onsdag den 22. september 2010

Digitaliseringsstrategi

I bestræbelserne på at sikre at Danmark er på forkant i den digitale udvikling har Danmarks Biblioteksforening lavet et Digitaliseringsudvalg. Første opfordring fra udvalget er at deltage i at skabe en en ny fælles digitaliseringsstrategi for Danmark, deltag HER

Bibliotekerne har i mange år spillet en stor rolle i at skabe digitale tilbud til borgerne og opbygge en infrastruktur til det. Samtidig med det har bibliotekerne aktivt arbejdet med at skabe læringsprogrammer, der sikre at alle får en chance for at deltage i det digitale tilbud f.eks. Lær' mere...

Danmarks Biblioteksforenings Digitaliseringsudvalg har som primært formål
at bidrage til afklaring af digitale formidlingsvilkår herunder f.eks. udvikling af en national digitaliseringsindsats. Hovedopgave er at fremme de digitale bibliotekstilbud. Omdrejningspunkter er bl.a. adgangen til de digitale ressourcer og digitaliseringen af kulturarven, samt formidlingen af disse. Herunder særlig fokus på ophavsret, licensspørgsmål og samt brug af digitale ressourcer.

En af udvalgets første handlinger er at indgå i debatten om at skabe grundlaget for visionen om Danskernes Digitale Bibliotek i den forbindelse spiller Kommunernes Landsforening en nøglerolle, da de repræsenterer de 98 ejere af folkebibliotekerne. De folkebiblioteker som til sammen skal formidle alt indholdet i det digitale bibliotek.

Derfor har digitaliseringsudvalget arbejdet aktivt med at formulere et indspil til KL's digitaliseringsstrategi.

Siden foråret har KL sammen med mange kommuner arbejdet på en ny fælles digitaliseringsstrategi. Strategien er nu i høring hos kommunerne.
Høringen er imidlertid ikke kun forbeholdt kommuner, da alle interesserede er velkomne til at komme med input i høringsfasen.

Danmarks Biblioteksforening har lavet en blog med inspiration og opfordrer alle biblioteker til at lave høringssvar eller få deres kommune til det. Specielt med henblik på at få etableret Danskernes Digitale Bibliotek.

Bliv inspireret og læg gerne jeres høringssvar eller kommentarer ind på denne blog , så vi kan inspirere hinanden yderligere.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar