torsdag den 15. juli 2010

Rigtig mange lær’ mere om IT på bibliotekerne

En ny undersøgelse viser, at over 90 % af landets biblioteker tilbyder IT kurser, og brugerne tager imod det med kyshånd. Begrundelsen er den simple, at det er nødvendigt, hvis man skal have en chance i dag. På den baggrund har Danmarks Biblioteksforening i dag udsendt perssemeddelelse:

Der kommer stadig flere digitale løsninger, som vi skal kunne håndtere for at kunne begå os i vidensamfundet. Samtidig er der rigtig mange danskere, der mangler de nødvendige kompetencer for at kunne bruge dem. Det er der en del undersøgelser, der har vist, fra bl.a. It- og Telestyrelsen. Samtidig postes der mange millioner af kroner i at udvikle nye digitale løsninger.

Rationalet er klart nok, for der er milliarder at spare for det offentlige, hvis danskerne går over til digital service. Måske kan det endda opleves som en serviceforbedring, fordi vi så kan betjene os selv, lige når vi vil. I den forbindelse spiller bibliotekernes tilbud en vigtig rolle.


Bibliotekernes nødvendige rolle
Flere end 90 % af landets biblioteker tilbyder borgerne kurser og introduktioner til IT og digital selvbetjening. En helt frisk sommerundersøgelse fra Danmarks Biblioteksforening og Bibliotekschefforeningen blandt landets kommuner dokumenterer bibliotekernes rolle i at styrke borgernes IT-færdigheder.

2/3 af befolkningen kommer med jævne mellemrum på bibliotekerne, landets mest besøgte kultur- og læringsinstitution. Rigtig mange benytter i den forbindelse de uformelle læringstilbud bibliotekerne stiller til rådighed. På bibliotekerne er det netop det uformelle og det at man ikke behøver melde sig til lange forløb, der frister, de der lige vil opdateres på de nyeste tendenser inden for IT eller at lære det helt grundlæggende i at gå på nettet eller sende en mail. Og bibliotekernes tilbud om læring er mangfoldige.

Langt overhalvdelen, i over 60 af landets kommuner, har folkebibliotekerne inddraget IT- og Telestyrelsens ’Lær mere om IT’-kampagne i de lokale undervisningstilbud på biblioteket. Sideløbende hermed arbejder bibliotekerne ihærdigt for at inddrage lokale samarbejdspartnere i IT-aktiviteterne. Det kan være Ældresagen, det lokale ældreråd, borgerservice og kommunale udviklingsafdelinger, medborgercentre, ungdomsskoler, oplysningsforbundene og andre eksterne projektpartnere.

Alt sammen for at give borgerne de bedste muligheder for at tilegne sig de nødvendige IT-færdigheder.
Og alt sammen i forlængelse af det Håndslag til ’Lær mere IT’, som de to organisationer sammen med Bibliotekarforbundet indgik i 2008 for at stimulere til aktiv indsats på området.


Nytter det så noget?
Svaret er et klart ja ifølge den netop offentliggjorte Folkebiblioteksstatisk 2009 fra Styrelsen for Bibliotek og Medier. Undervisning af brugere fylder stadig mere i folkebibliotekerne, og i 2009 blev der afholdt 5.321 undervisningstimer. Her er tale om en stigning på 10 % mod året før. I alt 48.707 deltog ifølge statistikken i tilbuddene. Fra undervisning i søgning af information og viden på nettet og praktisk brug af det offentlige på nettet for eks, borger.dk til deltagelse i den nationale kampagne ’Lær mere IT’ via biblioteket.

Formand for Danmarks Biblioteksforening Vagn Ytte Larsen glæder sig over bibliotekernes store engagement:
”Selv om IT for mange er helt ukompliceret, så viser borgernes brug af bibliotekernes IT-tilbud, at der fortsat er et stort behov for denne meget vigtige opkvalificering af borgerne på IT-område. Derfor er det også glædeligt at se, i hvor stort omfang bibliotekerne udbyder kurser. Budskabet er klart: biblioteket er den lokale og uformelle læringsintitution, når det kommer til at lære grundlæggende IT budskaber for dem, der vil lære mere, og for dem, der er hægtet af IT-racet. En indgang til vidensamfundet med rigtig mange muligheder!”

Mogens Vestergaard, formand for Bibliotekschefforeningen siger:
”Hele den offentlige sektor satser i disse år meget stærkt på digitalisering af processer og kommunikation med borgerne. Samtidig ved vi, at op mod 40 % af befolkningen ikke er i stand til at bruge de offentlige, digitale løsninger. Vi ved også, at borgerne kommer på biblioteket i stort tal, fordi de her kan hente viden og få hjælp og vejledning. Bibliotekerne er derfor den helt centrale institution, der skal sikre, at digitaliseringsstrategien bliver en succes. Bibliotekscheferne har givet håndslag til at ville løfte opgaven – sammen med alle lokale parter, der vil løfte med”.

Pernille Drost, formand for Bibliotekarforbundet, mener om tallene:
”At næsten 50.000 borgere har deltaget i IT-undervisning på bibliotekerne i 2009, viser tydeligt, at borgerne synes, det er et naturligt sted at gå hen, hvis man vil lære at håndtere IT. Og heldigvis bliver bibliotekerne ved med at tilbyde flere undervisningstimer indenfor området, så jeg forudser, at flere og flere danskere vil benytte sig af tilbuddet. Det er vigtigt, at alle borgere er fortrolige med brugen af IT, da den offentlige sektor er blevet digital. Derfor skal man som borger vide, hvordan det fungerer.”


Fakta:
Teknologisk Institut har i en undersøgelse fra efteråret 2007 påvist, at:
• 40 % af danskerne er digitale analfabeter.
• Den digitale kløft mellem børn og deres forældre er voksende.
• Mange borgere mangler grundlæggende færdigheder i andre helt simple systemer, på trods af at de er øvede brugere af forskellige ekspertsystemer i deres professionelle virke
• De fleste borgere over 30 år har ikke modtaget systematisk undervisning i IKT.

Bibliotekernes Håndslag
Lær mere IT-kampagnen via it-borger.dk
Biblioteksstatistik 2009

Ingen kommentarer:

Tilføj en kommentar