onsdag den 6. februar 2019

Danske biblioteker på fælles Sprogspor


Biblioteker i 45 af landets kommuner indgår i et nyt nationalt samarbejde, der gør alle voksne i barnets hverdag til medspillere i den tidlige sprogudvikling, lyder det i dag i en pressemeddelelse fra sprogsporet.dk 

Børn får deres sprog fra omgivelserne. Det opstår, når børn er sammen med hinanden og når voksne taler, lytter, leger og læser for dem. Men det kommer ikke af sig selv og sjældent uden en bevidst indsats.

Derfor går bibliotekerne fra 45 kommuner nu ind i et nyt samarbejde, ’Bibliotekernes Sprogspor’, om at tilbyde et væld af aktivitetstilbud. Fokus i samarbejdet er den tidlige sprogindsats, hvor børn og voksne sammen får taget hul på den fundamentale opgave, det er at bygge et barns sprogkundskaber op fra bunden.

Slut med spredt fægtning
Sprogsporet.dk er en værktøjskasse, som kan anvendes af alle voksne, der omgiver barnet. Siden kan samle de kommunale indsatser, som spiller en rolle for barnet sprog og senere læsning.

’Tidligere har sprogindsatserne ofte være meget spredte initiativer, og der er stor forskel på, hvor meget forældrene er tænkt ind, selvom de faktisk spiller en væsentlig rolle i sprogudviklingen’, fortæller programleder Rikke Østergaard fra Herning Bibliotekerne.

En del af programmet er konceptet Sprogstart. Her pakkes sproglege, viden og materialer ned i en række sprogposer – der er lige til at hive frem og tage i brug. Poserne henvender sig til småbørnsfamilier og fagpersoner, der arbejder med børn og sprog for børn op til 7-års alderen -  lige fra dagplejere og pædagoger til børnebibliotekarer og sprogkonsulenter, m.fl.


Alt dét der virker
Projektet samler den viden og de gode erfaringer man rundt om i landet har gjort sig via en række vigtige sprogudviklingsinitiativer. Det gælder bl.a. ’Tryk på Sproget’ i Herning, samt ’Sprogstart’ og ’Sprogfitness’ i Aalborg.

”Vi glæder os meget til det videre arbejde med Sprogsporet”, siger Camilla Kvist Jepsen fra Aalborg Bibliotekerne.

”De spor, der bliver lagt i 0-7 års alderen, er altafgørende for børnenes videre liv og færden. Alt tyder på at man ikke kan starte tidligt nok, og faktisk skal i gang før børn overhovedet er begyndt at have et talesprog. Sprogsporet giver os rammerne og muligheden for at samle kræfterne og hjælpe hinanden til fælles bedste for børnene.”

’Bibliotekernes Sprogspor’ drives i regi af de 6 centralbiblioteker i Danmark. I første runde deltager 45 regionale biblioteker. Biblioteker og kommuner, der endnu ikke er tilmeldt, har mulighed for at koble sig på Sprogsporet hen ad vejen.

Udviklingen af Sprogsporet er gjort mulig med støtte fra Slots- og Kulturstyrelsen.


Ingen kommentarer:

Tilføj en kommentar