Gå videre til hovedindholdet

Bibliotekerne på Folkemødet 2024

Så går det snart løs igen!

Igen i år er Danmarks Biblioteksforening og Tænketanken Fremtidens Biblioteker en aktiv del af Kulturens Plads på Folkemødet.

Fra den 13. til 15. juni slår Kulturens Plads atter dørene op for 3 dages debatter og aktiviteter. Kulturens Plads er igen i år arrangeret af Dansk Kulturliv, denne gang i samarbejde med Applaus.

For cafe og lækker mad står Folkehuset Absalon, som med sidste års store succes i baghånden har gjort plads til endnu flere på pladsen til fællesspisninger og andre underholdende aktiviteter på Kulturens Plads i løbet af de 3 dage.

Med et bredt udvalg af debatter, samtaler, performances og aktiviteter på Kulturens Plads vil Dansk Kulturliv og Applaus sammen med kulturens mange aktører drøfte, hvilken rolle og indflydelse et rigt kulturliv har for individet og samfundet.

Og hver dag, har vi KULTURENS TALE, hvor folketingets kulturordførere præsenterer deres kulturpolitik.

Se hele programmet for Kulturens Plads 2024.

Det hele skydes i gang torsdag den 13. juni kl. 12 med åbningen af Kulturens Plads.

Vi glæder os, og håber at se dig!

Herunder kan du se lidt highlights, hvor bibliotekerne spiller en særlig rolle.

Torsdag kl. 13. juni

Klokken 12.00 -12.30

Officiel åbning af kulturens plads

Michel Steen-Hansen, DB, Lene Struck-Madsen, Applaus,  Astrid la Cour, SMK, Fallulah, sanger.


Fredag den 14. Juni:

Klokken 14.30 – 15.00
Poetisk Warm Up – Laden, Kulturens Plads

Læseforeningens skønlitterære aktivister faciliterer en  poetisk indflyvning til debatten om børn og unges læsekultur, hvor du  samtidig får mulighed for at  mingle over poesien.

Vi byder på en let snack/drinks.
Inviter gerne samarbejdspartnere.


Klokken 15.00 – 15.45

Debat: Har vi tabt kampen om børn og unges læsekultur?
Panel (med løbende udskiftning)

Magnus Herman, næstformand Khb,  Danske Skole Elever,
Noemi Katznelson, leder af Center for Ungdomsforskning ved Aalborg Universitet (kommer ca. 15.10).
Simon Skov Fougt, lektor, Ph.d.,  DPU
Runa Barbara Petersen, formand,  Pædagogisk LæringsCenterForening
May-Britt Diechmann, Forperson, Bibliotekschefforeningen
Thomas Illum, Forskningschef, UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole
Charlotte Broman Mølbak, (SF)
Filiz Sarah Thunø, Roskilde byråd (S)

Moderator Kasper Sand Kjær

Lørdag den 15. juni

10.30 – 11.15
Bøffer, Biler, Bælgfrugter  - og Biblioteker! – spørg om alt!

Med Christian Ibsen, Concito og Thomas Sture Rasmussen, DB
15.00 – 15.45

Sammen om Fremtiden

Nicklas Larsen, Forsker, Institutter for fremtidsforskning,
Thomas Sture Rasmussen, Verdensmålskoordinator, Danmarks Biblioteksforening
Mogens Lykketoft, Formand, Energinet
Sofie Winge-Petersen, Ungeklimarådet, Co-founder, Paint’R.
Ida Kildsgaard Larsen, Ungeklimarådet, Forandringsagent, KFUM og KFUK i Danmark
Erik Ancher Larsen, formand for Ældrerådet på Bornholm.
Niklas Stenbye, tidligere formand for Bornholms Ungeråd og folketingskandidat for Venstre

Kulturens veje til Forandring et tværgående debatspor
Kulturens veje til Forandring er et forsøg på at gentænke debatformatet og i stedet skabe et dilemmaspil hvor et udvalg henover henholdsvis Folkemødet og Kulturmødet bliver præsenteret for eksperter og brancherepræsentanter der vil give viden og indblik i problematikker der ligger til grund for mødet mellem unge og kulturliv. På baggrund af disse oplæg skal udvalget afgøre hvordan de ønsker at formidle den indsigt de har fået og om dette kan udarbejdes i en række anbefalinger.

Til at berige og understøtte diskussionen vil udvalget blive præsenteret for en række ekspertoplæg under både Folkemødet og Kulturmødet og tilføre ny viden og indsigt. Derudover vil der blive afholdt branchehøringer, hvor relevante institutioner og organisationer kan give deres synspunkter til kende og komme med eksempler på hvordan de arbejder med unge som målgruppe.

I udvalget sidder:
Simon Skytte, repræsentant for UngKult
Dana Hamio, Kulturskaber og tidl. forperson for Mino Ung København
Marie Holt Hermansen, medlem af trivselskommisionen og tidl. formand for danske skoleelever.
Anni Nørskov Mørch, Udvalgsleder for Projektstøtteudvalget Kunsthåndværk og Design.
Paw Østergaard Jensen, formand for social- og sundhedsudvalget i Albertslund kommune samt formand for Danmarks Biblioteksforening.

Deltag i diskussionen og vær med til at finde løsninger på hvordan vi skaber bedre adgang til kunst og kultur for unge.


Kommentarer

Populære opslag fra denne blog

Oversigt viser årelang nedbarbering af bibliotekerne - lad det være et wake-up call

"Oversigt viser årelang nedbarbering af bibliotekerne – »grænsen er nok nået« ifølge interesseorganisation" er overskriften på en artikel i Kulturmonitor i dag. Og denne milde underdrivelse om at grænsen nok er nået stammer fra mig og Danmarks Biblioteksforening. Den kunne også have været børn der ikke har adgang til bøger bliver dårligere til at læse. Baggrunden for artiklen er en opgørelse som kulturministeriet har lavet til SF’s socialordfører, Theresa Berg-Andersen. Her har ministeren opgjort antallet af for biblioteker fra 2006 og frem til i dag og gjort det klart, at antallet af danske biblioteker er faldet drastisk gennem de sidste 17 år. Opgørelsen viser at at antallet af biblioteksfilialer, er faldet fra 420 (2006) til 310 (2022) altså en en lukning af 1/4 af bibliotekerne. Havde de dykket lidt længere tilbage end til kommunalreformen kunne de se at antallet er halveret siden 1996 hvor der var 900 betjeningssteder. Stof til politisk eftertanke I Kulturmonitor siger

Hvad læser børn i en skole uden et bibliotek?

Mine største børn siger stadig at de går på skolebiblioteker, men jeg tvivler på at min den yngste på 4 kommer til at kende begrebet. I kølvandet på folkeskolereformen er skolebiblioteket nemlig blevet afskaffet eller i hvert fald erstattet af pædagogiske læringscentre . Hvad betyder det for skolen og elevernes kompetencer i forhold til traditionelle biblioteksdyder som litteratursøgning, kildekritik og læselyst, når man ændre fokus fra bibliotek til læringscenter. Det er tanker der er inspireret af at jeg er på vej til generalforsamling i Aarhus hos Kommunernes Skolebiblioteksforening eller de har naturligvis også skiftet navn til  Kommunernes Forening for Pædagogiske Læringscentre . En forening som vi I Danmarks Biblioteksforening har et godt og udbytterigt samarbejder med, hvilket vi desværre ikke har med den anden "skolebiblioteksforening" Pædagogisk LæringsCenterForening som har meddelt at de ikke længere ønsker at deltage i biblioteksparaplysamarbejdet da de ikke l

The development of ‘open library’ in Denmark #wlic2013

In occasion of my participation in the World Congress for Libraries IFLA, I have made ​​a presentation of the libraries in Denmark and especially the concept we call OPEN LIBRARIES. The theme of WLIC 2013 is "Future Libraries: Infinite Possibilities" and OPEN LIBRARIES is one of the possibilities. In Denmark, all the libraries is free to use, In the way, that all the basis services are free of charge for the public. In Denmark almost all the Libraries are funded by tax. The libraries are obligated to make all kinds of materials available, both physical and digital. Not just books. We have 98 municipalities and all of them are obligated, by legislation, to have a library and to finance it. Some of the municipalities have more than one library. We have approximately 450 public libraries, to a population of 5,5 mil. people.  Half of the libraries are closed in the last ten years, but the development has hopefully stopped now. It seems that development lead to fewer and few