Gå videre til hovedindholdet

Begynd dagen med et skarpt morgenoplæg og en stærk kop kaffe – og en klar debat!

Tag din kollega under armen og begynd dagen med en skarp debat om et af vor tids mest presserende spørgsmål.  Det foregår i Vartov lige ved siden af Rådhuspladsen fra kl. 8.15-9.00.

Det er gratis, og der serveres stærk morgenkaffe!

Fænomenet Københavns Forsamlingshus foregår over syv torsdage og sætter hjernecellerne på arbejde fra morgenstunden. Initiativtagerne bag forsamlingshuset er Aftenskolen Fora København, Grundtvigsk Forum, Danmarks Biblioteksforening og Suka i Storkøbenhavn.

Vi begynder på torsdag den 24. oktober kl. 8.15 med oplæg til debat v. generalsekretær i Atlantsammenslutningen Lars Bangert Struwe: Hvilke krige skal vi deltage i i fremtiden? og fortsætter hele året

I 2019 udkom den længe ventede rapport om Danmarks krigsdeltagelse i Kosovo, Irak og Afghanistan. Giver indblikket i grundlaget for beslutningerne om dansk krigsdeltagelse os grund til at handle anderledes i fremtiden? Har dansk krigsdeltagelse været succesfuld? Og hvor, hvordan og i hvilket regi bliver der i fremtiden brug for at sætte ind militært?

Vi fortsætter med følgende program de følgende torsdage:

Afgør du dit barns fremtid?
Oplæg til debat v. journalist og forfatter Sara Alfort
TORSDAG DEN 31. OKTOBER 2019 KL. 8.15-9.00
I dag tillægges hvert valg, vi tager på vores børns vegne, enorm betydning. Amning
eller ej? iPad eller ej? Gluten eller ej? Vi er grebet af en forskrækket forestilling
om, at forældre alene bestemmer barnets skæbne. Men passer det faktisk?

Er kulturen blevet pist borte?
Oplæg til debat v. ansvarshavende chefredaktør
for Berlingske Tom Jensen
TORSDAG DEN 7. NOVEMBER 2019 KL. 8.15-9.00
Kultur vægter fortsat mindre. Økonomi og finans vægter fortsat mere og kulturpolitik
er stort set ikke på dagsordenen i forbindelse med folketings- eller kommunalvalg.
Men hvad er det, kulturen kan, og hvorfor kan vi ikke undvære den?

Er klimakamp det nye ungdomsoprør?
Oplæg til debat v. kulturforsker og
debattør Gregers Andersen
TORSDAG DEN 14. NOVEMBER 2019 KL. 8.15-9.00
Et egentligt oprør har inden for de sidste par ungdomsgenerationer glimret ved
sit fravær. Men i takt med klimakrisens eskalering er ungdommen blevet stadig
mere synlig med dens krav til politikerne om at handle og tage ansvar. Hvorfor er
der forskel på generationernes ansvarsfølelse for klima, og kan der være tale om
et generationsopgør?

Har fremtidens menneske et privatliv?
Oplæg til debat v. stadsarkitekt
i Københavns Kommune Camilla van Deurs
TORSDAG DEN 21. NOVEMBER 2019 KL. 8.15-9.00
Vores forestilling om ’det private’ og ’det offentlige’ har altid været under forandring.
For meget privatliv kan være ødelæggende for sammenhængskraften i et
samfund og for lidt privatliv kan opløse individet i en grad, så det mister sig selv.
Men giver det overhovedet mening i dag at drage en distinktion mellem ’offentligt’
og ’privat’ i en online virkelighed, hvor alt kan ’deles’? Hvordan forholder
arkitekturen sig til, hvornår det private må bringes ind i det offentlige rum, og
hvornår det skal forblive privat?

Er vi svindlernes nyttige idioter?
Oplæg til debat v. journalist Dorte Toft
TORSDAG DEN 28. NOVEMBER 2019 KL. 8.15-9.00
De topchefer, der har svindlet allermest, har udnyttet vores lyst til at tro på
historier, der er for gode til at være sande. Gode historier, som ædes råt af selv
revisorer og journalister. Derudover spiller svindlerne stort på den menneskelige
brist, der hedder grådighed. Der tegner sig faktisk et klart mønster for denne
type af svindel, men spørgsmålet er: Hvorfor lærer vi ikke af det?

Har vi forskningsfrihed i Danmark?

Oplæg til debat v. professor emeritus Heine Andersen
TORSDAG DEN 5. DECEMBER 2019 KL 8.15-9.00
Galilei blev i 1633 tvunget til at afsværge sin påstand om, at jorden bevægede sig rundt om solen, 
fordi det passede dårligt med datidens religiøse verdensbillede. I dag har vi svært ved at forestille os andet, 
end at forskningsfrihed er en grundpille i et oplyst demokrati. Men faktum er, at Danmark ligger meget lavt 
i europæiske sammenligninger, når det kommer til forskningsfrihed: 
Politikere og erhvervsliv har ganske enkelt for gode grunde til at ville styre forskningen. Er vi tilbage ved Galilei?


Kommentarer

Populære indlæg fra denne blog

Fremtidens fysiske bibliotek i Slagelse

Idé I mange år havde Slagelse Centralbibliotek ønsket en udbygning. I 2000 blev arkitekt Claus Bjarrum derfor inviteret til at fortælle om biblioteksbyggeri. Han sagde de magiske ord: I har masser af plads, I bruger den bare forkert! Det blev et af udgangspunkterne da projekt Fremtidens fysiske bibliotek tog sin begyndelse. Biblioteket havde også i nogle år haft en række organisatoriske udfordringer. Derfor valgte man at kæde de to ting sammen. Lundgaard konsulenterne blev koblet på en organisationsudvikling, samtidig med at en arkitekt fra Claus Bjarrum A/S fulgte processen. Den ny organisationsplan byggede på fire dimensioner: Kultur, Viden og Information, Børn samt en social dimension. Denne organisation har vi løbende udfoldet, men det er en ganske anden historie. Med udgangspunkt i disse dimensioner tegnede arkitekten tre skitser til et nyt bibliotek i de eksisterende bygninger. Et entusiastisk kulturudvalg traf den endelige beslutning om at iværksætte skitse 1 til godt 10 mio. kr

Oversigt viser årelang nedbarbering af bibliotekerne - lad det være et wake-up call

"Oversigt viser årelang nedbarbering af bibliotekerne – »grænsen er nok nået« ifølge interesseorganisation" er overskriften på en artikel i Kulturmonitor i dag. Og denne milde underdrivelse om at grænsen nok er nået stammer fra mig og Danmarks Biblioteksforening. Den kunne også have været børn der ikke har adgang til bøger bliver dårligere til at læse. Baggrunden for artiklen er en opgørelse som kulturministeriet har lavet til SF’s socialordfører, Theresa Berg-Andersen. Her har ministeren opgjort antallet af for biblioteker fra 2006 og frem til i dag og gjort det klart, at antallet af danske biblioteker er faldet drastisk gennem de sidste 17 år. Opgørelsen viser at at antallet af biblioteksfilialer, er faldet fra 420 (2006) til 310 (2022) altså en en lukning af 1/4 af bibliotekerne. Havde de dykket lidt længere tilbage end til kommunalreformen kunne de se at antallet er halveret siden 1996 hvor der var 900 betjeningssteder. Stof til politisk eftertanke I Kulturmonitor siger

Kulturen i SVM regeringsgrundlaget 2022

Så blev sløret løftet for det nye Regeringsgrundlag i den kommende SVM-regering. I kan læse det hele her  - jeg har kigget lidt nærmere ned i de kulturpolitiske elementer.  Det indeholder et helt afsnit om om kultur.  Helt overordnet kan man mene at en flertalsregering giver mange muligheder for at udvikle kulturlivet, så alle borgere får mulighed for gode kulturtilbud. Ser man tilbage på valgkampen så har alle tre regeringspartier markeret sig med store ambitioner i valgkampen. særligt Venstre og Moderaterne har lovet massive investeringer i kulturlivet – så det er spændende at se hvordan de konkret vil indfri ambitionerne. Så må vi vente spændt til i morgen, hvor regeringen vil afsløre deres ministerliste og se om der kommer en ambitiøs kulturminister. I regeringsgrundlaget er ét afsnit om kultur: 7.3 Kultur og kirke Kulturen udfordrer vores måde at tænke og se verden på samtidig med, at det binder os sammen som land og folk. Det er den danske identitet