Gå videre til hovedindholdet

Skal vi juble over at der ikke er flere penge til kultur på finansloven

Det står nu klart at der ikke er flere penge til kulturen på regeringens finanslovsforslag. Skal vi så i kulturlivet bare være glade for, at der ikke store besparelser eller skal vi i stedet fortælle historien om at det netop er i en tid, hvor man er ved at overvinde en økonomisk krise, at der bør investeres i kultur.

Kulturmødet_logo_JPG
Det er en simpel og relativ billig metode, som kan skabe den optimisme, der skal være med til at få gang i væksten. Der er vist ikke mange, der er i tvivl på at markederne er ekstremt påvirkelige over for stemninger og her kan en aktiv kulturpolitik spille en vigtig rolle. HVIS man altså har en overordnet vision for den danske kulturpolitik. Sådan en efterlyser Anne Middelboe Christensen i Information i går. Og sådan én har vist ikke gode væksbetingelser i finansministeriet 

Men fra de regeringsbærende partier, synes man åbenbart at vi bør glæde os over Status Quo i kulturens penge f.eks. så glædede Socialdemokraternes kulturordfører, Mogens Jensen, sig igår på News over finanslovsforslaget

"Vi lever i en tid, hvor der ikke er mange penge at rutte med, men vi fastholder budgettet, og det svarer til, at cirka en procent af statsbudgettet går til kunst og kultur. Det er et fornuftigt niveau" som han sagde til Kulturen på NEWS i går.

Eller som Kulturministeren i følge JP udtrykte det på Kulturmødet på Mors "Der er hverken mulighed for at give flere penge eller særbehandling til kulturen i Danmark"

Under en debat blev spørgsmålet om, hvor pengene skal komme besvaret af kulturminister Marianne Jelved (R).

"Der er ikke flere penge at få, så enkelt er det. Selvom jeg går til finansministeren, så får jeg ikke en øre mere, derfor er der brug for at tingene gror nedefra,"

Det er jo klar tale og det må vi forholde os til i kultursektoren.

Vi kan så håbe på at Christian Have har ret i, at det private erhvervsliv står for at investere store summer i drift af det danske kulturliv, som er en af pointerne i hans nye bog »Ansvar eller anarki«. At kulturinvesteringer er være det nye SORT, i virksomheder som hidtil har dyrket CSR fordi det kunne betale sig og giver godt image, så påstår han at at de fremover kan opnå det samme via kulturinvesteringer.

Det er dog indtil videre kun påstande, da vi i Danmarks endnu kan kigge langt efter private midler i drift i kultursektoren. Hidtil går private investeringer (både fra virksomheder og fonde) primært til indkøb og anlæg, men ikke til den daglige drift.

Så måske skal man også tage en af hans andre pointer, hvor han advarer mod et gryende kulturtab, hvis ikke vi investerer, prioriterer og tænker nye veje for at få udviklet vores fælles kulturliv.

Mon det også bliver drøftet i de kommende finanslovsdrøftelser? 

Kommentarer

Populære indlæg fra denne blog

Fremtidens fysiske bibliotek i Slagelse

Idé I mange år havde Slagelse Centralbibliotek ønsket en udbygning. I 2000 blev arkitekt Claus Bjarrum derfor inviteret til at fortælle om biblioteksbyggeri. Han sagde de magiske ord: I har masser af plads, I bruger den bare forkert! Det blev et af udgangspunkterne da projekt Fremtidens fysiske bibliotek tog sin begyndelse. Biblioteket havde også i nogle år haft en række organisatoriske udfordringer. Derfor valgte man at kæde de to ting sammen. Lundgaard konsulenterne blev koblet på en organisationsudvikling, samtidig med at en arkitekt fra Claus Bjarrum A/S fulgte processen. Den ny organisationsplan byggede på fire dimensioner: Kultur, Viden og Information, Børn samt en social dimension. Denne organisation har vi løbende udfoldet, men det er en ganske anden historie. Med udgangspunkt i disse dimensioner tegnede arkitekten tre skitser til et nyt bibliotek i de eksisterende bygninger. Et entusiastisk kulturudvalg traf den endelige beslutning om at iværksætte skitse 1 til godt 10 mio. kr

Oversigt viser årelang nedbarbering af bibliotekerne - lad det være et wake-up call

"Oversigt viser årelang nedbarbering af bibliotekerne – »grænsen er nok nået« ifølge interesseorganisation" er overskriften på en artikel i Kulturmonitor i dag. Og denne milde underdrivelse om at grænsen nok er nået stammer fra mig og Danmarks Biblioteksforening. Den kunne også have været børn der ikke har adgang til bøger bliver dårligere til at læse. Baggrunden for artiklen er en opgørelse som kulturministeriet har lavet til SF’s socialordfører, Theresa Berg-Andersen. Her har ministeren opgjort antallet af for biblioteker fra 2006 og frem til i dag og gjort det klart, at antallet af danske biblioteker er faldet drastisk gennem de sidste 17 år. Opgørelsen viser at at antallet af biblioteksfilialer, er faldet fra 420 (2006) til 310 (2022) altså en en lukning af 1/4 af bibliotekerne. Havde de dykket lidt længere tilbage end til kommunalreformen kunne de se at antallet er halveret siden 1996 hvor der var 900 betjeningssteder. Stof til politisk eftertanke I Kulturmonitor siger

Kulturen i SVM regeringsgrundlaget 2022

Så blev sløret løftet for det nye Regeringsgrundlag i den kommende SVM-regering. I kan læse det hele her  - jeg har kigget lidt nærmere ned i de kulturpolitiske elementer.  Det indeholder et helt afsnit om om kultur.  Helt overordnet kan man mene at en flertalsregering giver mange muligheder for at udvikle kulturlivet, så alle borgere får mulighed for gode kulturtilbud. Ser man tilbage på valgkampen så har alle tre regeringspartier markeret sig med store ambitioner i valgkampen. særligt Venstre og Moderaterne har lovet massive investeringer i kulturlivet – så det er spændende at se hvordan de konkret vil indfri ambitionerne. Så må vi vente spændt til i morgen, hvor regeringen vil afsløre deres ministerliste og se om der kommer en ambitiøs kulturminister. I regeringsgrundlaget er ét afsnit om kultur: 7.3 Kultur og kirke Kulturen udfordrer vores måde at tænke og se verden på samtidig med, at det binder os sammen som land og folk. Det er den danske identitet