mandag den 7. september 2009

Bibliotekerne er vigtige for integration

Bibliotekerne spiller en stadig større rolle for integrationen i Danmark og jeg glæder mig hver gang jeg læser om den aktive indsats, som f.eks. at Danmarks Radio samarbejder med Statsbiblioteket om nyhedsformidling på fremmedsprog.

Det betyder at de vigtigste nyheder nu kan læses på de største indvandrersprog: engelsk, tyrkisk, arabisk, bosnisk, urdu og somali. Det er DR Nyheder, som skal stå for den journalistiske udvælgelse af nyheder, mens Statsbibliotekets Bibliotekscenter for Integration, oversætter nyhederne.
Samarbejdet med DR vil styrke de etniske minoriteters adgang til daglige nyheder på de største fremmedsprog. Ad den vej kan bibliotekerne være med til at sikre, at flere minoritetsgrupper får adgang til aktuel samfundsinformation.

Læs hele nyheden på dr.dk/presse

Ingen kommentarer:

Send en kommentar