mandag den 21. oktober 2019

Begynd dagen med et skarpt morgenoplæg og en stærk kop kaffe – og en klar debat!

Tag din kollega under armen og begynd dagen med en skarp debat om et af vor tids mest presserende spørgsmål.  Det foregår i Vartov lige ved siden af Rådhuspladsen fra kl. 8.15-9.00.

Det er gratis, og der serveres stærk morgenkaffe!

Fænomenet Københavns Forsamlingshus foregår over syv torsdage og sætter hjernecellerne på arbejde fra morgenstunden. Initiativtagerne bag forsamlingshuset er Aftenskolen Fora København, Grundtvigsk Forum, Danmarks Biblioteksforening og Suka i Storkøbenhavn.

Vi begynder på torsdag den 24. oktober kl. 8.15 med oplæg til debat v. generalsekretær i Atlantsammenslutningen Lars Bangert Struwe: Hvilke krige skal vi deltage i i fremtiden? og fortsætter hele året

I 2019 udkom den længe ventede rapport om Danmarks krigsdeltagelse i Kosovo, Irak og Afghanistan. Giver indblikket i grundlaget for beslutningerne om dansk krigsdeltagelse os grund til at handle anderledes i fremtiden? Har dansk krigsdeltagelse været succesfuld? Og hvor, hvordan og i hvilket regi bliver der i fremtiden brug for at sætte ind militært?

Vi fortsætter med følgende program de følgende torsdage:

Afgør du dit barns fremtid?
Oplæg til debat v. journalist og forfatter Sara Alfort
TORSDAG DEN 31. OKTOBER 2019 KL. 8.15-9.00
I dag tillægges hvert valg, vi tager på vores børns vegne, enorm betydning. Amning
eller ej? iPad eller ej? Gluten eller ej? Vi er grebet af en forskrækket forestilling
om, at forældre alene bestemmer barnets skæbne. Men passer det faktisk?

Er kulturen blevet pist borte?
Oplæg til debat v. ansvarshavende chefredaktør
for Berlingske Tom Jensen
TORSDAG DEN 7. NOVEMBER 2019 KL. 8.15-9.00
Kultur vægter fortsat mindre. Økonomi og finans vægter fortsat mere og kulturpolitik
er stort set ikke på dagsordenen i forbindelse med folketings- eller kommunalvalg.
Men hvad er det, kulturen kan, og hvorfor kan vi ikke undvære den?

Er klimakamp det nye ungdomsoprør?
Oplæg til debat v. kulturforsker og
debattør Gregers Andersen
TORSDAG DEN 14. NOVEMBER 2019 KL. 8.15-9.00
Et egentligt oprør har inden for de sidste par ungdomsgenerationer glimret ved
sit fravær. Men i takt med klimakrisens eskalering er ungdommen blevet stadig
mere synlig med dens krav til politikerne om at handle og tage ansvar. Hvorfor er
der forskel på generationernes ansvarsfølelse for klima, og kan der være tale om
et generationsopgør?

Har fremtidens menneske et privatliv?
Oplæg til debat v. stadsarkitekt
i Københavns Kommune Camilla van Deurs
TORSDAG DEN 21. NOVEMBER 2019 KL. 8.15-9.00
Vores forestilling om ’det private’ og ’det offentlige’ har altid været under forandring.
For meget privatliv kan være ødelæggende for sammenhængskraften i et
samfund og for lidt privatliv kan opløse individet i en grad, så det mister sig selv.
Men giver det overhovedet mening i dag at drage en distinktion mellem ’offentligt’
og ’privat’ i en online virkelighed, hvor alt kan ’deles’? Hvordan forholder
arkitekturen sig til, hvornår det private må bringes ind i det offentlige rum, og
hvornår det skal forblive privat?

Er vi svindlernes nyttige idioter?
Oplæg til debat v. journalist Dorte Toft
TORSDAG DEN 28. NOVEMBER 2019 KL. 8.15-9.00
De topchefer, der har svindlet allermest, har udnyttet vores lyst til at tro på
historier, der er for gode til at være sande. Gode historier, som ædes råt af selv
revisorer og journalister. Derudover spiller svindlerne stort på den menneskelige
brist, der hedder grådighed. Der tegner sig faktisk et klart mønster for denne
type af svindel, men spørgsmålet er: Hvorfor lærer vi ikke af det?

Har vi forskningsfrihed i Danmark?

Oplæg til debat v. professor emeritus Heine Andersen
TORSDAG DEN 5. DECEMBER 2019 KL 8.15-9.00
Galilei blev i 1633 tvunget til at afsværge sin påstand om, at jorden bevægede sig rundt om solen, 
fordi det passede dårligt med datidens religiøse verdensbillede. I dag har vi svært ved at forestille os andet, 
end at forskningsfrihed er en grundpille i et oplyst demokrati. Men faktum er, at Danmark ligger meget lavt 
i europæiske sammenligninger, når det kommer til forskningsfrihed: 
Politikere og erhvervsliv har ganske enkelt for gode grunde til at ville styre forskningen. Er vi tilbage ved Galilei?


Ingen kommentarer:

Send en kommentar