onsdag den 28. august 2019

Politikerne er (stadig) Danmarks mindst tillidsvækkende faggruppe, mens bibliotekerne er i toppen

Bibliotekarerne er hoppet et trin frem på listen og er nu den fjerde mest troværdige faggruppe på Radius netop offentliggjorte analyse af 26 forskellige faggruppers troværdighed. Journalister, bilforhandlere og politikere er (stadig) Danmarks mindst tillidsvækkende faggruppe. Ikke desto mindre gav valgkampen et praj om, hvad der skal til, hvis politikerne skal stige på ranglisten og måske viser analysen også at danskerne kildekritiske sans stiger.
Velfærdssamfundets varme hænder topper listen
Ser man på faggrupperne i den anden ende af ranglisten, er den største tillid fortsat at finde i velfærdssektoren. Jordemødrene er, med en gennemsnitsvurdering på 4,17, for tredje år i træk den faggruppe, som danskerne har størst tillid til. Dernæst kommer sygeplejerskerne og lægerne som henholdsvis nummer to og tre på listen.

Bibliotekarerne er hoppet et trin frem på listen og er nu den fjerde mest troværdige faggruppe. 



At bibliotekerne vækker danskernes tillid bakkes også op af en undersøgelse som Megafon lavede for Danmarks Biblioteksforening i foråret, hvor man spurgte danskerne, hvor troværdig, de oplever forskellige medier i forbindelse med informationssøgning.

På en skala fra 1-10 scorer bibliotekerne klart højest, efterfulgt af radio og TV.
Google ligger tæt på midten, mens Youtube og Facebook skraber bunden af troværdighedsskalaen.
Så der er altså tendenser i tiden til at vi er skeptiske over for nogle medier og nogle faggrupper. Det er selvfølgelig en udfordring i et tillidssamfund som det danske, med manglende troværdighed, på den anden side understreger det også en sund sans hos danskerne i forhold til at være kildekritiske. Netop kompetencen kildekritik og evnen til at gennemskule fake news er jo også netop noget som bibliotekerne har fokus på og laver mange aktiviteter omkring, både i forhold til børn og voksne. F.eks. gennem kampagnen "Sådan spotter du fake news" eller nogle af de mage forløb bibliotekerne laver sammen med skolerne. Så måske skal man ikke kun se negative tendenser i at ikke alle scorer højt på troværdighed, men at vi faktisk kan presse både de etablerede medier, de sociale medier og politikerne til selv at være mere kildekritiske før de publicerer deres "nyheder". 
Radius skriver selv i forbindelse med offentliggørelsen af analysen at "selvom politikerne igen i år kan finde sig selv allernederst på Troværdighedsanalysens rangliste (sammen med journalister og bilforhandlere), viser en særskilt måling foretaget under årets valgkamp, at det godt kan lade sig gøre at flytte på danskernes oplevelse af politikerne. For mens politikernes nuværende troværdighed på 2,12 ud af 5 ligger lige så lavt som sidste års måling, så steg politikernes troværdighed faktisk under valgkampen. Her målte den 2,3, hvilket er en statistisk signifikant stigning.

”Der ligger en vigtig læring i, at politikernes troværdighed stiger under en valgkamp. For det siger noget om, at de tiltag, som politikerne prioriterer i valgkampen, rent faktisk har betydning for danskernes tillid. Det øger blandt andet troværdigheden, når politikerne er i mere direkte kontakt med vælgerne, og når de rent faktisk taler politik frem for at tale taktik og foretage klare undvigemanøvrer i interviews,” siger Nicolaj Taudorf Andersen, seniorpartner og bestyrelsesformand i Radius CPH."

Ingen kommentarer:

Send en kommentar