onsdag den 28. januar 2009

Bibliotekerne er en vigtig del af folkeoplysningen

Af Vagn Ytte Larsen, Formand for Danmarks Biblioteksforening og Michel Steen-Hansen, Direktør i Danmarks Biblioteksforening
(offentliggjort i Kultur og Fritid www.fritid-samfund.dk/tidsskrift.aspx)


For de danske folkebiblioteker har den brede folkeoplysning altid haft en vigtig plads. Bibliotekerne står ikke kun til tjeneste, når befolkningen higer og søger efter ny viden og nye dimensioner i tilværelsen, de har løbende forstået at udvikle sig med en række tiltag af såvel underholdende som folkeoplysende karakter. I mange kommuner er der et spændende samspil mellem folkeoplysningsforbundene og de lokale folkebiblioteker, samarbejder der hele tiden bliver udviklet med nye spændende tiltag.

I Danmarks Biblioteksforening følger vi derfor også debatten om revideringen af folkeoplysningsloven, og de forskellige forslag om enten at afskaffe den helt, dele den op eller lave en mindre revision.

I sidste nummer af Kultur & Fritid skrev Steffen Hartje om folkeoplysningsomådet:”Derfor bør det overvejes, om området ikke kan kobles sammen med andre kommunale områder, der arbejder med lignende opgaver. I den sammenhæng kunne bibliotekerne være en mulighed. Bibliotekerne arbejder i høj grad også med folkeoplysning og bidrager til at udvikle nye spændende læringsarenaer i lokalsamfundene. Det er derfor ikke usandsynligt, at aftenskoler m.m. og bibliotekerne på sigt vil have en lang række opgaver til fælles og derved kan have gavn af et lovfællesskab.”

På landets folkebiblioteker er det i disse år et klart fokuspunkt at udvikle nye spændende læringsarenaer og her er de forskellige aktører inden for folkeoplysningen naturlige samarbejdsparter. Vi mener også at disse former for samarbejde sagtens kan udvikles uden at lave et egentlig lovfællesskab, men på forhånd skal intet afvises og vi følger naturligvis med i den løbende debat om hvordan den fremtidige folkeoplysningslov kan udformes.

Historisk set har der været et stort fællesskab mellem medlemmerne af DFS og Danmarks Biblioteksforening. I 2006 valgte Danmarks Biblioteksforening dog at melde sig ud af DFS, da vi vurderede at DFS og Danmarks Biblioteksforening kunne arbejde mere effektivt sammen i et bilateralt samarbejde.

For et par uger siden var DFS' formand, Per Paludan Hansen, ude med en kommentar om den øgede konkurrence inden for folkeoplysningsområdet, der er bragt i en række regionale dagblade. ”Også kommunerne bevæger sig ind på folkeoplysningens traditionelle områder. De opretter musikskoler for voksne, og bibliotekerne tilbyder foredrag, studiekredse og undervisning” Det er en kommentar der vækker interesse på bibliotekerne, hvor vi ikke betragter bibliotekernes forskellige tiltag på den folkeoplysende scene som en konkurrence til de andre folkeoplysende aktiviteter, men som et supplement til borgernes bedste.

Danmarks Biblioteksforening vil meget gerne medvirke til udviklingen af den fremtidige folkeoplysende indsats og vil gerne indgå i dialog om hvordan den lovgivning kan udformes, så Danmark fortsat er i front når det gælder den livslange læring. For landets biblioteker er denne indsats også et vigtigt indsatsområde i årene fremover.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar