onsdag den 23. oktober 2013

#VælgBiblioteket og sæt det på dagsordenen til #KV13
I Danmarks Biblioteksforening har vi fokus på det forestående kommunalvalg den 19. nov. 2013. Naturligt nok, da folkebibliotekerne er kommunale og vi er en politisk interesseorganisation, styret af kommunalepolitikere og kommunale biblioteksfolk. 

Men også fordi, det er vigtigt at få bibliotekerne på dagsordenen, også i en valgkamp og gerne højt op på den politiske dagsorden. 

Derfor har vi lavet kampagnen 
Her uge sendet vi tre budskaber ud til kandidaterne til kommunevalget og andre meningsdannere om bibliotekerne. Vi har også lavet et Idekatalog over valgaktiviteter på bibliotekerne og et inspirationskatalog til hvad man kan gøre på bibliotekerne. 

Biblioteket er nemlig en af demokratiet rum.

I denne uge har vi skrevet...

Hvad er vigtigt for dig og dine vælgere?
Biblioteket er vigtigt for samfundsudviklingen.
Derfor sætter Danmarks Biblioteksforening kulturen og bibliotekerne på dagsordenen til kommunalvalget den 19. november.

Bibliotekerne fremmer integrationen
… stedet hvor alle kan komme – uden forpligtelser

>> Biblioteket – stedet hvor nye og gamle danskere mødes <<
Nydanskere er flittigere biblioteksbrugere end gennemsnittet og de deltager således aktivt i den danske kultur, uden at det nødvendigvis er synligt for alle.
I magasinet ’Danmarks Biblioteker’ står der mere om det positive ghettoforslag


>> Biblioteket – frirummet helt uden barrierer <<
Rundt omkring i landet er der mange eksempler på, at kommuner som investerer i biblioteket også skaber bedre integration.

Man taler ofte om sammenhængskraften i samfundet og værdien i at indgå i sociale relationer, og her har bibliotekerne nogle helt formidable muligheder, som f.eks. nogle af de aktuelle integrationstiltag Medborgercentre, bydelsmødre og åbne it-caféer under programmet //nethood


>> Biblioteket hjælper læsningen – og integrationen – i gang <<
Projekt Bogstart giver børn i udsatte boligområder et bedre udgangspunkt for at lære at læse.

Bibliotekarer i udvalgte kommuner møder små børn og deres forældre fire gange til og med barnet fylder tre år, hvor de små får en bogpakke og bibliotekaren fortæller om, hvordan det at dele oplevelser gennem børnelitteratur kan medvirke til at børnene kommer godt i gang med deres sproglige udvikling.


God valgkamp!
Danmarks Biblioteksforening

Se flere gode grunde til at vælge biblioteket på db.dk/kv13

Ingen kommentarer:

Send en kommentar