Gå videre til hovedindholdet

Kan man læse sig til demokrati og engagement?

Jeg er vildt optaget af hvordan man skaber engagement og i den forbindelse meget opmækrsom på at forskningen viser at 20 min SELVVALGT læsning om dagen nedbryder stort set alle de socioøkonomiske barrierer det enkelte barn er påvirket af i deres uddannelse sådan cirka indledte Mette Steenberg, som selv er forsker og direktør for læseforeningen, til dagens startup (den egentlige lancering kan i glæde jer til på Folkemødet) og citerede Carl Scahrnberg

"Alle kan noget, ingen kan alt, sammen kan vi mere"

Kan man læse sig til demokratisk engagement? 
Ja, det at læse giver lyst til at deltage i demokratiet og afspejler det særlige danske folkestyre sig ikke netop i litteraturen. Det at demokrati ikke bare er at stemme, men det i norden opleves som en livsform. Det er noget af det der arbejdes med i det projekte vi skyder i gang i dag med UNG-TIL-UNG-TILGANGE TIL SAMFUNDETS VILDE PROBLEMER som er temaet
Lotte Hviid Dhyrbye fra Tænketanken Fremtidens Biblioteker 

Over de næste tre år vil Læseforeningen og Tænketanken Fremtidens Biblioteker med støtte fra Nordea­fonden og i samarbejde med skønlitterære ungeaktivister, kommuner og civilsamfundsaktører skabe demokratilæseforløb i skoler i en række byer i landet og gro skønlitterære selvorganiserede ungemiljøer. Som kommune, skole, bibliotek eller civilsamfundsaktør har du mulighed for at blive del af dette spændende og nytænkende partnerskab.
 
Projektets formål er at styrke unges samfundsdeltagelse og demokratiske engagement gennem fælleslæsning og selvorganiseret skønlitterær aktivisme på tværs af sociale lag, forankret i skønlitteraturen. Målet er at engagere unge som medskabere af en skønlitterær skole- og civilsamfundsindsats og derigennem styrke de unges tro på egne evner gennem medskabelse og deltagelse i demokratiske fællesskaber med udgangspunkt i skønlitteratur. Den tværgående indsats kan desuden modvirke ensomhed og mistrivsel.

Men det vil vi fortælle meget mere om i de kommende år, for her favner vi nogle af de helt store samfundsmæssige udfordringer, med læsningen og kulturen som et væsentligt svar og høre mere om til lanceringen på Folkemødet.

De mytiske unge som det hele handler om viste med engagement ideen om at skønlitteraturen skaber samfundsmæssigt engagement IRLKommentarer

Populære opslag fra denne blog

Oversigt viser årelang nedbarbering af bibliotekerne - lad det være et wake-up call

"Oversigt viser årelang nedbarbering af bibliotekerne – »grænsen er nok nået« ifølge interesseorganisation" er overskriften på en artikel i Kulturmonitor i dag. Og denne milde underdrivelse om at grænsen nok er nået stammer fra mig og Danmarks Biblioteksforening. Den kunne også have været børn der ikke har adgang til bøger bliver dårligere til at læse. Baggrunden for artiklen er en opgørelse som kulturministeriet har lavet til SF’s socialordfører, Theresa Berg-Andersen. Her har ministeren opgjort antallet af for biblioteker fra 2006 og frem til i dag og gjort det klart, at antallet af danske biblioteker er faldet drastisk gennem de sidste 17 år. Opgørelsen viser at at antallet af biblioteksfilialer, er faldet fra 420 (2006) til 310 (2022) altså en en lukning af 1/4 af bibliotekerne. Havde de dykket lidt længere tilbage end til kommunalreformen kunne de se at antallet er halveret siden 1996 hvor der var 900 betjeningssteder. Stof til politisk eftertanke I Kulturmonitor siger

Hvad læser børn i en skole uden et bibliotek?

Mine største børn siger stadig at de går på skolebiblioteker, men jeg tvivler på at min den yngste på 4 kommer til at kende begrebet. I kølvandet på folkeskolereformen er skolebiblioteket nemlig blevet afskaffet eller i hvert fald erstattet af pædagogiske læringscentre . Hvad betyder det for skolen og elevernes kompetencer i forhold til traditionelle biblioteksdyder som litteratursøgning, kildekritik og læselyst, når man ændre fokus fra bibliotek til læringscenter. Det er tanker der er inspireret af at jeg er på vej til generalforsamling i Aarhus hos Kommunernes Skolebiblioteksforening eller de har naturligvis også skiftet navn til  Kommunernes Forening for Pædagogiske Læringscentre . En forening som vi I Danmarks Biblioteksforening har et godt og udbytterigt samarbejder med, hvilket vi desværre ikke har med den anden "skolebiblioteksforening" Pædagogisk LæringsCenterForening som har meddelt at de ikke længere ønsker at deltage i biblioteksparaplysamarbejdet da de ikke l

The development of ‘open library’ in Denmark #wlic2013

In occasion of my participation in the World Congress for Libraries IFLA, I have made ​​a presentation of the libraries in Denmark and especially the concept we call OPEN LIBRARIES. The theme of WLIC 2013 is "Future Libraries: Infinite Possibilities" and OPEN LIBRARIES is one of the possibilities. In Denmark, all the libraries is free to use, In the way, that all the basis services are free of charge for the public. In Denmark almost all the Libraries are funded by tax. The libraries are obligated to make all kinds of materials available, both physical and digital. Not just books. We have 98 municipalities and all of them are obligated, by legislation, to have a library and to finance it. Some of the municipalities have more than one library. We have approximately 450 public libraries, to a population of 5,5 mil. people.  Half of the libraries are closed in the last ten years, but the development has hopefully stopped now. It seems that development lead to fewer and few