Gå videre til hovedindholdet

Hvordan er kulturen svar på samfundets store kriser? Og hvilken rolle spiller bibliotekerne? Få svaret på Kulturens Plads midt i Folkemøde

"Hvordan er kulturen svar på samfundets store kriser?"
er vist nærmest blevet et tema for Kulturens Plads – Folkemødet 2023 eller er i hvert fald overskriften på åbningsdebatten på den plads vi har skabt som rammen om kulturdebatten - se mere om KULTURENS PLADS

 • Hvordan er kulturen svar på samfundets store kriser?
  Åbningsdebat foregår torsdag på Kulturens Plads – K24 Torsdag den 15 juni. 12:00 – 13:00.

  I regeringsgrundlaget skriver regeringen, at ”kunst og kultur kan bidrage til at løse tidens store kriser, herunder klimakrisen, naturkrisen, velfærdskrisen og trivselskrisen”, samtidig med, at det understreges, at de vil ”et kulturliv, som alle danskere er en del af. Både den smalle og den brede kultur skal ud i hele landet. Kulturen er ikke forbeholdt en speciel alder, postnummer eller økonomisk formåen.” Men hvordan kan kulturen løse de store kriser og hvordan får man alle med? Regeringsgrundlaget for den nuværende regering har sat en sjælden tydelig og offentlig scene for kulturens bærende rolle i samfundet. Et af tiltagene er f.eks. at: "Nedsætte et råd, der kan afdække og diskutere, hvordan kunst og kultur kan bidrage til at løse tidens store kriser, herunder klimakrisen, naturkrisen, velfærdskrisen og trivselskrisen." Men hvordan kan kulturen være et svar på samfundets store kriser? Det vil vi undersøge i åbningsdebatten på Kulturens Plads, der desuden vil lægge ud med et kunstnerisk indslag, så vi kan skyde pladsen i gang på bedste manér.

  Deltagere: Esben Danielsen/direktør, Kulturens Analyseinstitut, Peter Mark Lundberg/bestyrelsesleder, Dansk Kulturliv m.fl.


Men der foregår naturligvis meget mere på Kulturens Plads, f.eks. kommer de fleste af folketingets Kulturordførere forbi og holder KULTURENS TALER lige efter deres partiledere har holdt deres tale og så er der en masse foreninger som er med og laver debatter.

Kulturens Plads
Vi er mange bag Kulturens Plads som vi i den relativt nye alliance Dansk Kulturliv har taget initiativ til og hvor det er vores medlemsorganisationer der driver  Dansk Live, Organisationen Danske Museer, ODM, Kulturhusene i Danmark, Danmarks Biblioteksforening, Danske Ensembler, Orkestre og Operainstitutioner DEOO, DKK - Danske Koncert- og Kulturhuse, Dansk Teater og så er der jo en del andre samarbejdspartnere som deltager og skaber aktiviteter og debat, som Kulturens Analyseinstitut, Applaus, Folkehuset Absalon, DB2030Tænketanken Fremtidens BibliotekeBibliotekschefforeningen, Forbundet Kultur og Information, Poesiens Hus, Danske Studenters Fællesråd, Roskilde Festival og mange flere.Bibliotekerne på Folkemødet

I bibliotekerne har vi været i gang med forberedelserne længe, vi startede f.eks. med at Bornholms Bibliotekerne samlede service ind fra de lokale som vi så kan bruge til fællesspisningen på Kulturens Plads.FÆLLESSPISNING

Dansk Kulturliv og Folkehuset Absalon inviterer hver aften i løbet af Folkemødet til fællesspisning kl. 18.30 på Kulturens Plads. Vi sidder ved langborde, og dagens menu bliver anrettet på fade, som vi deler med hinanden. Det betyder, at du måske skal bede din sidemand række dig brødet, ligesom du gerne må være opmærksom på, om alle ved bordet har fået, hvad de kunne tænke sig. Du kan deltage ved at købe en madbillet på pladsen.

Jeg skal selv være deltage i forskellige arrangementer om både kultur, samfundsværdig og verdensmål.

Efter jeg har budt velkommen på Kulturens plads, skal jeg senere på dagen deltage i debat om;

 • Kulturens samfundsværdi
  Torsdag 17:00 – 18:00
  Kulturens betydning har fået en central plads i regeringens planer for de kommende år. Blandt initiativerne er bl.a. kulturpasset, som skal engagere flere unge i kulturlivet. Hvordan sikrer vi, at det har den ønskede effekt? Og kan man måle værdien? Til dette debatarrangement inviterer applaus nogle af dansk kulturlivs mest betydningsfulde meningsdannere til at komme med deres bud på, hvordan vi skaber en sammenhængende indsats, der kan gøre en forskel for de danske kulturinstitutioner til gavn for borgerne. På scenen vil Lene Struck-Madsen styre slagets gang, og blandt publikum vil journalist Julie Lindegaard sikre, at posen bliver rystet og at publikum kommer til orde.

  Deltagere: Esben Danielsen/Direktør, Kulturens Analyseinstitut, Johan Brødsgaard/Bestyrelsesmedlem, formand for Kultur, Erhverv og Plan, KL, Michel Steen-Hansen/Vicebestyrelsesleder Dansk Kulturliv, Peter Westphael/Teaterdirektør, Randers Teater

  Moderatorer: Julie Lindegaard/ Kommunikations- og presserådgiver, Lene Struck-Madsen/Direktør, applaus

Men Danmarks Biblioteker som vi kalder os når BibliotekschefforeningenForbundet Kultur og Information Tænketanken Fremtidens Biblioteker og Danmarks Biblioteksforening laver arrangementer sammen, har også været i gang med planlægningen. Helt specifikt har vi planlagt disse debatter:

Kulturen til kamp mod Corporate Bullshit
Torsdag 14:00 – 15:00 Kulturens Plads – Folkemødet 2023

Alt for mange oplever et arbejdsliv præget af mistrivsel, stress og udbrændthed. Samtidig tillægger vi arbejdet stor personlig værdi, fordi det giver identitet og mening. Vi står i en brydningstid, hvor generationskløfterne vokser sig større, hvor mange unge efterspørger andre og nye former for rammer, rummelighed og ledelse. Det kalder på nye måder at skrue vores arbejdsliv og -marked sammen på. Her kan kulturen og særligt skønlitteraturen spille en vigtig rolle. Den kan nemlig få os til at stoppe op, reflektere, være i tvivl – og tilmed trives i det. Debatten følges op af dialogmøde i Kulturens Salon.

Deltagere: Lean Pejtersen/Højskolelærer, Suhrs Højskole, Michala Schnoor/Erhvervspsykolog, Pia Henriette Friis/Formand, Biblioteksforeningen, Ulla Højlund Jensen/First Vice President, Danica Pension, Lasse Horne Kjældgaard/Direktør, Carlsbergfondet
Moderator: Rasmus Faber Lundberg/Journalist, Kulturmonitor
Kulturen til kamp mod Corporate Bullshit 🥊📚 😀Kulturens Plads – Folkemødet 2023

Skal der altid sovs på kartoflerne?
Fredag 17:00 – 18:00 Kulturens Plads – Folkemødet 2023

Hvad er det fællesspisning kan? Undersøgelser viser, at vi bliver sundere og gladere, når vi spiser sammen med andre. Hvordan kan det være? Er der flere fordele ved at dele et måltid? Og, hvordan griber forskellige folk det an rundt om landet? Kom forbi Kulturen Plads til en samtale om fællesspisning, hvor vi blandt andet skal høre Lennart Lajboschitz om Folkehuset Absalon, der har fuldt hus til deres fællesspisning hver aften året rundt. 🌱 Bent Mariager fra Grønne Nabofællesskaber vil fortælle om, hvordan de aktivt bruger fællesspisninger på klimahandledagen. Og så skal vi også høre, hvordan bibliotekerne bruger fællesspisning i verdensmålsarbejdet ved Ballerup og Svendborg Bibliotekerne. Undervejs er baren åben, og når samtalen er slut, kan du prøve det af på egen krop for Folkehuset Absalon inviterer til fællesspisning ved de lange borde på pladsen. Husk at købe billet til maden, hvis du vil spise med.

Deltagere: Lennart Lajboschitz/Owner og founder, Folkehuset Absalon, Pia Damsgaard/Projektleder på UGE17, Herning Bibliotekerne, Bent Mariager/Initiativtager og talsperson, Grønne Nabofællesskaber,
Moderator: Thomas Sture Rasmussen/Verdensmålskoordinator, DB2030 Danmarks Biblioteksforening


Leave no one behind: Hvem kan se sig selv i kulturlivet?Lørdag 11:00 – 12:00 Kulturens Plads – Folkemødet 2023

Kulturens aktører skal sikre, at alle har adgang til viden og kulturaktiviteter. Det skal de for at indfri FNs verdensmål, der bygger på løftet om, at ingen må lades i stikken. Kulturen skal være for alle. Men hvad betyder det? Her hører enigheden hurtigt op. Deltagerne skiftes til at fortælle, hvem de er, og hvorfor de har brug for en stemme og et spejl. Herefter indleder vi en paneldebat, hvor vi bl.a. spørger: Har visse grupper særligt behov for repræsentation? Hvor går grænsen mellem repræsentation og særinteresse? Har kulturaktørerne forpligtelse til at sikre mangfoldighed?

Deltagere: Olivia Orlandi Grant/Sekretariatsleder,

UNGDOMSBUREAUET
, Paw Østergaard/Formand, Danmarks Biblioteksforening, Nadeen Aiche/Forperson, Mino Danmark, Ravinder Kaur-Pedersen/Bibliotekschef, Ballerup Kommune, Charlotte Haagendrup/Byrådsmedlem, Egedal Kommune
Moderator: Rasmus Faber Lundberg/Journalist, Kulturmonitor


Skal de unge blot være tilskuere til de gamles demokrati?
Lørdag 15:30 – 16:30 Kulturens Plads – Folkemødet 2023

De unges samfundsengagement er i top. Alligevel er de ramte på deres demokratiske selvtillid. De føler sig ramte af nyhedstræthed og den hårde debat. De føler hverken, at de har tid eller overskud til at deltage. At de ved noget eller er gode nok. Det er en demokratisk udfordring, der kalder på nye tilgange. Ét bud er skønlitteraturen. Med afsæt i litteraturen kan vi tale om store spørgsmål i et præstationsfrit rum. Her øver vi os i at se nuancer og sætte os i andres sted. I at sætte ord på. I demokrati. Kom og tag del i samtalen om ungeengagement, skønlitteratur og præstationsfrie rum.

Deltagere: Jakob Lundbye/Projektleder, Ung Kult, Mette Steenberg/Direktør, Læseforeningen, Lucas Skræddergaard/Styrelsesmedlem, DUF - Dansk Ungdoms Fællesråd, Louise Eltved Krogsgård/Udviklingskonsulent, Brønderslev Bibliotek, Thomas Jørgensen/Danske Gymnasier
Moderator: Simon Rosenstand/Projektleder, Tænketanken Fremtidens Biblioteker

Ud over ovenstående program for Kulturens Plads, så deltager repræsentanter for Danmarks Biblioteksforening og DB2030 også i følgende events på Folkemødet:

Hvem har du kysset i din gadedør?
Torsdag den 15. juni kl. 12:00 – 12:50 i Folkeoplysningens telt, C17

Vi kan kun nå i mål hvis vi løfter i flok. Det kræver folkelig opbakning og handlemuligheder i fællesskaber. Kom og hør om hvordan vi understøtter den folkelige forankring af verdensmål og hjælper borgere i gang i handlefællesskaber. Vi ser også frem mod UGE17-verdensmålsugen 2024 og de muligheder, der sammen med borgerne, er til at få endnu flere til at deltage aktivt. Så kom og bliv inspireret til hvordan du måske selv kan bidrage, om du er fra en organisation, forening, institution eller en borger - der vil gøre en forskel. Hvad skal der til for at vi ser hinanden? Og hvilke muligheder har vi for at mødes - ja, måske i en gadedør. Inspirationsoplæg med konkrete cases, efterfulgt af paneldebat.

Pia Damsgaard Projektleder på UGE17, Pia Henriette Friis Formand for Bibliotekschefforeningen, Thomas Sture Rasmussen Verdensmålskoordinator Danmarks Bibliotekschefforening, Natacha Holst Hansen Konstitueret sekretariatschef Dansk Folkeoplysnings Samråd, Bent Mariager Initiativtager og talsperson Grønne Nabofællesskaber, Jimmi Mørup Nilsen Programleder Ungdomsskoleforeningen

FN’s verdensmål på spil
Lørdag den 17. juni kl. 10:30 – 11:00 i Folkeoplysningens telt, C17

Bliv klogere på klimaet – med bæredygtig folkeoplysning
Lørdag den 17. juni kl. 11:50 – 12:50 i Folkeoplysningens telt, C17


Kommentarer

Populære opslag fra denne blog

Oversigt viser årelang nedbarbering af bibliotekerne - lad det være et wake-up call

"Oversigt viser årelang nedbarbering af bibliotekerne – »grænsen er nok nået« ifølge interesseorganisation" er overskriften på en artikel i Kulturmonitor i dag. Og denne milde underdrivelse om at grænsen nok er nået stammer fra mig og Danmarks Biblioteksforening. Den kunne også have været børn der ikke har adgang til bøger bliver dårligere til at læse. Baggrunden for artiklen er en opgørelse som kulturministeriet har lavet til SF’s socialordfører, Theresa Berg-Andersen. Her har ministeren opgjort antallet af for biblioteker fra 2006 og frem til i dag og gjort det klart, at antallet af danske biblioteker er faldet drastisk gennem de sidste 17 år. Opgørelsen viser at at antallet af biblioteksfilialer, er faldet fra 420 (2006) til 310 (2022) altså en en lukning af 1/4 af bibliotekerne. Havde de dykket lidt længere tilbage end til kommunalreformen kunne de se at antallet er halveret siden 1996 hvor der var 900 betjeningssteder. Stof til politisk eftertanke I Kulturmonitor siger

Fremtidens fysiske bibliotek i Slagelse

Idé I mange år havde Slagelse Centralbibliotek ønsket en udbygning. I 2000 blev arkitekt Claus Bjarrum derfor inviteret til at fortælle om biblioteksbyggeri. Han sagde de magiske ord: I har masser af plads, I bruger den bare forkert! Det blev et af udgangspunkterne da projekt Fremtidens fysiske bibliotek tog sin begyndelse. Biblioteket havde også i nogle år haft en række organisatoriske udfordringer. Derfor valgte man at kæde de to ting sammen. Lundgaard konsulenterne blev koblet på en organisationsudvikling, samtidig med at en arkitekt fra Claus Bjarrum A/S fulgte processen. Den ny organisationsplan byggede på fire dimensioner: Kultur, Viden og Information, Børn samt en social dimension. Denne organisation har vi løbende udfoldet, men det er en ganske anden historie. Med udgangspunkt i disse dimensioner tegnede arkitekten tre skitser til et nyt bibliotek i de eksisterende bygninger. Et entusiastisk kulturudvalg traf den endelige beslutning om at iværksætte skitse 1 til godt 10 mio. kr

Der er brug for bibliotekerne som aldrig før også for Vanopslagh

Hen over sommeren har der været en del debat om biblioteket, som opstod i kølvandet på at formanden for Liberal Alliances Alex Vanopslagh i sin bog ’Vejen til ansvar’ forslår at lukke bibliotekerne. Debatten koger stadig og i dag tager vi en tur i et par radiokanaler, hvor Radio4 sætter emnet til debat kl. 9.00-10.00 og Paw Østergaard Jensen, formand for Danmarks Biblioteksforening spiller ud i Radio4 kl. 09.35 i en snak om, hvorfor det er der er behov for bibliotekerne som ingensinde før og det er da også landets mest besøgte kulturinstitution. P1 Debat forsætter Kl 12.15 -13.30 (denne er udsat til senere på ugen) hvor spørgsmålene igennem debatten bliver: ’Luk folkebibliotekerne? Kan og bør private erstatte dem? Vil det sætte viden, dannelse og lokalsamfund og sammenhængskraft over styr, hvis man lukker? Er bogen død? Er det bibliotekernes rolle at holde diverse arrangementer? Og er systemet indrettet rigtigt i kommunalt regi?’ Panelet er: Jens Kristian Lütken (V) KBH, Simon Fe