fredag den 15. april 2011

Fremtidens moderne og slagskraftige interesseorganisation

I dag har vi i Danmarks Biblioteksforenings debatteret med repræsentanter for de regionale biblioteksforeninger.

I vores virksomhedsplan 2011 har vi bl.a. sat fokus på foreningens udvikling. Og vil i det næste årstid skabe debat om strukturen i organisationen, så vi både får strømlinet beslutningsstrukturen og blive mere slagkraftige, samtidig med at vi stadig har en bred politisk og faglig repræsentation

Vi vil lægge os i selen for at Igangsætte debat i regionalforeninger og temasætte strukturdebatten på vores næste årsmøde, hvorefter vi vil begynde at trimme vores organisation, frem mod næste valg.

Mulige udviklingsveje
Som oplæg til dagens debat have jeg fået til opgave at komme med oplæg til forskellige veje frem mod en ny struktur og nye vedtægter, som kan vedtages forud for næste kommunevalg.


På baggrund af det har vi i dag diskuterer hvordan vi skaber politisk opbakning og engagement, samt hvordan vi sikrer det på tværs af kommunegrænserne.

Den debat skyder vi nu i gang i DB og vil i løbet af maj sende debatoplæg ud til vores medlemmer.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar