Gå videre til hovedindholdet

Der skal kæmpes for at sikre en reel fri og lige adgang til information i en stadig mere digital verden

Det sammenhængende danske biblioteksvæsen med fælles digitale løsninger, et unikt lånesamarbejde og en national overbygning er fundamentet for den fri og lige adgang for borgerne uanset postnummer. Den lige adgang afhænger af de fælles gode løsninger, der er et essentielt element i at kunne levere et godt bibliotek lokalt. Det har det historisk været gennem over 100 år, men digitaliseringen og ændrede strukturer udfordrer. I Danmark er "fri og lige adgang" til information et udtryk for bibliotekernes public service opgave som skal sikrer oplyste medborgere. At samfundet sikrer alle en gratis, fri og lige adgang til relevante informationer, betalt af samfundet, for at kunne deltage. Altså at understøtte demokratiet.

I en tid præget af techgiganter og stramme digitale copyright regimer udfordres borgernes fri og lige adgang. Samtidig med stigende udgifter oplever bibliotekerne at budgetterne konstant strammes fra stat og kommuner.

Så udover den kulturpolitiske og velfærdspolitiske vision om fri og lige adgang er der også tungtvejende økonomiske og ressourcemæssige argumenter for at prioritere fælles løsninger – vi får ganske enkelt mere bibliotek for pengene, hvis vi går sammen om løsningerne, som den digitale alliance selv skriver det som optakt til deres Kick Off 


Det er baggrunden for skabelsen af Den Digitale Alliance som har kick off møde i dag. Det er KOMBIT, Det Digitale Folkebibliotek, Det Kgl. Bibliotek, Bibliotekschefforeningen og Centralbibliotekerne der alle leverer digitale materialer til danskerne som står bag. Danmarks Biblioteksforening er som politiske interesseorganisation er en naturlig samarbejdsparter, men da Biblioteksforeningen ikke leverer til slutbrugerne, er foreningen ikke direkte medlem af alliancen.

Danmarks Biblioteksforening deltager i samtalerne, opbygningen og er en aktiv politisk sparingspartner, da det samarbejdene biblioteksvæsen er under pres og mangler både statslig og kommunal fokus, derfor hilser vi alliancen velkommen og glæder os det at deltage i arbejdet. 

Kommentarer

Populære opslag fra denne blog

Oversigt viser årelang nedbarbering af bibliotekerne - lad det være et wake-up call

"Oversigt viser årelang nedbarbering af bibliotekerne – »grænsen er nok nået« ifølge interesseorganisation" er overskriften på en artikel i Kulturmonitor i dag. Og denne milde underdrivelse om at grænsen nok er nået stammer fra mig og Danmarks Biblioteksforening. Den kunne også have været børn der ikke har adgang til bøger bliver dårligere til at læse. Baggrunden for artiklen er en opgørelse som kulturministeriet har lavet til SF’s socialordfører, Theresa Berg-Andersen. Her har ministeren opgjort antallet af for biblioteker fra 2006 og frem til i dag og gjort det klart, at antallet af danske biblioteker er faldet drastisk gennem de sidste 17 år. Opgørelsen viser at at antallet af biblioteksfilialer, er faldet fra 420 (2006) til 310 (2022) altså en en lukning af 1/4 af bibliotekerne. Havde de dykket lidt længere tilbage end til kommunalreformen kunne de se at antallet er halveret siden 1996 hvor der var 900 betjeningssteder. Stof til politisk eftertanke I Kulturmonitor siger

Fremtidens fysiske bibliotek i Slagelse

Idé I mange år havde Slagelse Centralbibliotek ønsket en udbygning. I 2000 blev arkitekt Claus Bjarrum derfor inviteret til at fortælle om biblioteksbyggeri. Han sagde de magiske ord: I har masser af plads, I bruger den bare forkert! Det blev et af udgangspunkterne da projekt Fremtidens fysiske bibliotek tog sin begyndelse. Biblioteket havde også i nogle år haft en række organisatoriske udfordringer. Derfor valgte man at kæde de to ting sammen. Lundgaard konsulenterne blev koblet på en organisationsudvikling, samtidig med at en arkitekt fra Claus Bjarrum A/S fulgte processen. Den ny organisationsplan byggede på fire dimensioner: Kultur, Viden og Information, Børn samt en social dimension. Denne organisation har vi løbende udfoldet, men det er en ganske anden historie. Med udgangspunkt i disse dimensioner tegnede arkitekten tre skitser til et nyt bibliotek i de eksisterende bygninger. Et entusiastisk kulturudvalg traf den endelige beslutning om at iværksætte skitse 1 til godt 10 mio. kr

Der er brug for bibliotekerne som aldrig før også for Vanopslagh

Hen over sommeren har der været en del debat om biblioteket, som opstod i kølvandet på at formanden for Liberal Alliances Alex Vanopslagh i sin bog ’Vejen til ansvar’ forslår at lukke bibliotekerne. Debatten koger stadig og i dag tager vi en tur i et par radiokanaler, hvor Radio4 sætter emnet til debat kl. 9.00-10.00 og Paw Østergaard Jensen, formand for Danmarks Biblioteksforening spiller ud i Radio4 kl. 09.35 i en snak om, hvorfor det er der er behov for bibliotekerne som ingensinde før og det er da også landets mest besøgte kulturinstitution. P1 Debat forsætter Kl 12.15 -13.30 (denne er udsat til senere på ugen) hvor spørgsmålene igennem debatten bliver: ’Luk folkebibliotekerne? Kan og bør private erstatte dem? Vil det sætte viden, dannelse og lokalsamfund og sammenhængskraft over styr, hvis man lukker? Er bogen død? Er det bibliotekernes rolle at holde diverse arrangementer? Og er systemet indrettet rigtigt i kommunalt regi?’ Panelet er: Jens Kristian Lütken (V) KBH, Simon Fe