onsdag den 28. januar 2009

Netværk med biblioteker skal styrke danskernes it-færdigheder

Jeg har stor tiltro til det landsdækkende samarbejde ”lær mere…” mellem Danmarks Biblioteksforening og en række andre organisationer, der skal styrke danskernes kendskab til de digitale muligheder og inspirere til at lære endnu mere om it. I dag har der været afholdt den første netværkskonference.

Jeg tror det vil være med til at sætte læring på dagsordnen i alle de danske biblioteker i de kommende år. Det vil også være med til at styrke bibliotekerne som utrolig vigtige læringsinstitutioner i videnssamfundet.

Det landsdækkende samarbejde med en række organisationer skal styrke danskernes kendskab til de digitale muligheder og inspirere til at lære endnu mere om it

De medvirkende organisationer sættes via Lær mere-netværket i stand til selv at udvikle og tilbyde borgerne it-undervisning, der er målrettet borgernes behov og interesser. Med etableringen af et samarbejde med mange aktører, kan arbejdet med styrkelsen af borgernes it-færdigheder nå ud til alle.

Se seneste om projektet på http://www.itst.dk/nyheder/pressemeddelelser/pressemeddelelse-netverk-skal-styrke-danskernes-it-ferdigheder

Ingen kommentarer:

Send en kommentar