tirsdag den 3. oktober 2017

Den voksne danskers læsevaner er rimelig stabile, på trods af ændret mediebrug

Hvis du selv vil høre
 indslaget så skal 
du bare lytte med 
efter musikken 
 i denne
I den forløbne uge har der været stor debat om de helt unge at læser færre bøger i deres fritid, end de gjorde tidligere og at i stedet bruger tiden på sociale medier. Baggrunden var at Tænketankens Fremtidens Biblioteker havde lavet den hidtil største læseundersøgelse blandt 3-6 klasser.

For at perspektivere de unges medievaner vil DR P4 sætte fokus på de voksnes læsevaner. Det sker i dag den 3 oktober kl 10.20 hvor de har inviteret mig i studiet til en snak om hvor hvor meget, hvordan, hvad og hvor vi læser.

"DANSKERNES LÆSELYST ER STABIL I EN TID MED STORT MEDIEUDBUD" 

Sådan skrev Bog og litteraturpanelet i deres seneste analyse som kom i foråret, som jeg vil tage udgangspunkt i. De konkluderede i modsætnings til Tænketankens undersøgelse blandt de helt unge, at danskernes læsevaner er overordnet stabile, på trods af at medieudbuddet aldrig har været større. Det kan være bekymrende når man ser de to undersøgelser, at udviklingen går så stærkt og de helt unges medie og specielt læsevaner er under så hastis forandring. Specielt lysten og evnen til at læse længere tekster er under pres, og heraf muligvis også evnen til fordybelse.

Det er blandt den ældre del af befolkningen, de flittigste skønlitterære læsere skal findes. Faktorer som økonomi og uddannelse spiller ind i forhold til, hvor hyppigt folk læser, ligesom der er flere i hovedstaden og i de større byer, der læser hyppigt. E-bogen har endnu få dedikerede læsere, og størstedelen af befolkningen læser aldrig e-bøger.
Se hele undersøgelsen her, hvor særligt kapitel 5 er interessant i forhold til vore læsevaner

Hovedpointer i kapitlet: 
  • Andelen der læser skønlitteratur dagligt/næsten dagligt i perioden er faldet meget lidt i de sidste 5 år. Et fald på 1 %
  • Andelen af folk, der aldrig eller sjældent læser skønlitteratur, er også svagt faldende. 
  • Dermed er tendensen (omend svagt), at flere folk læser skønlitteratur, men hyppigheden af deres læsning er faldende.
  • Kvinder er de hyppigste forbrugere af skønlitteratur.
  • Andelen, der læser faglitteratur dagligt/ næsten dagligt eller ugentligt, er steget fra 19,2 % i 2011 til 21,7 % i 2015. 
  • Andelen der aldrig læser, er størst blandt de yngre generationer, og det er blandt personer i 20’erne, at man finder flest, der aldrig læser skønlitteratur. 
  • Andelen, der læser skønlitteratur dagligt/næsten dagligt, er på samme niveau, hvad enten der er tale om de laveste husstandsindkomster eller de højeste.
  • Folk i byerne læser væsentlig mere skønlitteratur end på landet. 24 % af folk bosat i landdistrikterne læser aldrig skønlitteratur, og i hovedstadsområdet er det 12,8 %. 
  • 60,6 % af danskerne læser aldrig e-bøger. 3,4 % læser e-bøger på daglig eller næsten daglig basis i 2015.


Ingen kommentarer:

Tilføj en kommentar