onsdag den 24. februar 2016

Kultur på recept - også på biblioteket

I Danmarks Biblioteksforening ser vi frem til at at få Kultur på recept. Eller i hvert fald deltage i at udvikler ideen i Danmark. Vi har længe haft fokus på kulturens betydning for menneskers sundhed, og der er vist ingen tvivl om det virker. Faktisk foreslog vi det selv på vores Kultur og Sundheds konference tilbage i 2010.
Læs Bevæg biblioteket - vejen til bedre sundhed

Men udfordringen er hvordan man får de mennesker der har mest gavn af kultur til at tage et skud engang i mellem, både som forebyggelse og helbredelse. Det vil også være et af de temaer vi vil arbejde med når vi lægger op til debat på Folkemødet i Juni.
Læs også Biblioteksdebat: ”Sjælens Apotek” er vel et bibliotek

Derfor er det også med spænding vi følger når Kulturudvalget og Sundheds- og Ældreudvalget i dag afholder høring om kultur på recept i  Landstingssalen på Christiansborg.

Formålet med høringen er at dele viden og erfaringer om kulturens effekt på sundhed og livskvalitet. I programmet optræder oplægsholdere, der kan fortælle om erfaringer fra Sverige og England, men også fra Danmark, hvor der igennem flere kulturprojekter er samlet viden om sammenhængen mellem kultur og helbred.

Høringen afholdes forud for et pilotprojekt om, hvordan kulturelle oplevelser og aktiviteter kan hjælpe patienter med at komme sig efter sygdom. Pilotprojektet er blevet tildelt otte millioner kr. fra satspuljemidlerne i perioden 2016 til 2018. Bevillingen er afsat som led i aftalen om fordeling af satspuljen på sundheds- og ældreområdet i perioden 2016-2019.

Se Høring live her
Ingen kommentarer:

Send en kommentar