Gå videre til hovedindholdet

Elon Musk købte Twitter samtidig med EU laver regler for de sociale medier i demokratiet tjeneste - er der lagt op til kamp?

Samtidig med at EU laver en stor aftale regulering af techgiganter for at sikre, at de store digitale platforme ikke skader samfundet, bliver Twitter købt af verdens rigeste mand Elon Musk, som er selverklæret ytringsfrihedsfundamentalist og modstander af enhver form for censur og regulering. Spændende hvordan det påvirker verden; om storkapitalen eller demokratiet trækker det længste strå eller om fremtids fjerne mål smelte sammen?

Det har jeg uddybet herunder

EU's Vestager er ligeglad med hvem der ejer Twitter
skrev 
RTE i går eller det de i sandhedes tjeneste præcist skrev var
"EU's Vestager says doesn't care who owns Twitter"
Raidió Teilifís Éireann, Ireland's National Public Service Media.


Det lyder smukt, når Elon Musk ved købet af Twitter samtidig tweetede: ”Free speach is the bedrock of a functioning democracy and Twitter is the digital town square where matters vital to humanity are debated”.

Med den patos ser man Twitter som en moderne genskabelse af den græske Agora, hvor mange mener demokratiets vugge stod, eller det forsamlingshus som lagde gulv til opbygningen af det danske folkestyre. En funktion som vi i folkebibliotekerne også ser os selv som en arvtager af, når vi skaber rammen om den demokratiske samtale i de mange debatter vi tilbyder, omend vores reach er knapt så stort som techgiganternes sociale medier. Om Twitters rolle for demokratiet er helt så stor er nok tvivlsomt, men platformen har uden tvivl betydning for den offentlige debat. 

Selvom Twitter ikke har nær så mange brugere som Facebook, og tjener meget mindre end Google på annoncer, så spiller den lille Twitter-fugl alligevel en afgørende rolle for den demokratiske samtale og den offentlige debat, da den er et foretrukket medie for meningsdannere, politikere og mediefolk over det meste af verden. Særlig præsident Trump understregede Twitters dagsordenssættende betydning, og da Twitter til sidst udelukkede ham for bevidst at sprede misinformation, fik det endnu større opmærksomhed. Mange spekulerer derfor også i om Elon Musks køb af Twitter betyder, at Trump får lov til at komme tilbage på Twitter. Det står stadig hen i det uvisse og der er jo også nogle måneder til handlen går i orden. 

I Danmark, hvor Twitter aldrig helt er slået igennem i den brede befolkning, sætter den alligevel også en dagsorden og er en vigtig meningsdanner, hvor man kan finde informationer om og holdninger til helt aktuelle sager i real time.

Når jeg besøger Twitter, kan jeg godt blive lidt metaltræt af det rundhyl man ofte oplever, når meningsdannere og politikere udkæmper drabelige kampe på 280 ord ad gangen, og tror at netop deres debat står højt på dagsordenen for samfundet og alle os uden for boblen. Det er måske også derfor jeg efterhånden er en sjælden gæst, fordi rundhylet ofte ikke når uden for twitter-virkeligheden, og hvis det gør, så tager de rigtige medier ofte sagen op eller vi snakker om det i den der virkelighed, der udspiller sig når man er sammen med andre mennesker.

Det er også vigtigt at have in mente, at Elon Musks ”demokratiske” frisættelse af Twitter foregår i en i verden, hvor falske historier på Twitter har mange gange større sandsynlighed for at blive re-tweetet og spredt væsentlig hurtigere end mere faktuelle nyheder og mindre spektakulære historier. Det har en del undersøgelser påvist og er en udfordring, specielt i lyset af at en stadig større del af befolkningens primære nyhedskilde er de sociale medier. Det kalder på en form for moderation, som også er det der spilles ud med i 
EU-oplæg til regulering af Tech-giganterne, og i øvrigt også spiller en væsentlig rolle i den danske regerings mediepolitiske udspil.

Den demokratiske samtales store udfordring er, hvordan man skaber en regulering på de digitale platforme (og jeg vælger bevidst at kalde dem platforme, for hvis de var medier, var de underlagt medieansvarsloven og det er de ikke, fordi de hævder ikke at være medier). 

Fra de traditionelle medier som aviser, TV, radio og de fleste netmedier har det traditionelt været en redaktør, der afgjorde hvad der skulle offentliggøres, og det er underlagt en medieansvarslov.
Sådan er det ikke med de sociale platforme som Facebook, TikTok, Youtube og Twitter m.fl. Her er det os selv der bestemmer, hvad der skal udgives og udgydes. Det giver vide muligheder for at sprede ikke kun falske nyheder og hadsk tale, men også gode vækstvilkår til at de såkaldte spam-bots, som er teknologiske robotter skabt til at sprede kommercielle budskaber og misinformation. Alt sammen styret af de sociale platformes algoritmer, som åbenbart er indstillet til at sprede mere misinformation end fakta, men det er forretningshemmeligheder, så det kan vi ikke helt gennemskue.

Dette er Musk jo også smerteligt bevidst om, derfor taler han om at gøre algoritmerne til en eller anden form for open source og mere gennemskuelige, samtidig med han vil blokere spam-bots. Udfordringen er så, hvordan verdens rigeste mand vil skabe en god forretning ud af det, for indtil videre har Twitter ikke været et voldsomt profitabelt foretagene, sammenlignet med de andre sociale medier.

Så her er i sandhed et dilemma. Bliver det den europæiske og danske tanke om regulering af tech-giganter for at sikre, at de store digitale platforme ikke skader samfundet, som vinder, eller bliver det storkapitalens behov for at akkumulere overskud der vinder, og ikke mindst: hvad gør det ved den offentlige debat og i sidste ende ved vores demokrati?


Kommentarer

Populære indlæg fra denne blog

Fremtidens fysiske bibliotek i Slagelse

Idé I mange år havde Slagelse Centralbibliotek ønsket en udbygning. I 2000 blev arkitekt Claus Bjarrum derfor inviteret til at fortælle om biblioteksbyggeri. Han sagde de magiske ord: I har masser af plads, I bruger den bare forkert! Det blev et af udgangspunkterne da projekt Fremtidens fysiske bibliotek tog sin begyndelse. Biblioteket havde også i nogle år haft en række organisatoriske udfordringer. Derfor valgte man at kæde de to ting sammen. Lundgaard konsulenterne blev koblet på en organisationsudvikling, samtidig med at en arkitekt fra Claus Bjarrum A/S fulgte processen. Den ny organisationsplan byggede på fire dimensioner: Kultur, Viden og Information, Børn samt en social dimension. Denne organisation har vi løbende udfoldet, men det er en ganske anden historie. Med udgangspunkt i disse dimensioner tegnede arkitekten tre skitser til et nyt bibliotek i de eksisterende bygninger. Et entusiastisk kulturudvalg traf den endelige beslutning om at iværksætte skitse 1 til godt 10 mio. kr

Oversigt viser årelang nedbarbering af bibliotekerne - lad det være et wake-up call

"Oversigt viser årelang nedbarbering af bibliotekerne – »grænsen er nok nået« ifølge interesseorganisation" er overskriften på en artikel i Kulturmonitor i dag. Og denne milde underdrivelse om at grænsen nok er nået stammer fra mig og Danmarks Biblioteksforening. Den kunne også have været børn der ikke har adgang til bøger bliver dårligere til at læse. Baggrunden for artiklen er en opgørelse som kulturministeriet har lavet til SF’s socialordfører, Theresa Berg-Andersen. Her har ministeren opgjort antallet af for biblioteker fra 2006 og frem til i dag og gjort det klart, at antallet af danske biblioteker er faldet drastisk gennem de sidste 17 år. Opgørelsen viser at at antallet af biblioteksfilialer, er faldet fra 420 (2006) til 310 (2022) altså en en lukning af 1/4 af bibliotekerne. Havde de dykket lidt længere tilbage end til kommunalreformen kunne de se at antallet er halveret siden 1996 hvor der var 900 betjeningssteder. Stof til politisk eftertanke I Kulturmonitor siger

Kulturen i SVM regeringsgrundlaget 2022

Så blev sløret løftet for det nye Regeringsgrundlag i den kommende SVM-regering. I kan læse det hele her  - jeg har kigget lidt nærmere ned i de kulturpolitiske elementer.  Det indeholder et helt afsnit om om kultur.  Helt overordnet kan man mene at en flertalsregering giver mange muligheder for at udvikle kulturlivet, så alle borgere får mulighed for gode kulturtilbud. Ser man tilbage på valgkampen så har alle tre regeringspartier markeret sig med store ambitioner i valgkampen. særligt Venstre og Moderaterne har lovet massive investeringer i kulturlivet – så det er spændende at se hvordan de konkret vil indfri ambitionerne. Så må vi vente spændt til i morgen, hvor regeringen vil afsløre deres ministerliste og se om der kommer en ambitiøs kulturminister. I regeringsgrundlaget er ét afsnit om kultur: 7.3 Kultur og kirke Kulturen udfordrer vores måde at tænke og se verden på samtidig med, at det binder os sammen som land og folk. Det er den danske identitet