Gå videre til hovedindholdet

Danske biblioteker på fælles Sprogspor


Biblioteker i 45 af landets kommuner indgår i et nyt nationalt samarbejde, der gør alle voksne i barnets hverdag til medspillere i den tidlige sprogudvikling, lyder det i dag i en pressemeddelelse fra sprogsporet.dk 

Børn får deres sprog fra omgivelserne. Det opstår, når børn er sammen med hinanden og når voksne taler, lytter, leger og læser for dem. Men det kommer ikke af sig selv og sjældent uden en bevidst indsats.

Derfor går bibliotekerne fra 45 kommuner nu ind i et nyt samarbejde, ’Bibliotekernes Sprogspor’, om at tilbyde et væld af aktivitetstilbud. Fokus i samarbejdet er den tidlige sprogindsats, hvor børn og voksne sammen får taget hul på den fundamentale opgave, det er at bygge et barns sprogkundskaber op fra bunden.

Slut med spredt fægtning
Sprogsporet.dk er en værktøjskasse, som kan anvendes af alle voksne, der omgiver barnet. Siden kan samle de kommunale indsatser, som spiller en rolle for barnet sprog og senere læsning.

’Tidligere har sprogindsatserne ofte være meget spredte initiativer, og der er stor forskel på, hvor meget forældrene er tænkt ind, selvom de faktisk spiller en væsentlig rolle i sprogudviklingen’, fortæller programleder Rikke Østergaard fra Herning Bibliotekerne.

En del af programmet er konceptet Sprogstart. Her pakkes sproglege, viden og materialer ned i en række sprogposer – der er lige til at hive frem og tage i brug. Poserne henvender sig til småbørnsfamilier og fagpersoner, der arbejder med børn og sprog for børn op til 7-års alderen -  lige fra dagplejere og pædagoger til børnebibliotekarer og sprogkonsulenter, m.fl.


Alt dét der virker
Projektet samler den viden og de gode erfaringer man rundt om i landet har gjort sig via en række vigtige sprogudviklingsinitiativer. Det gælder bl.a. ’Tryk på Sproget’ i Herning, samt ’Sprogstart’ og ’Sprogfitness’ i Aalborg.

”Vi glæder os meget til det videre arbejde med Sprogsporet”, siger Camilla Kvist Jepsen fra Aalborg Bibliotekerne.

”De spor, der bliver lagt i 0-7 års alderen, er altafgørende for børnenes videre liv og færden. Alt tyder på at man ikke kan starte tidligt nok, og faktisk skal i gang før børn overhovedet er begyndt at have et talesprog. Sprogsporet giver os rammerne og muligheden for at samle kræfterne og hjælpe hinanden til fælles bedste for børnene.”

’Bibliotekernes Sprogspor’ drives i regi af de 6 centralbiblioteker i Danmark. I første runde deltager 45 regionale biblioteker. Biblioteker og kommuner, der endnu ikke er tilmeldt, har mulighed for at koble sig på Sprogsporet hen ad vejen.

Udviklingen af Sprogsporet er gjort mulig med støtte fra Slots- og Kulturstyrelsen.


Kommentarer

Populære opslag fra denne blog

Oversigt viser årelang nedbarbering af bibliotekerne - lad det være et wake-up call

"Oversigt viser årelang nedbarbering af bibliotekerne – »grænsen er nok nået« ifølge interesseorganisation" er overskriften på en artikel i Kulturmonitor i dag. Og denne milde underdrivelse om at grænsen nok er nået stammer fra mig og Danmarks Biblioteksforening. Den kunne også have været børn der ikke har adgang til bøger bliver dårligere til at læse. Baggrunden for artiklen er en opgørelse som kulturministeriet har lavet til SF’s socialordfører, Theresa Berg-Andersen. Her har ministeren opgjort antallet af for biblioteker fra 2006 og frem til i dag og gjort det klart, at antallet af danske biblioteker er faldet drastisk gennem de sidste 17 år. Opgørelsen viser at at antallet af biblioteksfilialer, er faldet fra 420 (2006) til 310 (2022) altså en en lukning af 1/4 af bibliotekerne. Havde de dykket lidt længere tilbage end til kommunalreformen kunne de se at antallet er halveret siden 1996 hvor der var 900 betjeningssteder. Stof til politisk eftertanke I Kulturmonitor siger

Fremtidens fysiske bibliotek i Slagelse

Idé I mange år havde Slagelse Centralbibliotek ønsket en udbygning. I 2000 blev arkitekt Claus Bjarrum derfor inviteret til at fortælle om biblioteksbyggeri. Han sagde de magiske ord: I har masser af plads, I bruger den bare forkert! Det blev et af udgangspunkterne da projekt Fremtidens fysiske bibliotek tog sin begyndelse. Biblioteket havde også i nogle år haft en række organisatoriske udfordringer. Derfor valgte man at kæde de to ting sammen. Lundgaard konsulenterne blev koblet på en organisationsudvikling, samtidig med at en arkitekt fra Claus Bjarrum A/S fulgte processen. Den ny organisationsplan byggede på fire dimensioner: Kultur, Viden og Information, Børn samt en social dimension. Denne organisation har vi løbende udfoldet, men det er en ganske anden historie. Med udgangspunkt i disse dimensioner tegnede arkitekten tre skitser til et nyt bibliotek i de eksisterende bygninger. Et entusiastisk kulturudvalg traf den endelige beslutning om at iværksætte skitse 1 til godt 10 mio. kr

Der er brug for bibliotekerne som aldrig før også for Vanopslagh

Hen over sommeren har der været en del debat om biblioteket, som opstod i kølvandet på at formanden for Liberal Alliances Alex Vanopslagh i sin bog ’Vejen til ansvar’ forslår at lukke bibliotekerne. Debatten koger stadig og i dag tager vi en tur i et par radiokanaler, hvor Radio4 sætter emnet til debat kl. 9.00-10.00 og Paw Østergaard Jensen, formand for Danmarks Biblioteksforening spiller ud i Radio4 kl. 09.35 i en snak om, hvorfor det er der er behov for bibliotekerne som ingensinde før og det er da også landets mest besøgte kulturinstitution. P1 Debat forsætter Kl 12.15 -13.30 (denne er udsat til senere på ugen) hvor spørgsmålene igennem debatten bliver: ’Luk folkebibliotekerne? Kan og bør private erstatte dem? Vil det sætte viden, dannelse og lokalsamfund og sammenhængskraft over styr, hvis man lukker? Er bogen død? Er det bibliotekernes rolle at holde diverse arrangementer? Og er systemet indrettet rigtigt i kommunalt regi?’ Panelet er: Jens Kristian Lütken (V) KBH, Simon Fe