fredag den 12. februar 2010

God forskning kræver gode biblioteker

Sådan skrev Styrelsen for bibliotek og medier i dag. Det har det ret i og de har så også lagt en rapport ud på deres site, der underbygger denne pointe.

I deres omtale siger de bla. at forskningssektoren er under forandring. I disse år opstår der nye måder at forske på. Forskerne arbejder i højere grad end før tværfagligt og i teams, kommunikerer deres viden ud og anvender nye teknologier i deres arbejde. Forskning var oprindeligt organiseret omkring biblioteket. Det er den ikke længere. Betyder det så, at bibliotekerne har udspillet deres rolle i at understøtte forskningen, nu hvor Internettet siges at have gjort al viden tilgængelig?

NEJ der forholder sig tværtimod lige omvendt. Internettet har skabt nye roller og muligheder for bibliotekerne, der nu som en aktiv medspiller til bl.a. at understøtte forskningsprocessen og formidle forskningen i en hidtil uset grad.

Hans Siggaard Jensen, professor på Danmarks Pædagogiske Universitetsskole har lavet rapport om emnet og opstiller en række udfordringer og scenarier for fremtidens forskningsbibliotek. Bibliotekerne skal altså foretage en række strategiske valg for deres fremtid. Skal biblioteket f.eks. bevare sin traditionelle rolle, eller kunne det fx blive en slags videncenter for forskning og læring?

Men du kan selv læse meret mere i rapporten ”The Future of Research and the Research Library” på www.bibliotekogmedier.dk

Ingen kommentarer:

Send en kommentar