Gå videre til hovedindholdet

Der er brug for bibliotekerne som aldrig før også for Vanopslagh

Hen over sommeren har der været en del debat om biblioteket, som opstod i kølvandet på at formanden for Liberal Alliances Alex Vanopslagh i sin bog ’Vejen til ansvar’ forslår at lukke bibliotekerne.

Debatten koger stadig og i dag tager vi en tur i et par radiokanaler, hvor Radio4 sætter emnet til debat kl. 9.00-10.00 og Paw Østergaard Jensen, formand for Danmarks Biblioteksforening spiller ud i Radio4 kl. 09.35 i en snak om, hvorfor det er der er behov for bibliotekerne som ingensinde før og det er da også landets mest besøgte kulturinstitution.

P1 Debat forsætter Kl 12.15 -13.30 (denne er udsat til senere på ugen) hvor spørgsmålene igennem debatten bliver: ’Luk folkebibliotekerne? Kan og bør private erstatte dem? Vil det sætte viden, dannelse og lokalsamfund og sammenhængskraft over styr, hvis man lukker? Er bogen død? Er det bibliotekernes rolle at holde diverse arrangementer? Og er systemet indrettet rigtigt i kommunalt regi?’


Panelet er: Jens Kristian Lütken (V) KBH, Simon Fendinge formand LAU, , Manu Sareen børnebogsforfatter, Jeanette Søgaard Lie Bibliokratiet/konsulent, Harald Toksværd forfatter, Henrik Christoffersen, fhv. ansat i Cepos og Michel Steen-Hansen direktør Danmarks Biblioteksforening.

Bibliotekets status
Bibliotekerne er den langt mest besøgte kulturinstitution i Danmark. Der udlånes nok færre bøger, men borgernes behov for at bruge bibliotekerne er ret konstant, samtidig med at der er markant vækst i den digitale brug, som et vigtigt supplement for mange mennesker til dyre digitale betalingstjenester med lyd- og e-bøger. Det viser de nyeste statistikker om borgerne brug af bibliotekerne og understreger dermed biblioteket rolle i at understøtte demokratiet ved at skabe adgang til information, læring og kulturel aktivitet, samtidig med at biblioteket i mange lokalsamfund er det sidste ikke kommercielle mødested med mangfoldige muligheder.

Aktuel debat
»I dag har vi ikke længere brug for bibliotekerne, som vi kender dem. (...) Men i stedet for at lukke biblioteker og spare penge, har bibliotekerne fundet nye opgaver til sig selv,« skriver Liberal Alliances formand Alex Vanopslagh i sin bog ’Vejen til ansvar’. Det har naturligvis medført en række voldsomme reaktioner, da han her udfordrer en af demokratiets grundpiller for at skabe fri og lige adgang til viden og information, og samtidig den mest besøgte kulturinstitution.

I Storbritannien viser en undersøgelse i juni 2023, at biblioteker løfter opgaver svarende til en værdi på 30 mia. kr., fordi de ikke alene understøtter børns læseevner; biblioteker hjælper også udsatte borgere med it-problemer og skaber værdifuldt socialt samvær.
Den samme konklusion nåede en dansk undersøgelse frem til i 2015: Folkebibliotekernes samfundsøkonomiske værdi

Bibliotekerne understøtter samfundets og borgerne behov i en politisk bestemt lovramme. Folkebibliotekerne ser meget forskellige ud fra kommune til kommune, fordi behovet er forskelligt og fordi kommunalpolitikerne prioriterer forskelligt. Men alle steder giver biblioteket fri og lige adgang med viden og kultur gennem flere formater og videnskompetencer. Ligesom det er en partner for både skoler, uddannelsesinstitutioner og de mange foreninger. Og endelig understøtter det bogmarkedet med at stimulere og skabe lyst til læsning. Unge på ungdomsuddannelser er f.eks. den største brugergruppe på biblioteket, selvom de ikke er den gruppe der låner de mange bøger. Men de bruger folkebiblioteket til at mødes, skabe studiegrupper og hente viden i kilder og hos personalet.

Der er mange veje til viden og lysten til at læse, derfor skal biblioteket også skabe aktiviteter som understøtter forskellige menneskers forskellige behov og skabe lyst til at tage del. Ikke alle har adgang til bøger og ikke alle bøger og informationer er tilgængelige for alle. Det er også baggrunden for at der skabes en stigende antal kulturelle aktiviteter, læringsaktiviteter og debatarrangementer på bibliotekerne. Ligesom moderne folkeoplysning og aktuelle samfundsspørgsmål i dag også sker både gennem arrangementer eller aktiviteter som FabLab og makerspaces.

Behovet for at tage del i alle aspekter af samfundslivet uden for de kommercielt styrede algoritmer i det digitale samfund er ekstremt vigtigt, hvis ikke der skal opstå en endnu større polarisering. Det var det, da man for over 100 år siden skabte folkebibliotekerne som en grundpille i folkets adgang til viden og selvstændig stillingtagen i folkestyret. Og det er det forsat i en verden, hvor fællesskabet og den demokratiske debat er udfordret på mange fronter.

Faktabox
Danmarks Statistik nyeste opgørelse fra 7. juli. 2023

·  Det samlede antal besøgende på bibliotekerne steg - fra 17,8 mio. i 2021 til 28,6 mio. i 2022 - en stigning på 61 pct. Dog lavere end før Corona i 2019 hvor der var 37,4 mio. biblioteksbesøg.

·  Fysiske udlån fra landets folkebiblioteker er steget fra 17,4 mio. udlån i 2021 til 23,3 mio. i 2022, en stigning på 33 pct. Niveauet for udlån er fortsat under niveau før COVID-19, hvor der blev lånt 29,4 mio. materialer på folkebibliotekerne.

·  Digitalt - udlån fra eReolen er steget fra 5 mio. i 2019 til 8,2 mio. i 2022, svarende til en stigning på 64 pct. (Lydbøger er særligt populære, to ud af tre digitale udlån er lydbøger).

·  Brugerundervisning, er aktiviteten over niveauet fra både før og under COVID-19. Der blev gennemført 4.500 lektioner for 58.800 deltagere i 2021, mens antallet steg til 7.400 i 2022 for 159.600 deltagere.

·  Efter to år med nedlukninger grundet COVID-19 er flere af bibliotekernes aktiviteter, såsom arrangementer og udstillinger, tilbage på niveauet før COVID-19.

KILDE: DANMARKS STATISTIK

Udvalgte reaktioner på Alex Vanopslagh »I dag har vi ikke længere brug for bibliotekerne”:

Kristeligt Dagblad:
Vanopslagh vil skrotte biblioteker. Men for mig var de vejen til et bedre liv
Bibliotekerne har udtjent deres rolle ifølge Alex Vanopslagh (LA). Men for religionsforsker Brian Arly Jacobsen var det lokale bibliotek på Lolland afgørende for hans vej i livet
https://www.kristeligt-dagblad.dk/danmark/vanopslagh-vil-skrotte-biblioteker-men-mig-var-de-vejen-til-et-bedre-liv

Se de mange reaktioner på dette opslag på Facebook https://www.facebook.com/kristeligt/posts/pfbid0M1DsW5WuA2kz5j4uUSn71CF6fzaUhFQ8LQDe5esLrSTqupV4vcrSpAJZdMPEqNPql

Berlingske:
Bibliotekernes skal bestå. I nye former.

https://www.berlingske.dk/ledere/berlingske-mener-vanopslagh-vil-lukke-bibliotekerne-han-har-desvaerre-en

Politiken:
En »gamechanger«: Biblioteker er milliarder værd
Biblioteker løfter opgaver, der ellers koster velfærdssamfundet dyrt, viser engelsk rapport. Det er værd at huske på, før man beskærer dem yderligere, mener formand for Danmark Biblioteksforening.
https://politiken.dk/kultur/boger/art9439240/Biblioteker-er-milliarder-v%C3%A6rd

Jakob Engel-Schmidt 

Facebook 27. juli: Til dem der mener, at folkebibliotekerne er overflødige kan jeg oplyse, at de er blandt de mest benyttede kulturinstitutioner- overhovedet - i vores samfund.

Bibliotekerne er dermed med til at binde Danmark sammen og skabe vigtige mødesteder for mennesker i hele landet.


Politiken mener:
Skrev Vanopslagh virkelig det? Mage til ringeagtelse af offentligt ansatte skal man lede længe efter
LA-formand vil lukke biblioteker. Hvor trist.
https://politiken.dk/debat/art9446574/Skrev-Vanopslagh-virkelig-det-Mage-til-ringeagtelse-af-offentligt-ansatte-skal-man-lede-l%C3%A6nge-efter

Reaktioner på Twitter på ”biblioteker Vanopslagh” https://twitter.com/search?q=biblioteker+vanopslagh&f=top


Kommentarer

Populære opslag fra denne blog

Oversigt viser årelang nedbarbering af bibliotekerne - lad det være et wake-up call

"Oversigt viser årelang nedbarbering af bibliotekerne – »grænsen er nok nået« ifølge interesseorganisation" er overskriften på en artikel i Kulturmonitor i dag. Og denne milde underdrivelse om at grænsen nok er nået stammer fra mig og Danmarks Biblioteksforening. Den kunne også have været børn der ikke har adgang til bøger bliver dårligere til at læse. Baggrunden for artiklen er en opgørelse som kulturministeriet har lavet til SF’s socialordfører, Theresa Berg-Andersen. Her har ministeren opgjort antallet af for biblioteker fra 2006 og frem til i dag og gjort det klart, at antallet af danske biblioteker er faldet drastisk gennem de sidste 17 år. Opgørelsen viser at at antallet af biblioteksfilialer, er faldet fra 420 (2006) til 310 (2022) altså en en lukning af 1/4 af bibliotekerne. Havde de dykket lidt længere tilbage end til kommunalreformen kunne de se at antallet er halveret siden 1996 hvor der var 900 betjeningssteder. Stof til politisk eftertanke I Kulturmonitor siger

Open libraries - without staff ............. all the time

Do you know this when you visit the library? The experience is no longer as common in Denmark North Beach: San Francisco Public Library   yesterday at 9:55 am When I as a Dane participant in such a big event like IFLA or the ALA Annual Meeting is one of the questions we often get; is it true that in Denmark the libraries are open without staff?  The answer I give is; no, we do not have libraries without staff, but we have libraries that are open even when the staff is not there. More than half of all public libraries in Denmark are now "open libraries" In Denmark, all the libraries is free to use, In the way, that all the basis services are free of charge for the public. In Denmark almost all the Libraries are funded by tax. The libraries are obligated to make all kinds of materials available, both physical and digital. Not just books.  See  New e-book deals between all danish publishers and the public libraries in Denmark We have 98 municipalities a