Gå videre til hovedindholdet

Hvordan kulturministeren vil udfolde kulturens potentiale

Er der noget de seneste år med Corona, nedlukninger og isolation har sat fokus på, er det kulturens betydning for både det enkelte menneske, for fællesskabet og for hele samfundets udvikling. Det spurgte vi ind til da kulturministeren gæstede Det Bibliotekspolitiske Topmøde.

Som statsminister Mette Frederiksen highlightede det under corona-nedlukningen: ”Nu hvor biblioteker, teatre, museer, biografer, koncertsale og højskoler holder lukket – opdager vi, hvor meget vi savner dem” og senere talte hun om "en ny guldalder" for kulturen.

"Hvordan det så skal komme til udtryk politisk venter vi stadig svar på" er så det store spørgsmål, som Mandag Morgens direktør Lisbeth Knudsen ganske sarkastisk bemærkede på det Bibliotekspolitiske Topmøde den 22. april 2022.

Kulturens betydning stod ret klart for de ca. 450 deltagere på årets 
Bibliotekspolitiske Topmøde, hvor der var rigtig mange kulturpolitikere med fra landets kommuner.
Ude i kommunerne er det politiske fokus på kulturens udviklingspotentiale ret tydeligt. Dette afspejlede sig i debatten, og Topmødets tema "At udvikle med kultur - Biblioteket i samfundets tjeneste" ramte i alt sin enkelthed lige midt i den politiske dagsorden, nemlig at tænke kultur og biblioteker som en velfærdsydelse.

Dette var også kulturminister Ane Halsboe-Jørgensen afsæt, da hun deltog i Topmødet. Hun tog udgangspunkt i den fantastiske børnebog "Læsepadden Pede" og talte om kulturens og litteraturens betydning for det enkelte menneske, om kulturpolitikkens betydning for samfundet samt om bibliotekernes rolle som den lokale public service institution.

Vi udfordrede i debatten kulturministeren på den digitale ulighed og det ansvar vi som samfund bør påtage os, samt på hvilken rolle kulturpolitikken kan og bør spille i den forbindelse. Alt sammen i en samtale på scenen sammen med Lisbeth Knudsen fra Mandag morgen.

Vi sluttede af med at udfolde tanken om at bibliotekerne skulle tænkes mere aktivt ind i hele public service tankegangen fra statslig side, for det er sådan de udformes af kommunalpolitikerne. Der var mange kulturpolitikere med på Topmødet og derfor blev der også spurgt særligt ind til hvilke tiltag man i medieforliget tiltænkte bibliotekerne, og om det kunne være startskuddet til at påbegynde processen om at skabe en ny bibliotekslov. En lov der styrker og understreger bibliotekernes rolle som public-service institution, biblioteket som rammen om den lokale debat og for at understrege vigtigheden i at sikre borgerne fri og lige adgang til alle typer information.

Som jeg hørte det, var kulturministeren ikke helt afvisende over for det. Men jeg er også stærkt farvet af håb og holdning, så bedøm selv.

Se kulturministerens oplæg og debatten her
Kommentarer

Populære indlæg fra denne blog

Kulturen i SVM regeringsgrundlaget 2022

Så blev sløret løftet for det nye Regeringsgrundlag i den kommende SVM-regering. I kan læse det hele her  - jeg har kigget lidt nærmere ned i de kulturpolitiske elementer.  Det indeholder et helt afsnit om om kultur.  Helt overordnet kan man mene at en flertalsregering giver mange muligheder for at udvikle kulturlivet, så alle borgere får mulighed for gode kulturtilbud. Ser man tilbage på valgkampen så har alle tre regeringspartier markeret sig med store ambitioner i valgkampen. særligt Venstre og Moderaterne har lovet massive investeringer i kulturlivet – så det er spændende at se hvordan de konkret vil indfri ambitionerne. Så må vi vente spændt til i morgen, hvor regeringen vil afsløre deres ministerliste og se om der kommer en ambitiøs kulturminister. I regeringsgrundlaget er ét afsnit om kultur: 7.3 Kultur og kirke Kulturen udfordrer vores måde at tænke og se verden på samtidig med, at det binder os sammen som land og folk. Det er den danske identitet

Vores digitale fremtid?

Skal du med til Webinar kl. 9.00 om ’Algoritmer, Data & Demokrati’ på vores Webinar om biblioteksansattes rolle og opgaver.  Vær med her https://lnkd.in/gzc8sJjA Mød Lisbeth Knudsen Tine Segel  Christian Langelund Hansen Nina Thorsted Petersen Lotte Hviid Dhyrbye og Michel Steen-Hansen Vores liv er på alle måder påvirket af digitale teknologier. For de fleste af os er de en naturlig og vigtig del af vores arbejde, hverdag og sociale liv. Men det er ikke alle, der kan navigere i det digitale samfund eller er gearet til den hastighed, udviklingen drøner afsted med. Det handler derfor om at give alle borgere digitale kompetencer, digital dannelse og ikke mindst handleevne. Bibliotekerne og de biblioteksansatte har en særlig samfundsforpligtigelse til at oplyse og styrke borgerne i den digitale transformation. De skal være med til at modvirke en udvikling, hvor for mange bliver koblet af, og hvor selve fundamentet for vores demokrati risikerer at smuldre. Derfor sætter vi rammerne

Plads til kulturen på Folkemødet - Kulturens Plads på Folkemødet

Det er så fedt igen at kunne komme på Folkemøde og være en del af den demokratiske samtale, der opstår når mange mødes på kryds og tværs. I år vil jeg nok mest være på Kulturens Plads som vi har skabt i Dansk Kulturliv. Vi åbner torsdag den 16. juni kl. 11.30 så kig forbi til en snak og vue på pladsen og det omfattende program.  Her vil folketingets kulturordfører også komme forbi og holde Kulturens Tale lige efter deres partiledere har holdt tale på hovedscenen. TV2 kom forbi for at høre mere om #KulturensPlads og det krævede store armbevægelser - du kan se indslaget på TV2 Men der er mange flere spændende events, jeg ser frem til og hvor jeg med kulturbrillerne på er med i debatten eller deltager på anden vis. F.eks. TORSDAG Kl. 13:15 - 14:00 Sustainable Education – to secure Sustainable Development. På A6 - Den Internationale Scene 17.30-18.15 Data i kulturlivet – galt eller genialt? På K21 – Kulturens Plads og så når jeg nok forbi Bobler i Civilsamfundet som foregår i Domen på