tirsdag den 11. december 2018

FN Verdensmål 2030 Hvad gør bibliotekerne for at nå dem?

Bæredygtig udvikling kommer ikke af sig selv. I forlængelse af FN’s Millennium Goals med tidsbestemte mål for fattigdoms-, uddannelses- og sundhedsindsats vedtog FN i 2015 den såkaldte 2030-dagsorden for bæredygtig udvikling inkl. de tilhørende 17 verdensmål.

Målene ’Sustainable Development Goals’ (SDG) omhandler bæredygtig udvikling – økonomisk, socialt og miljømæssigt og har både en national og en international dimension. De omhandler langt
fra alene verdens udviklingslande. De gælder også på vore breddegrader.
Og også lokalt.

Der er flere veje at gå viser to aktuelle eksempler, som er beskrevet i det nyeste nummer af Danmarks Biblioteker.

I Odense Kommune har man afsat flere hundrede tusinde kroner til en 2030-start. Bl.a. er biblioteket i gang med en foredragsrække og andre læseunderstøttende initiativer følger.

I Gladsaxe Kommune har man indarbejdet sagen både i biblioteket men også på et overordnet plan. Praktisk i kommunens årshjul og med Gladsaxestrategi 2018-2022; med den sætter byrådet retning
for udvikling af bæredygtig vækst og velfærd i Gladsaxe.

Men læs selv artiklen her

Danmarks Biblioteksforening arbejder også med at lave en afdækning af alle de initiativer som bibliotekerne har iværksat ude i kommunerne. Det vil vi senere skrive mere om.


Ingen kommentarer:

Send en kommentar