Gå videre til hovedindholdet

Hvordan kulturministeren vil udfolde kulturens potentiale

Er der noget de seneste år med Corona, nedlukninger og isolation har sat fokus på, er det kulturens betydning for både det enkelte menneske, for fællesskabet og for hele samfundets udvikling. Det spurgte vi ind til da kulturministeren gæstede Det Bibliotekspolitiske Topmøde.

Som statsminister Mette Frederiksen highlightede det under corona-nedlukningen: ”Nu hvor biblioteker, teatre, museer, biografer, koncertsale og højskoler holder lukket – opdager vi, hvor meget vi savner dem” og senere talte hun om "en ny guldalder" for kulturen.

"Hvordan det så skal komme til udtryk politisk venter vi stadig svar på" er så det store spørgsmål, som Mandag Morgens direktør Lisbeth Knudsen ganske sarkastisk bemærkede på det Bibliotekspolitiske Topmøde den 22. april 2022.

Kulturens betydning stod ret klart for de ca. 450 deltagere på årets 
Bibliotekspolitiske Topmøde, hvor der var rigtig mange kulturpolitikere med fra landets kommuner.
Ude i kommunerne er det politiske fokus på kulturens udviklingspotentiale ret tydeligt. Dette afspejlede sig i debatten, og Topmødets tema "At udvikle med kultur - Biblioteket i samfundets tjeneste" ramte i alt sin enkelthed lige midt i den politiske dagsorden, nemlig at tænke kultur og biblioteker som en velfærdsydelse.

Dette var også kulturminister Ane Halsboe-Jørgensen afsæt, da hun deltog i Topmødet. Hun tog udgangspunkt i den fantastiske børnebog "Læsepadden Pede" og talte om kulturens og litteraturens betydning for det enkelte menneske, om kulturpolitikkens betydning for samfundet samt om bibliotekernes rolle som den lokale public service institution.

Vi udfordrede i debatten kulturministeren på den digitale ulighed og det ansvar vi som samfund bør påtage os, samt på hvilken rolle kulturpolitikken kan og bør spille i den forbindelse. Alt sammen i en samtale på scenen sammen med Lisbeth Knudsen fra Mandag morgen.

Vi sluttede af med at udfolde tanken om at bibliotekerne skulle tænkes mere aktivt ind i hele public service tankegangen fra statslig side, for det er sådan de udformes af kommunalpolitikerne. Der var mange kulturpolitikere med på Topmødet og derfor blev der også spurgt særligt ind til hvilke tiltag man i medieforliget tiltænkte bibliotekerne, og om det kunne være startskuddet til at påbegynde processen om at skabe en ny bibliotekslov. En lov der styrker og understreger bibliotekernes rolle som public-service institution, biblioteket som rammen om den lokale debat og for at understrege vigtigheden i at sikre borgerne fri og lige adgang til alle typer information.

Som jeg hørte det, var kulturministeren ikke helt afvisende over for det. Men jeg er også stærkt farvet af håb og holdning, så bedøm selv.

Se kulturministerens oplæg og debatten her
Kommentarer

Populære indlæg fra denne blog

Hør, hvorfor børn, der vokser op med bøger, klarer sig bedre senere i livet

Kulturmagasinet  KRÆS - RADIO4   (kl. 14.00-15.00) skal i dag handle om hvorfor det er vigtigt at børn læser.  Ikke kun fordi det er fedt at læse gode historier, men fordi n y forskning bekræfter, at tilgængelige bøger i hjemmet hjælper børn til at læse mere, blive bedre læsere og bedre uddannet senere i livet. Og har børnene ikke adgang til bøger i hjemmet er det vigtigt at de får adgang via andre institutioner som biblioteker. Det budskab udfolder sig i en samtale mellem Ea Hoppe Blaabæk, post. doc KU, Michel Steen-Hansen direktør i Danmarks Biblioteksforening og værten "kulturjunkien" Maja Hald.   Hør det her  Det hele tager sit afsæt i Ea Hoppe Blaabæk ph.d.-afhandling om, hvordan forældre giver kulturel, social arv videre til deres børn. Den er også blevet fyldigt omtalt i Kristeligt Dagblad  I   Kristeligt Dagblad   artikel skriver det også at afhandlingen punkterer en, for avisen og tilsyneladende også forskeren, udbredt myte om bibliotekerne som kulturelle fyrtårne

Når folkeskoler og folkebiblioteker bruger hinanden

I sidste uge efterlyste jeg gode eksempler på samarbejder mellem Folkebiblioteker og Folkeskoler og det er strømmet ind. Tak for det.  Det er også startskuddet på  Danmarks Biblioteksforening temaside om Folkebibliotekerne og den nye folkeskolereform, som du kan se og bidrage til på db.dk/folkeskole Jeg har lavet et kort oplæg til det "Dialogmøder om den åbne skole" som undervisningsministeret afholder i dag og alle de eksempler jeg kommer med vil indgå i DB's tema. Til præsentationen har jeg også fået hjælp af Signe Jarvad Chef Københavns Biblioteker - Kultur Valby, som har arbejdet systematisk med de københavnske bibliotekers læringsindsat i forhold til folkeskolen.  Vores fokus vil være understøtteden undervisning  som det udtrykkes i den nye folkeskolereform. På længere sigt vil DB lavet et inspirationskatalog til alle landets biblioteker, skoler og kommuner om hvordan vi kan udnytte de forskellige kompetencer vi besidder til gavn for eleverne og vide

Regeringen vil bruge 130 millioner på at genoplive døde bymidter i 'donut-byer' - biblioteket er en oplagt hjertestarter

Regeringen lancerer i dag en forsøgsordning, hvor 10 byer i landet skal deles om 130 millioner kroner. De skal bruges på, at bymidterne skal genopfinde sig selv og få livet tilbage, forklarer indenrigs- og boligminister, Kaare Dybvad (S). - Jeg tror det er vigtigt at kigge på, hvilke andre ting man kan gøre for at gøre det attraktivt for folk at opholde sig i midtbyerne, siger han til DR . I den sammenhæng kan kultur og specielt biblioteker spille en afgørende rolle, hvis man skal modvirke den såkaldte DONUTEFFEKT. I Donut-byer er der befolkningsvækst i forstæderne, og folk i forstæderne tager ikke længere ind til byen for at handle, fordi de handler på nettet, i storcentre eller i de større byer, hvor de har arbejde. Denne effekt ses i de små og mellemstore byer, hvor man endnu ikke har fundet en løsning på problematikken. I sådanne byer kan kultur og kreativ udnyttelse af bymidten spille en særdeles vigtig rolle Det ligger i forlængelse af regeringsudspillet fra sidste år "Tætte