativ udnyttelse af bymidten spille en særdeles vigtig rolle Det ligger i forlængelse af regeringsudspillet fra sidste år "Tætte