onsdag den 23. februar 2011

Digitalt medborgerskab

– et projekt om bibliotek og borgerservice som kulturkonvergens eller konvergenskultur.

En organisatorisk sammentænkning af bibliotekets ydelser med en bredere borgerservice rummer perspektiver i forhold til bedre og billigere service i vidensamfundet. Hvilke processer kan føre frem til en sådan sammentænkning, og hvilke værdier? Biblioteket har rødder i en folkeoplysende tradition, mens borgerservice har rod i en forvaltningskultur.

Områderne lader sig ikke bare sammenføre, men kan berige hinanden. Vi vil analysere og afprøve hvordan folkeoplysningens værdier og traditioner kan blive frugtbare i en ny organisation: I forhold til de borgere, der klarer sig og til de ca. 40% af borgere, der ikke kan klare sig selv digitalt.

Til at udføre projektet har Danmarks Biblioteksforening dannet et konsortium af flg. samarbejdspartnere: Skanderborg Bibliotekerne,Herning Bibliotekerne, Bibliotekschefforeningen, Institut for Litteratur, Kultur og Medier, Syddansk Universitetscenter og Konsulentfirmaet Knudsen Syd v. Hanne Marie Knudsen
Dertil kommer 10 udvalgte kommuner, som udpeges senere.

Konsortiet er dannet med henblik på en videreførelse af udredningsarbejdet ”Bibliotek og Borgerservice – du er altid velkommen”

”Udbetaling Danmark” og Objektiv sagsbehandling er på vej. Aktuelt hersker der usikkerhed i kommunerne om, hvor de resterende arbejdsopgaver ender.

Konsortiet vil afsøge det kompetencemæssige, udækkede område i feltet mellem bibliotekernes nye opgaver og den digitale service af borgerne, herunder borgernes muligheder og evner for at hjælpe sig selv digitalt. Vi vil forsøge at lave nogle kompetenceudviklings forløb, mål rettet medarbejderne i området. Senere håber vi at kunne knytte et større forskningsprojekt på som skal sikre en teoretisk brugbar forståelsesramme.

Nu glæder vi os bare til at komme i gang, selvom vi endnu ikke har de helt store projektbevillinger, men dog nok til at modne projektet.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar