fredag den 27. maj 2011

Er der censur forslag på vej i EU?

EU-kommissionens er tilsyneladende igang med et forslag, der kan få konsekvenser for den virtuelle ytringsfrihed. Det gemmer sig bag ord som ACTA, harmonisering på europæisk plan kaldet ”virtuel Schengen”

I disse dage deltager jeg i EBLIDAs (European Bureau of Library, Information and Documentation Associations) årlige konference. Fra Danmarks Biblioteksforening deltager vores vores formand og vores medlem af EBLIDAs bestyrelse Lene Byrialsen. En del af generalforsamlingen gik med en strategidiskussion om hvordan bibliotekerne forsat kan sikre fri og lige adgang til information i en digitaliseret verden. Både at skabe den ”rigtige” forretningsmodel, så bibliotekerne får råd og at sikre at det digitale materiale faktisk også er til rådighed og ikke bestemt af om forlag og ophavsrettighedshavere vil stille det til rådighed. Nu er det sådan, at de kan fjerne adgangen til deres materialer fordi bibliotekerne typisk betaler for licens til en samlet ”pakke”, men indholdet kan ændre sig over tid. Bibliotekerne har derfor ikke længere kontrol over hvad de stiller til rådighed.

I februar 2011 diskuterede Rådet for Den Europæiske Union's ”Law Enforcement Work Party” (LEWP), et forum for samarbejde om spørgsmål som bekæmpelse af terrorisme, told og bedrageri, et foruroligende forslag om at skabe en "Great Firewall of Europe" ved at blokere "ulovlig" webmateriale ved i EU med den hensigt "at foreslå konkrete foranstaltninger til at skabe et fælles sikkert europæisk cyberspace."

Det kan jo lyde harmløst, men ifølge forslaget vil det ”sikre europæisk cyberspace” indeholde en "virtuel Schengen-grænsen" og "virtuelle access points", hvor " Internet Service udbydere skal blokere ulovligt indhold på grundlag af EU's sorte liste".

Det som EU-kommissionens overvejer man tilsyneladende en harmonisering på europæisk plan kaldet ”virtuel Schengen” – som kan få vitale konsekvenser for ytringsfriheden, da den ”virtuelle Schengen” grænse kommer til at regulere adgangen til websteder uden for EU. Man overvejer at etablere et system, hvor man kan blokere for adgangen til ulovligt (illicit) materiale. Det betyder at vi i Danmark får samme regler for internetformidling som andre lande. Man kan f.eks. forestille sig at EU kan kræve at man ikke må give adgang til Nazistisk propaganda på nettet fordi det er ulovligt i Tyskland, og at adgangen til serveren derfor skal lukkes. Der er i EU's medlems stater store forskelle på, hvad man betragter som ulovligt. Med fælles regler for adgang til udenlandske websteder, vil det blive de lande med de mest restriktive regler, som vil kunne bestemme over, hvad det er lovligt at formidle. Specielt i en Dansk kontekst, hvor vi generelt har en liberal holdning, vil dette måtte opfattes som alvorlige indgreb in informationsfriheden. Prøv selv at google ”virtuel Schengen”.

Et sådant forslag lugter fælt af censur og bør tænde advarselslamperne hos alle, der mener at informations- og ytringsfrihed er en grundlæggende rettighed.

Lad os kæmpe for åbenhed de tiltag som åbenbart er under forberedelse i EU's korridorer – lad os få en åben debat om, hvordan vi forhindrer censur og sikre ytringsfriheden – også i den virtuelle verden.

1 kommentar:

  1. Tak for din advarsel imod 'virtuel Schengen' - jeg får kuldegysninger!

    SvarSlet