Gå videre til hovedindholdet

Ytringsfrihed er også en universel rettighed i Kina, men...! -om betydningen af det internationale arbejde #wlic2013

For nogle uger siden havde jeg besøg af kulturattacheen fra den kinesiske ambassade i Danmark. Han ærinde var at opnå støtte til den kinesiske kandidat til bibliotekernes verdensorganisation IFLA's bestyrelse.

IFLA er bibliotekernes verdensorganisation, og den holder i de kommende dage årsmøde i Singapore. I år er der ikke så mange danskere der deltager, hvilket nok skyldes jo nok afstanden. en vi er nogle stykker fra Danmarks Biblioteksforening som deltager. Kulturattacheen besøg understregede for mig vigtigheden af det internationale samarbejde og kampen for ytringsfrihed og demokrati.

Sådan er det at arbejde i en lobbyorganisation, og der er jo intet forgjort i at man forsøger at påvirke hinanden til at støtte sine kandidater. I Danmarks Biblioteksforening laver vi også valgkamp for de danske kandidater til de styrende organer i internationale organisationer.

Men dette møde var måske alligevel noget specielt. Det er i hvert fald første gang jeg er blevet kontaktet af en kulturattache fra en ambassade for at få præsenteret en kandidat til en bestyrelsespost i en biblioteksorganisation. IFLA kæmper godt nok for universielle rettigheder som yttringsfrihed og demokrati, men ambassaderne har jo mange andre opgaver. Så jeg var også lidt benovet over interessen for at opnå vores støtte. 

Jeg tænkte også på om jeg ville kunne få en kulturattache fra danske ambassader i Kina til at opsøge lokale biblioteksorganisationer for at opnå støtte til Danmarks Biblioteksforenings kandidat til en international biblioteksorganisation. Det tvivler jeg stærkt på, men nu har vi så også fået valgt vores kandidat uden brug af ambassaderne, men alligevel!

Jeg satte mødet op med den kinesiske kulturattache og var lidt spændt på, hvordan han ville gribe det an. Selv var jeg skeptisk og forudindtaget i forhold til, at vi ikke ville støtte en kinesisk kandidat til en organisation, der kæmper for demokrati og ytringsfrihed; noget som jo ikke ligefrem kendetegner Kina. Jeg har før skrevet om vi Skal kæmpe for ytringsfrihed...også i Kina?Jeg overvejede at begynde vores møde med at citere Victor Hugo "Frihed! Det eneste brød pariserne ikke kan undvære", men valgte i stedet en mere defensiv vej ved at sammenligne Konfutze mål om social harmoni, med Grundtvig "når får har for meget og færre for lidt, da har vi drevet det ......." og at Grundtvig faktisk var med i den første demokratiske valgte rigsdag i Danmark. Jeg bliver nemlig mere og mere bevist om den østasiatiske opfattelse af, at udvikling først og fremmest bygger på Konfutze moralfilosofi om at vejen ud af social nød og foramelse går gennem social harmoni, og så behøver man ikke de demokratiske rettigheder.

Jeg brugte Grundtvig som løftestang for snak om, at der ikke er en modsætning mellem brød på bordet og frihedsrettigheder. Kulturattacheen lagde nemlig ud med at erklære, at i Kina var målet også demokrati, men jeg skulle lige være opmærksom på at den første store udfordring var, at sikre mad nok til alle. I et så stort land som Kina kunne man ikke bare indfører ytringsfrihed eller parlamentarisk demokrati efter vestligt tilsnit, derfor var det en længere vej, hvor det i første omgang drejede sig om at skaffe mad på bordet og opbygge et samfund i økonomisk vækst. Først derefter kunne man tænke demokrati i vestlig forstand. Men jeg skulle være opmærksom på, at i Kina accepterede lederne faktisk, at der hver dag var tusindevis der kritiserede dem på internettet, så de havde skam ytringsfrihed.Vi blev ikke enige om vejen til demokrati, selvom den kære kinesiske udsending forsøgte at overbevise mig om at regimet i Kina også havde demokrati som mål.

Det var en interessant snak og jeg var lidt klogere på Kina, da han gik, omend jeg ikke blev overbevist om, at man kan gå på kompromis med hverken ytringsfrihed eller demokrati.

Så vi stemte ikke på den kinesiske kandidat, men på vores egen kandidat Kent Skov Andreasen som fantisk også blev den største stemmesluger. Det siger vel også noget om den store opbakning, der er til den danske måde at tænke demokrati på, ud over at Kent er knalddygtig og visionær at have i sådan en bestyrelse. Læs mere på Governing Board Elections 2013-2015 | IFLA

IFLA har i øvrigt også arbejdet på en værktøjskasse med ytringsfrihed i, den kan du se her og det kan vore kinesiske venner så også....


Freedom of Expression Toolkit

The Freedom of Expression Toolkit is UNESCO’s contribution to freedom of expression and it is written with upper high school students in mind. The Toolkit covers the major concepts and issues and it is written in an easy to understand, conversational manner.
The Freedom of Expression Toolkit builds on the premise that freedom of expression, as well as press freedom and freedom of information, are indispensable elements in the attainment of all human rights. Throughout this Toolkit there will be an emphasis on the four key elements of Article 19 of the Universal Declaration of Human Rights, namely the right to hold opinions without interference, the right to seek information, the right to receive information and the right to impart information to others.
There is no one particular way of utilizing the Toolkit. It could be used as a reference on the concepts and issues related to freedom of expression, or as a source of ideas for activities and projects to promote freedom of expression. The Toolkit also contains extensive lists of other resources related to freedom of expression, such as websites, directories, etc.
Instructors, students and other users may follow the Toolkit as it is structured: beginning with an overview of the concept, identifying then the conditions where freedom of expression would flourish or flounder, going through the two chapters that explain the role of journalism and the Internet, and finishing with a section that emphasizes the practical activities one could carry out. The last segment of the Toolkit consists of a section dedicated to case studies. Each section or chapter could be used as a standalone resource or as part of a series.

Download

Kommentarer

Populære indlæg fra denne blog

Kulturen i SVM regeringsgrundlaget 2022

Så blev sløret løftet for det nye Regeringsgrundlag i den kommende SVM-regering. I kan læse det hele her  - jeg har kigget lidt nærmere ned i de kulturpolitiske elementer.  Det indeholder et helt afsnit om om kultur.  Helt overordnet kan man mene at en flertalsregering giver mange muligheder for at udvikle kulturlivet, så alle borgere får mulighed for gode kulturtilbud. Ser man tilbage på valgkampen så har alle tre regeringspartier markeret sig med store ambitioner i valgkampen. særligt Venstre og Moderaterne har lovet massive investeringer i kulturlivet – så det er spændende at se hvordan de konkret vil indfri ambitionerne. Så må vi vente spændt til i morgen, hvor regeringen vil afsløre deres ministerliste og se om der kommer en ambitiøs kulturminister. I regeringsgrundlaget er ét afsnit om kultur: 7.3 Kultur og kirke Kulturen udfordrer vores måde at tænke og se verden på samtidig med, at det binder os sammen som land og folk. Det er den danske identitet

Fremtidens fysiske bibliotek i Slagelse

Idé I mange år havde Slagelse Centralbibliotek ønsket en udbygning. I 2000 blev arkitekt Claus Bjarrum derfor inviteret til at fortælle om biblioteksbyggeri. Han sagde de magiske ord: I har masser af plads, I bruger den bare forkert! Det blev et af udgangspunkterne da projekt Fremtidens fysiske bibliotek tog sin begyndelse. Biblioteket havde også i nogle år haft en række organisatoriske udfordringer. Derfor valgte man at kæde de to ting sammen. Lundgaard konsulenterne blev koblet på en organisationsudvikling, samtidig med at en arkitekt fra Claus Bjarrum A/S fulgte processen. Den ny organisationsplan byggede på fire dimensioner: Kultur, Viden og Information, Børn samt en social dimension. Denne organisation har vi løbende udfoldet, men det er en ganske anden historie. Med udgangspunkt i disse dimensioner tegnede arkitekten tre skitser til et nyt bibliotek i de eksisterende bygninger. Et entusiastisk kulturudvalg traf den endelige beslutning om at iværksætte skitse 1 til godt 10 mio. kr

Bogen og litteraturens vilkår 2022 - hvordan gik det med læsning, bogsalg og biblioteker?

Bogpanelets årsrapport for 2022 udkommer i dag. Rapporten viser, at e-bøger og lydbøger er i vækst, uanset om man ser på produktion, distribution eller forbrug. Den digitale udvikling fortsætter ufortrødent. Fra 2020 til 2021 er forlagenes omsætning fra salg af netlydbøger og e-bøger steget med henholdsvis 34,6 % og 14,7 %. Udlån af e-bøger og lydbøger er steget med henholdsvis 279 % og 241 % fra 2012-2021. FOLKEBIBLIOTEKER I forhold til folkebibliotekerne er der følgende HOVEDPOINTER i rapporten • På to år (2019-2021) er der sket en stigning på næsten 60 % i udlån af netlydbøger og 45 % i udlån af e-bøger, imens de fysiske udlån er faldet med næsten 38 %. Samlet set er dansker nes udlån (af både digitale og fysiske bøger) i de to år faldet med ca. 23 % (fra ca. 30 mio. til 24 mio. udlån). • Netlydbogen ser ud til at have etableret sin øget popularitet fra nedlukningerne (både marts 2020, vinteren 2020 og vinteren 2021), som kan ses det fortsatte højere udlånstal. • Børnebogsserierne n