Gå videre til hovedindholdet

Hvordan understøtter bibliotekerne dannelse?

For mig handler biblioteket dybest set om at give mennesker mulighed for at være kusk for egen tilværelse så man kan deltage i fællesskabet. Det som man også kan kalde dannelse.
Biblioteket er en dannelsesinstitution
Men hvordan udtrykker man det sprogligt på moderne dansk?

Jeg mener bibliotekernes kerneopgave er at understøtte demokratiet. Det er litteraturen og adgangen til viden et væsentligt redskab til.
Men det er også vigtigt at udstyre mennesker med uenighedskompetencer for ellers stopper den demokratiske samtale. Det ser vi eksempler på f.eks. i USA hvor al debat er polariseret og medierne ikke har et publisistisk princip om også at høre modparten, men blot fortælle egen holdning og man på skoler og biblioteker tvinges til kun at stille bøger og materialer til rådighed som dækker flertallets holdning.

Biblioteket er uenighendens rum, hvor vi har materialer med alle holdninger, men også stiller rummet til rådighed for debat og faciliterer den demokratiske samtale. 

Biblioteket skal både styrke personalets kompetencer i at skabe et relationelt værtsskab. Men også bruge rummet mere aktivt. Biblioteket som i mange lokalsamfund er det sidste ikke kommercielle mødested, hvor man kan komme uden at være medlem eller skal betale for at komme ind.

Det er nogle reflektioner jeg havde da jeg var på scenen i debat om BIBLIOTEKERNES ROLLE I FORHOLD TIL DANNELSE på Det Strategiske Folkebiblioteksmøde.
Samfundsudfordringerne omtales i tiltagende grad som reelle samfundskriser - f.eks. klimakrise, trivselskrise og demokratisk krise, og de karakteriseres alle ved at være både komplekse og samtidige. Denne samfundsvirkelighed er bagtæppet for Strategisk Folkebiblioteks- møde 2023. Dannelsesbegrebet er i konstant udvikling og handler i dag ikke længere kun om at tilegne sig specifik viden, men derimod om, hvordan vi forholder os til os selv, til andre og til vores omverden.

Er dannelse et mål for, et formål med eller et afledt resultat af folkebibliotekernes arbejde? Uanset svaret er det nok svært at anfægte, at dannelse er en del af bibliotekernes værdigrundlag og selvforståelse. Men hvad taler vi så om, når vi taler dannelse? Og i hvilken forstand kan vi se os selv som dannelsesaktører i samtiden og fremadrettet, hvor dannelsesbegrebet er i transformation, som de øvrige omgivelser også er det. Ved at trække tråde til læring, literacy, demokrati og kultur prøver vi på dagens konference at bevæge os ind på svarene på Det Strategiske Folkebiblioteksmøde.

Jeg har skrevet en del om bibliotekerne som dannelsesinstitution også i det perspektiv som nogle kalder digital dannelse, men som stadig er en almen dannelse blot med nye digitale redskaber styret af techgiganterne algoritmer.

Se mere her 
https://biblioteksdebat.blogspot.com/search?q=Dannelse&m=1
Kommentarer

Populære indlæg fra denne blog

Oversigt viser årelang nedbarbering af bibliotekerne - lad det være et wake-up call

"Oversigt viser årelang nedbarbering af bibliotekerne – »grænsen er nok nået« ifølge interesseorganisation" er overskriften på en artikel i Kulturmonitor i dag. Og denne milde underdrivelse om at grænsen nok er nået stammer fra mig og Danmarks Biblioteksforening. Den kunne også have været børn der ikke har adgang til bøger bliver dårligere til at læse. Baggrunden for artiklen er en opgørelse som kulturministeriet har lavet til SF’s socialordfører, Theresa Berg-Andersen. Her har ministeren opgjort antallet af for biblioteker fra 2006 og frem til i dag og gjort det klart, at antallet af danske biblioteker er faldet drastisk gennem de sidste 17 år. Opgørelsen viser at at antallet af biblioteksfilialer, er faldet fra 420 (2006) til 310 (2022) altså en en lukning af 1/4 af bibliotekerne. Havde de dykket lidt længere tilbage end til kommunalreformen kunne de se at antallet er halveret siden 1996 hvor der var 900 betjeningssteder. Stof til politisk eftertanke I Kulturmonitor siger

Fremtidens fysiske bibliotek i Slagelse

Idé I mange år havde Slagelse Centralbibliotek ønsket en udbygning. I 2000 blev arkitekt Claus Bjarrum derfor inviteret til at fortælle om biblioteksbyggeri. Han sagde de magiske ord: I har masser af plads, I bruger den bare forkert! Det blev et af udgangspunkterne da projekt Fremtidens fysiske bibliotek tog sin begyndelse. Biblioteket havde også i nogle år haft en række organisatoriske udfordringer. Derfor valgte man at kæde de to ting sammen. Lundgaard konsulenterne blev koblet på en organisationsudvikling, samtidig med at en arkitekt fra Claus Bjarrum A/S fulgte processen. Den ny organisationsplan byggede på fire dimensioner: Kultur, Viden og Information, Børn samt en social dimension. Denne organisation har vi løbende udfoldet, men det er en ganske anden historie. Med udgangspunkt i disse dimensioner tegnede arkitekten tre skitser til et nyt bibliotek i de eksisterende bygninger. Et entusiastisk kulturudvalg traf den endelige beslutning om at iværksætte skitse 1 til godt 10 mio. kr

Bogen og litteraturens vilkår 2022 - hvordan gik det med læsning, bogsalg og biblioteker?

Bogpanelets årsrapport for 2022 udkommer i dag. Rapporten viser, at e-bøger og lydbøger er i vækst, uanset om man ser på produktion, distribution eller forbrug. Den digitale udvikling fortsætter ufortrødent. Fra 2020 til 2021 er forlagenes omsætning fra salg af netlydbøger og e-bøger steget med henholdsvis 34,6 % og 14,7 %. Udlån af e-bøger og lydbøger er steget med henholdsvis 279 % og 241 % fra 2012-2021. FOLKEBIBLIOTEKER I forhold til folkebibliotekerne er der følgende HOVEDPOINTER i rapporten • På to år (2019-2021) er der sket en stigning på næsten 60 % i udlån af netlydbøger og 45 % i udlån af e-bøger, imens de fysiske udlån er faldet med næsten 38 %. Samlet set er dansker nes udlån (af både digitale og fysiske bøger) i de to år faldet med ca. 23 % (fra ca. 30 mio. til 24 mio. udlån). • Netlydbogen ser ud til at have etableret sin øget popularitet fra nedlukningerne (både marts 2020, vinteren 2020 og vinteren 2021), som kan ses det fortsatte højere udlånstal. • Børnebogsserierne n