onsdag den 13. januar 2010

Den hellige bog

I en klumme i Politiken den 7. januar 2010 begræder Rune Engelbrecht, at bibliotekerne køber færre bøger end tidligere. Han gengiver selv at den centrale årsag til det faldende bogindkøb, er de kommunale budgetter, som igennem en del år er blevet reduceret mærkbart.

Fra Danmarks Biblioteksforening har formanden Vagn Ytte Larsen reargeret over for Politiken, (bragt i dag den 13. januar) og på Rune Engelbrecht blog har der været flittig debat.

I kommentagen skrives bla.: Danmarks Biblioteksforening finder, at det er en meget kedelig udvikling, at politikerne skære ned, som Engelbrecht påpeger, men han rammer forkert, når han mener at bibliotekerne svigter bogen i denne nye økonomiske situation.

Biblioteksloven pålægger bibliotekerne at stille et opdateret digitale tilbud til rådighed for borgerne ved siden af de fysiske bøger, og denne opgave løser bibliotekerne faktisk rigtig flot, trods de begrænsede midler. De årlige statistikker fra Styrelsen for Bibliotek og Medier bekræfter desuden, at lovens krav om et bredt tilbud er i fuld overensstemmelse med borgernes ønsker; brugen af elektroniske medier på bibliotekerne er i stadig vækst, mens udlånet af bøger er faldende.

Engelbrecht fremfører, at det faldende indkøb af især den smallere litteratur gør det stadigt sværere for forlagene at udgive den smalle litteratur. Set fra forfatter- og udgiversynspunkt er dette sandsynligvis korrekt, men Engelbrecht forudsætter her fejlagtigt, at bibliotekerne har til opgave at sikre forlagene et forretningsgrundlag for enhver tænkelig bog, hvilket ikke er tilfældet.

Bibliotekerne skal sikre borgerne adgang til et bredt udvalg af bøger af en vis kvalitet, hvilket også er tilfældet i dag. Ikke al smal litteratur står på hvert enkelt biblioteks hylde, men via det fremragende www. bibliotek.dk har enhver borger i landet mulighed for at låne al den litteratur der findes i den samlede bogbestand på de danske biblioteker. Helt gratis og helt uden besvær. Bibliotekerne svigter således ikke bogen, men udnytter tværtimod teknologien til at udbrede litteraturen til så mange som muligt.

Bogen vil også i fremtiden være en central del af bibliotekstilbuddet – sammen med en række andre typer materialer, som sammen med bøgerne vil være med til at give borgerne det tilbud, som efterspørges. Debatten om forholdet mellem bøger og digitale medier vil givetvis fortsætte, og heldigvis for det. Vi glæder os til debatten, både med Engelbrecht, forfatterne, forlagene og ikke mindst med borgerne, som jo er dem bibliotekerne er til for.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar