tirsdag den 1. februar 2011

Den fælleseuropæiske portal Europeana og det danske indhold

Danske bidrag til den fælles europæiske kulturportal Europeana er vigtige. Indtil videre har det knebet gevaldigt med det. En vigtig årsag skal nok findes i, at forsvindende lidt af den danske kulturarv er digitaliseret. Det bør vi gøre noget ved, hvis ikke dansk kulturarv helt skal drukne i specielt den engelsksprogede kultur. Læs mere om det her

Men det handler også om at vi er opmærksomme på at få tilgængeliggjort noget af det der er digitalt. Her er Europeana en god mulighed. Det bliver der afholdt konference om i morgen. her.

Udgangspunktet er projektet EuropeanaLocal er et EUprojekt som skal sikre tilførsel af allerede digitaliserede materialer til portalen Europeana, som åbner i sin endelige version i 2011.
Roskilde Bibliotekerne har været den danske deltager i et EU-projektet kaldet EuropeanaLocal. og afholder 2. frebruar møde, hvor der dels fortælles om EuropeanaLocal og Europeana og dels om bibliotekets arbejde.

Jeg skal så også holde et oplæg om "Digitalisering af den danske kulturarv – skal det danske samfund overlade det til Google?" et oplæg inspireret af mit indlæg til Folketingets Kulturudvalg i oktober sidste år.

Det handler ikke kun om adgang til historiske dokumenter, men også om borgernes adgang til viden og information. Det spiller en afgørende rolle for udviklingen af fremtidens vidensamfund, hvis Danmark fortsat skal være på forkant. Bibliotekerne kan spille en nøglerolle i denne adgangRepræsentanter for MDR Partners, London, deltager også i konferencen for at fortælle om Europeana i europæisk perspektiv. Der bliver oplæg om nødvendigheden af digitalisering og et oplæg om den danske aggregatorrolle samt muligheder for regionalt og lokalt samarbejde.
Der er et stor behov for flere bidragydere af lokalt kulturhistorisk materiale.

Men det kan nok ikke klares med knofedt alene. Kulturministeriet offentliggjorde i april 2009 en rapport om Digitalisering af Kulturarven, som anslog finansieringsbehovet for digitaliseringen af materialer på de statslige kulturinstitutioner til mellem 300-500 mio. kr. Folketinget har bevilget 21 mio. kr. til dette arbejde. Så der er lang vej igen før vi har en digital adgang til vores fælles kulturskatte.

Du kan se programmet for dagen her.

Jeg er også ret sikker på at der i løbet af dagen bliver lagt oplæg ud på projektets hjemmeside, samt podcast fra dagen. Men det skriver jeg mere om.

Nyttige links:
http://www.europeana.eu/
http://www.europeanalocal.eu/

Ingen kommentarer:

Send en kommentar