Gå videre til hovedindholdet

Fremtidens biblioteksbetjening af børn!

For nylig kom en analysen af bibliotekernes digitale børnetilbud baseret på den viden, der allerede findes på området – blandt andet ift. børns læse-, biblioteks- og medievaner samt dybdegående interviews med udvalgte fageksperter uden for bibliotekerne samt børn, forældre, børnebibliotekarer og skolelærere. Analysen er også en del af grundlaget for at biblo.dk ikke længere vil få driftstøtte.

Tilbage i 2008 blev der også lavet en større analyse af fremtidens biblioteksbetjening af børn, jeg var med til at lave rapporten og husker diskussionerne om at skabe ét samlet børneunivers (det var før Ramasjang) og det var i forlængelse af den rapport forløberen til biblio.dk "Palles Gavebod" blev skabt, så måske tiden er inde til fornyelse.

Den gang var tanken at skabe én indgang, hvor de medier bibliotekerne skabte adgang til var et klik væk, så børnene oplevede e-bøger, lydbøger, film og musik i en sammenhæng med de fælles aktiviteter der kunne skabes. En vision som ikke kunne realiseres bla. p.g.a. copyright, betalingsmodeller og registrering af brugere. På den måde er børnenes medieforbrug i stadig højere grad overladt til kommercielle parter som youtube og andre mediegiganter. 

Derfor er det også fedt at se, at der i bibliotekerne målrettet arbejdes med de digitale tilbud til børn, som det er eksemplet læsdigitalt.dk som i første omgang retter sig mod voksne omkring børnene under sloganet "Når digital tid bliver kvalitetstid" med fokus på at skærmtid kan bruges til andet end spil og sociale medier. Når skærmen bliver platform for digitale læseoplevelser, opstår en række nye muligheder for fordybelse, samvær, nærvær og fokus. Men det kræver, at vi som forældre guider vores børn i den rigtige retning, udvider vores opfattelse af, hvad digital læsning er og får hjælp til, hvor vi kan finde de gode digitale tilbud. For tiden hvor man kan lave ét samlet børneunivers er nok ikke mulig, men vi skal hele tiden arbejde med at skabe adgang til kvalitets-ressourcer til børn, og ikke bare overlade det til kommercielle kræfter.


Det er Hello Great Works der har lavet den nye analysen som har mange interessante elementer, som man i bibliotekerne bør arbejde videre med, da bibliotekernes digitale børnetilbud er essentielt i fremtidens formidling.

12 INDSIGTER FRA ANALYSEN
 1. Læsning er en pligt –særligt for de ældre børn (10+ år).
 2. Børnene gider godt at læse, når det, de læser, er interessant for dem.
 3. At læse er ikke noget man “… bare lige gør”.
 4. Det er en udfordring at finde ud af, hvad børnene godt kan lide at læse.
 5. Børn vil hellere høre fra andre børn fremfor voksne. 
 6. Bibliotekerne har ikke altid de materialer, børnene efterspørger.
 7. Forældrene kan påvirke børnenes læsning både negativt og positivt. 
 8. Børnene foretrækker den fysiske bog, når de skal læse. 
 9. Bibliotekernes digitale tilbud er ikke på børnenes radar. 
 10. Det fysiske bibliotek appelererikke til børn over 7 år.
 11. Der mangler en retning og plan for, hvad bibliotekerne vil på det digitale børneområde.
 12. Børnebibliotekarerne har viljen og gejsten til innovation, men ikke mulighederne.
  Læs om indsigter og vision i analysen her.
På baggrund af rapporten har Danskernes Digitale Bbiblioteks’s koordinationsgruppe på et møde den 18. september behandlede en række scenarier for en midlertidig videreførelse af nettjenesten Biblo i 2020, herunder hvordan man kan sikre, at de kampagner, Biblo understøtter, også bliver gennemført i 2020. Forud for behandlingen har DDB drøftet opgaver, finansiering samt mulige scenarier med Biblokonsortiet.

Set i lyset af, at DDB’s økonomi fra 2020 reduceres med 5 mio. kr. (15%), og at der derfor er behov for en endnu mere fokuseret prioritering af DDB’s midler end tidligere, besluttede DDB’s koordinationsgruppe, at DDB ikke kan afsætte midler til en midlertidig drift af Biblo i 2020, som det hed i en pressemeddelelse fra DDB

Koordinationsgruppen vurderer, at den tekniske platform, som Biblo kører på, er en for dyr løsning at drive videre i et midlertidigt setup i forhold til platformens brugstal. Det betyder, at community-delen af Biblo nedlægges, samt at en digital understøttelse af læsekampagnerne (fx Sommerbog/Vinterbog) via Biblo også bortfalder.


Kommentarer

Populære indlæg fra denne blog

Hør, hvorfor børn, der vokser op med bøger, klarer sig bedre senere i livet

Kulturmagasinet  KRÆS - RADIO4   (kl. 14.00-15.00) skal i dag handle om hvorfor det er vigtigt at børn læser.  Ikke kun fordi det er fedt at læse gode historier, men fordi n y forskning bekræfter, at tilgængelige bøger i hjemmet hjælper børn til at læse mere, blive bedre læsere og bedre uddannet senere i livet. Og har børnene ikke adgang til bøger i hjemmet er det vigtigt at de får adgang via andre institutioner som biblioteker. Det budskab udfolder sig i en samtale mellem Ea Hoppe Blaabæk, post. doc KU, Michel Steen-Hansen direktør i Danmarks Biblioteksforening og værten "kulturjunkien" Maja Hald.   Hør det her  Det hele tager sit afsæt i Ea Hoppe Blaabæk ph.d.-afhandling om, hvordan forældre giver kulturel, social arv videre til deres børn. Den er også blevet fyldigt omtalt i Kristeligt Dagblad  I   Kristeligt Dagblad   artikel skriver det også at afhandlingen punkterer en, for avisen og tilsyneladende også forskeren, udbredt myte om bibliotekerne som kulturelle fyrtårne

Når folkeskoler og folkebiblioteker bruger hinanden

I sidste uge efterlyste jeg gode eksempler på samarbejder mellem Folkebiblioteker og Folkeskoler og det er strømmet ind. Tak for det.  Det er også startskuddet på  Danmarks Biblioteksforening temaside om Folkebibliotekerne og den nye folkeskolereform, som du kan se og bidrage til på db.dk/folkeskole Jeg har lavet et kort oplæg til det "Dialogmøder om den åbne skole" som undervisningsministeret afholder i dag og alle de eksempler jeg kommer med vil indgå i DB's tema. Til præsentationen har jeg også fået hjælp af Signe Jarvad Chef Københavns Biblioteker - Kultur Valby, som har arbejdet systematisk med de københavnske bibliotekers læringsindsat i forhold til folkeskolen.  Vores fokus vil være understøtteden undervisning  som det udtrykkes i den nye folkeskolereform. På længere sigt vil DB lavet et inspirationskatalog til alle landets biblioteker, skoler og kommuner om hvordan vi kan udnytte de forskellige kompetencer vi besidder til gavn for eleverne og vide

Regeringen vil bruge 130 millioner på at genoplive døde bymidter i 'donut-byer' - biblioteket er en oplagt hjertestarter

Regeringen lancerer i dag en forsøgsordning, hvor 10 byer i landet skal deles om 130 millioner kroner. De skal bruges på, at bymidterne skal genopfinde sig selv og få livet tilbage, forklarer indenrigs- og boligminister, Kaare Dybvad (S). - Jeg tror det er vigtigt at kigge på, hvilke andre ting man kan gøre for at gøre det attraktivt for folk at opholde sig i midtbyerne, siger han til DR . I den sammenhæng kan kultur og specielt biblioteker spille en afgørende rolle, hvis man skal modvirke den såkaldte DONUTEFFEKT. I Donut-byer er der befolkningsvækst i forstæderne, og folk i forstæderne tager ikke længere ind til byen for at handle, fordi de handler på nettet, i storcentre eller i de større byer, hvor de har arbejde. Denne effekt ses i de små og mellemstore byer, hvor man endnu ikke har fundet en løsning på problematikken. I sådanne byer kan kultur og kreativ udnyttelse af bymidten spille en særdeles vigtig rolle Det ligger i forlængelse af regeringsudspillet fra sidste år "Tætte