søndag den 16. august 2015

Economic Value of Public Libraries #wlic2015

Aldermen and mayors in political
debate March 2015 in Aarhus
Meet the Danish Think Tank Libraires of the Future at at IFLA-poster session at #wlic2015

The first Danish study on the economic impact of the Danish public library - the first assessment of the economic value of the public libraries and new insights to discuss the role libraries play in modern society. 

NEED OF DEMONSTRATING VALUE AND IMPACT
The traditionel role of public libraries is changing, and therefore libraries are finding it in­creasingly difficult to defend their economic justification and have an ever-increasing need to demonstrate their impact on and value for society. User satisfaction and number of book loans are far from adequate if we are to learn more about how to assess the role and impact of libraries. Activity – which can be measured – is one thing; value is quite another.

The understanding of the total value created by libraries has been relative­ly limited. Therefore, the Danish Think Tank initiated the first analysis of its kind: “The Economic Impact of Public Libraires in Denmark”.

Download the first Danish study on the economic impact of the Danish public library: The Economic Impact of Public Libraries


Meet the Danish Think Tank Libraires of the Future at at IFLA-poster session. Poster presentations are scheduled between 12:00 and 14:00 on Monday 17 and Tuesday 18 August 2015. Poster board number 32.
The analysis is conducted by Copenhagen Econocmics and supported by the Danish Agency for Culture’s development funds. Hent undersøgelsen i lang udgave eller kort udgave

From input to impact


3 CONTRIBUTIONS

CULTURAL AND SOCIAL IMPACT = DKK 4 BN (USD 600 MIO)
Danes put a value on libraries correspond­ing to a total level of willingness to pay up to DKK 4 bn (USD 600 mio) a year. Significantly, more than the DKK 2.5 bn (USD 370 mio) they current­ly pay for libraries via taxes. This high willingness to pay is that libraries fulfil a crucial role as a cultural, social and educational institution – for both users and non-users.

VALUE THROUGH DIGITAL TRANSITION = DKK 200 MI0 (USD 30 MIO)
50,000 Danes get their computer skills upgraded at libraries every year. This accelerates and eases the transition to a digital society and creates value in the form of savings in the public and private sectors in four effects: the transition to email, digital self-service, increased use of online banking and time savings associated.

VALUE THROUGH READING = DKK 2 BN (USD 300 MIO)
Libraries contribute with DKK 2 bn (USD 300 mio) annually through high­er education productivity gains through three interrelated effects:1. Libraries improve children’s reading skills
2. Better reading skills directly affect educational level
3. A high level of education produces greater economic benefit

The quantitative impact is 0,1% of GDP.

REFLECTIONS & REACTIONS
The analysis is the first analysis of its kind in Denmark and object to intensive publicity and discussions about the role and impact of public libraries and ways of measuring cultural institutions.

The report has lead to:
A strengthened debate about public libraries and their contribution to society
Qualified debate about the future role and primary tasks of public libraries
Increased political awareness of the impact of public libraries on society
Discussions on how libraries exploit their competences better
Provided competitive’ arguments and improve library advocacy
Introduced new ways of measuring cultural institutions

Se DBs programanbefalinger til danske deltagere på konferencen i Cape Town
Se hele konferenceprogrammet
Hent IFLA 2015-app'en

Se også  Adgang til vand og information er forudsætning for udvikling #wlic2015

fredag den 14. august 2015

Adgang til vand og information er forudsætning for udvikling #wlic2015

Når man diskuterer forudsætningerne for en bæredygtig udvikling i udviklingslandene er der en bred opbakning til at er adgang til rent vand er helt nødvendigt, hvilket jo også er helt naturligt, da det jo er en livsfornødenhed man ikke kan overleve uden.

Når det kommer til adgangen til information som en forudsætning for amme udvikling, er opbakningen traditionelt knap så bred, selvom det faktisk også forudsætning for at kunne sikre en bæredygtig udvikling og overlevelse på længere sigt.

Netop det emne er centralt for alle verdens biblioteker og det som fylder allermest i det internationale bibliotekssamarbejde. Specielt i IFLA som i de kommende dage afholder sin verdenskongres i Sydafrika. Det lyder iøvrigt eksotisk, men det er desværre vinter på den side af jorden og jeg deltager kun i fire dage, så det er langt tids at skulle rejse i to gange 18 timer, men det er betingelserne, hvis man tror på det internationale samarbejde og nytten i at kæmpe for en fælles sag på det globale plan. Det kan også været en udfordring for et utålmodigt menneske, som jeg, at der ofte skal kæmpes i årevis for at opnå resultater. Dobbelt bliver glæden, så når det kommer og det er lykkedes i år.
Bibliotekernes fælles indsats for at få informationsforsiningen på den globale dagsorden blev allerede tydelig sidste års konference med vedtagelsen af IFLA Lyon-Deklarationen, om samfundsbetydningen af adgang til viden via læsning, uddannelse og biblioteker.
Bibliotekerne kan spille en afgørende rolle når et land skal udvikles, idet adgangen til information er central for borgernes muligheder for at uddanne sig.

Siden den fælles erklæring sidste har har biblioteker fra hele verden haft udbredelse af læsning som nøgle for al udvikling med på agendaen i det internationale arbejde. Et indsatsområde som også er centralt for vor del af verden, hvor basale læsefærdigheder er under pres.

Der for er det også med stor tilfredshed vi kan konstaterer, at indsatsen har båret frugt, da FN for få uger siden, efter flere års forhandlinger, blev enige om nye mål for en bæredygtig udvikling, hvor adgangen til information er kommet med. I Danmarks Biblioteksforening og i den internationale biblioteksorganisation IFLA har vi presset på, for at få adgangen til information via bibliotekerne med i de fælles mål, og hilser velkomment at alle FNs medlemsstater er enige om Post-2015 Agenda, en international udviklingsdagsordenen til kamp mod bl.a. fattigdom i verden: TRANSFORMING OUR WORLD: THE 2030 AGENDA FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT.

Det er derfor i år med ekstra stor spænding jeg skal deltage i IFLA kongressen, da det er et af de mange emner som skal diskuteres på konferencen.

Det vil i hvert fald været noget af det vi fra Danmarks Biblioteksforening vil lægge vægt på at få drøftet når vi deltager i Cape Town.

Bibliotekerne kan nemlig spille en helt afgørende rolle når et land skal udvikles, idet adgangen til information er central for borgernes muligheder for at uddanne sig og for en demokratisk udvikling. Vi er derfor meget tilfredse med at se at adgang til information, indsats mod analfabetisme og for læsning er med i de nye FN-mål, men det er kun første skridt, for udviklingen kommer ikke af sig selv. Så nu skal der handles. Og med FN i ryggen er jeg sikker på at mange lande vil erkende betydningen af bibliotekernes opgave med at sikre offentlig adgang til information samt beskyttelse af fundamentale rettigheder som bl.a. menneskerettigheder.

Der er dog også meget andet på programmet og noget af det jeg ser frem til, i de fire dage jeg er der er når Tænketanken Fremtidens Biblioteker laver udstilling og sikkert en masse debat på IFLA Poster sessions den 17. og 18. august fra kl. 12-14 som posterboard nr. 32

Det vil vi helt sikkert skrive meget mere om .

IFLA er den internationale biblioteksorganisation, der har biblioteksforeninger, biblioteker og andre biblioteksinstitutioner som medlemmer. IFLA har tre mål. Foreningen vil fremme biblioteker og informationsservicer af en høj service, øge forståelsen for, hvor vigtigt det er med gode biblioteks- og informationsservicer og repræsentere medlemmernes interesser i hele verden.

Dr Rob AdamIFLA is pleased to announce that the IFLA WLIC 2015 National Committee has selected Dr Rob Adam as Keynote Speaker at its Opening Session on 16 August.


Se DBs programanbefalinger til danske deltagere på konferencen i Cape Town
Se hele konferenceprogrammet
Hent IFLA 2015-app'en

onsdag den 12. august 2015

Kulturtilbud skaber vækst og afgør, hvor folk bosætter sig viste sommerens biblioteksdebat

Hen over sommeren har der været en del biblioteksdebat, selvom bloggen Biblioteksdebat.dk har holdt ferie.

Debatten har taget sit udgangspunkt i en undersøgelse som Danmarks Biblioteksforening står bag. Den viser et klart og markant billede af, at gode kulturtilbud og biblioteker spiller en afgørende rolle for, hvor folk beslutter at bosætte sig. Undersøgelsen viser, at et veludviklet tilbud i kommunen betyder meget for bosætningen. Specielt de veluddannede lægger stor vægt på gode kulturaktiviteter i kommunen. Som det kan ses ud af denne pressemeddelelse fra foreningen Gode kulturtilbud trækker de veluddannede tilkommunen


Som direktør i interesseorganisationen Danmarks Biblioteksforening, er jeg meget bevidst om, at et af de vigtigste midler vi har til at nå vores mål er at skabe debat og opmærksomhed om bibliotekets rolle, bøde som traditionel kultur- og dannelsesinstitution, men også drivkraft for lokal udvikling på mange planer (og meget mere).

Det handler bl.a. om at skabe politisk fokus på, at det kan betale sig at investere i biblioteker og at der er afkast på mange måder for kommunerne i at have et godt biblioteksvæsen. Derfor synes jeg da også det er fedt at se, der er så mange medier der har omtalt vores undersøgelse. 

Som f.eks. når Randers Amtsavis vælger at lave en forside som denne
Samme omtale kunne så også findens i
 Amtsavisen.dk, Horsens Folkeblad og Vejle Amts Folkeblad
Små samfund elsker deres biblioteker
Samme undersøgelse fra biblioteksforeningens viste også tydeligt, at biblioteker i de små byer og landdistrikter spiller en utrolig stor rolle for de adspurgte borgere, idet flere end hver anden biblioteksbruger oplever, at biblioteket er lokalsamfundets mødested.Et mødested som skaber sammenhængskraft i lokalsamfundet, og stedet som får flere til at læse. 

Det har også trukket overskrifter og omtale en en del aviser, hvor det f.eks. i Vejle Amts Folkeblad blev til en hel artikel om at Små samfund elsker deres biblioteker
En undersøgelse man også kan finde omtale af i TV syd og TV2 Bornholm

E-bogen er mest populær i de større byer
Det der overraskende nok (for mig i hvert fald) trak aller flest overskrifter var at næsten tre gange så mange har læst en e-bog i København og Århus sammenlignet med landdistrikterne.

Men selvom det overraskede mig, at det var det langt mest omtale element i undersøgelsen, må jeg medgive, at det er et interessant resultat af undersøgelsen. Det viser jo også et billede af det delte Danmark og formanden for Danmarks Biblioteksforening Steen B. Andersen udtrykker det ret klart når han siger ”At så mange flere læser e-bøger i de store byer sammenlignet med de små bysamfund virker umiddelbart overraskende. En forklaring på forskellen kan dog ligge i det faktum, at borgere med en højere uddannelse, som generelt læser mere, også udgør en større befolkningsandel i større byer end mindre byer, hvilket undersøgelsen også har vist. I de tyndt befolke områder af landet, hvor der kan være langt til et fysisk bibliotek, er det derfor oplagt at fokusere endnu mere på promovering af det digitale e-bogs tilbud. Det skaber flere læsere, og tilbuddet er jo blot ét klik væk. Samtidig med at vores undersøgelse viser, at læsning øger lyst og evner til uddannelse.”
En undersøgelse som trak overskrifter i Politiken, Adresseavisen Syddjurs, Børsen.dk, Dagblade, Fredericia Dagblad, Herning Folkeblad, Kristeligt Dagblad, Lolland-Falsters Folketidende, Midtjyllands Avis, NordvestNyt, Vejle Amts Folkeblad og sikker flere steder, som jeg ikke har læst eller overvåget som det vist hedder i en digital tidsalder

Set fra et biblioteksperspektiv er jeg godt tilfreds med sommerens megen omtale af bibliotekerne og deres rolle for fremtidens samfund.

Vil politikerne så investerer i biblioteker?
Men omtalen er jo kun et middel for at skabe endnu bedre biblioteker til gavn for borgerne. Lakmusprøve er om politikerne handler efter pointen fra undersøgelsen om at, hvis de vil I tiltrække gode skatteborgere, så skal de sørge for at deres kulturtilbud, herunder biblioteket, er veludviklet og tidssvarende. Fra tidligere undersøgelser ved vi også, at gode biblioteker spiller en vigtig rolle i at få flere til at tage en uddannelse, som er et andet helt afgørende parameter for vækst i kommunerne.

Det skulle gerne stå helt skarpt for alle landets kommunalpolitikere, når de om få måneder skal lægge sidste hånd på de kommunale budgetter.

torsdag den 9. juli 2015

EU er mere end fake historier om lakridspiber og censur af feriefotos - det handler om borgernes adgang til information og e-bøger

De seneste dage er medierne svømmet over af historier om at man kan risikere bøder for sine feriebilleder på baggrund af en historie BT skrev for tre dage siden. Den er fuldt op af i andre medier om at EU vil censurere dine feriebilleder og kulminerende i dag hvor Politiken har en hel siden om emnet, som er topaktiuelt, fordi det skal til afstemning netop i dag. Spørgsmålet er så om det er feriefotos der er det interessante i dag, eller det interessante forslag i virkeligheden handler om borgernes adgang til information og e-bøger via bibliotekerne.

Historien er nok knap så dramatisk og handler egentlig ikke om at EU vil censurerer vore private fotos. Som Europabevægelsen beskriver det så har de fleste lande i Europa Freedom of Panorama, der giver alle og enhver mulighed for at udgive fotografier, dokumentarfilm og andre værker, der skildrer offentlige steder uden begrænsninger. Men i enkelte Europæiske lande er friheden begrænset. Blandt andet i Frankrig, Italien og Belgien. Forslaget om at fjerne Freedom of Panorama kommer fra én enkelt parlamentariker. Retsudvalget har indvilget i at fremsætte et modereret forslag, som skal til afstemning den 9. juli i Strasbourg.


Selvom forslaget skulle gå igennem, vil det fra da af kun stå som en ikke bindende opfordring, som efterfølgende tages op af EU-Kommissionen som et reelt lovforslag. Derfra kræves der både godkendelse fra Europa-Parlamentet og majoriteten af EU’s medlemslande, før forslaget skulle kunne træde i kraft. Danske EU-parlamentarikere har blandt mange andre allerede vist modvilje mod forslaget, så sandsynligheden for at forslaget skulle gå igennem, er næsten forsvindende.

Læs Europabevægelsen – Lakridspibesagen om igen

Men det er i dag at de første spor lægges for den fremtidige Copyright i EU. Det handler mere grundlæggende om borgernes ret til at få adgang til information og e-bøger via bibliotekerne.

I dag skal der nemlig stemmes om "Rapport om gennemførelsen af ​​direktiv 2001/29 / EF af Europa-Parlamentet og Rådet af 22. maj 2001 om harmonisering af visse aspekter af ophavsret og beslægtede rettigheder i informationssamfundet (2014/2256 (INI ) " som handler om borgernes adgang til e-bøger via bibliotekerne. Altså som vi kender det med de fysiske bøger, hvor bibliotekerne har ret til at købe og udlåne alle bøger, sådan er det bare ikke når bøgerne bliver digitale.

Danmarks Biblioteksforening og bibliotekernes europæiske interesseorganisation EBLIDA har opfordret Europa-Parlamentet til at stemme JA til rapporten med henblik på at sikre og optimere adgang for europæiske borgere gennem bibliotekerne til videnskab, uddannelse.

Den nuværende lov om ophavsret - er ikke længere tilstrækkelig i den digitale tidsalder – hvis bibliotekerne stadig skal sikre adgang til litteratur og information, derfor bør den tilpasses.

EBLIDA, og alle de nationale biblioteks-, dokumentations- og information sammenslutninger af EU-lande, hilser støtten til Julia Reda rapport, der opfordrer til en ændring i den europæiske lovgivning om ophavsret, den 16. juni 2015 fra et bredt flertal af medlemmerne af Retsudvalget for Europa-Parlamentet

Teksten, som er vedtaget i udvalget, lyder nu således:
"Paragraph 54: Recognises the importance of libraries for access to knowledge and calls upon the Commission to assess the adoption of an exception allowing public and research libraries to legally lend works to the public in digital formats for personal use, for a limited duration, through the internet or the libraries’ networks, so that their public interest duty of disseminating knowledge can be fulfilled effectively and in an up-todate manner; recommends that authors should be fairly compensated for e-lending to the same extent as for the lending of physical books according to national territorial restrictions;"

Rapporten foreslår blandt andet, at der indføres nye copyright undtagelser som f.eks:

• giver biblioteker og arkiver effektiv digitalisering af deres bedrifter,
• tillader udlån af e-bøger via internettet.

Disse undtagelser er afgørende for udviklingen af ​​effektive biblioteksydelser i den digitale tidsalder.

Den 9. juli vil plenarmøde i Europa-Parlamentet stemme om betænkningen. Og jeg håber at der er flertal for det ovennævnte for at sikre fri adgang til viden, uddannelse, information og kultur i Europa for fremtidens borgere.

Så det er mit fromme ønske, inden jeg drager ud i EU og holder sommerferie den næste måneds tid, sammen med familien og min e-bogslæser (og en halv kuffert fuld af bøger)

tirsdag den 30. juni 2015

Goodbye #ALAAC15 - Closing General Session

It has been a great experience at #ALAAC15 and I hope to participate again some time in the future.

Now we will experience the spectacular closing session - and then we will hop on a plane and return to Copenhagen for 24 hours and digest all the impressions.

The Closing General Session is a not-to-miss event, where current ALA President Courtney L. Young will pass the gavel to the 2015-2016 ALA President Sari Feldman and introduce the new Division Presidents. 

Robbie Robertson
Rock and Roll Hall of Famer Robbie Robertson and Caldecott Honor-winner (No, David!) David Shannon will talk about their new book, Hiawatha and the Peacemaker. Written in a lyrical voice and paired with arresting oil paintings, the book is bound to both fascinate and educate your young students and patrons about Native American history.
Robertson was the lead guitarist and primary songwriter of the legendary musical group The Band. Born of Mohawk and Cayuga descent, he learned the story of Hiawatha and his spiritual guide, the Peacemaker, as part of the Iroquois oral tradition. Hiawatha was a strong and articulate Mohawk chosen to translate the Peacemaker’s message of unity for the five warring Iroquois David Shannonnations during the 14th century. This message not only united the tribes but also forever changed how the Iroquois governed themselves—a blueprint for democracy that would later inspire the authors of the U.S. Constitution. Shannon is the internationally-acclaimed illustrator of numerous bestselling books for children, and his illustrations have appeared in a wide variety of publications including The New York Times, Time, and Rolling Stone.
Sponsored by Abrams Books for Young Readers
 link til konferencens site
Meet me at twitter @saintmichels or Facebook  or follow the conference hastag #ALAAC15


International Librarians Reception #ALAAC15 - opportunity to network

Steen B Andersen, Denmark, Katherina Lee,
 Singapore and I at the reception
There are people from more than 80 countries at the ALA Annual Conferenc. The last event for all of us are the International Librarians Reception.

From Denmark we were four participants in the reception, and we experienced a festive evening with 581 others from around the world.

It is also the only event I have experienced at this great American Conference, which has been served alcoholic beverages. Here was beyond great cuisine also both the opportunity to get beer and wine. It's probably because there attending a many Europeans at the reception, and we have a tradition of serving alcohol to larger gatherings at conferences, or maybe it's just a prejudice.

I don't think it only was the alkohol who created the good atmosphere, but all the open and happy participants who have experienced four inspiring days. Cozy, it was

This reception offers a unique opportunity to network with hundreds of information professionals from around the world. Join us for a mixing of culture and ideas, regional cuisine, hors d’oeuvres and open bar!

 link til konferencens site
Meet me at twitter @saintmichels or Facebook  or follow the conference hastag #ALAAC15


See more of
my experiences #ALAAC15::
søndag den 28. juni 2015

Library as Center for Innovation and Secure In A Post-Snowden World #ALAAC15If I had all the time in the world I would be in several places at the same time. And I probability would have a thicker red line in my personal program for ALA. But I is based on how libraries can use technology to benefit citizens.
If I had a time turner like Hermione, I could be in more than one place at a time at ALA Annual.<br />
Getting expert advice on the exhibit hall floor: has great ideas; candy; great jokes; tech guru; a cool new tool.<br />
Witnessing history at the awards celebrations: your favorite authors & illustrators; next up, an inspiring and tear-jerking speech; hooray.<br />
Hearing all sorts of talks given by rock stars: Edwidge Danticat, Nick Offerman, Gloria Steinem.<br />
Attending tons of mind-blowing programs: an incredible idea exchange is occurring! Gamification, diversity, programming, outreach, privacy, cataloging, advocacy.<br />
Instead, I’ll just have to register and make my choices when I get there. See you in June in San Francisco!<br />
Lisa Nowlain.

I will when the conference is over write a comprehensive article on I found the thin red line in my program.

 link til konferencens site
Meet me at twitter @saintmichels or Facebook  or follow the conference hastag #ALAAC15

I'll try to get around;

Public Library as Center for Innovation

In an age of information abundance, libraries can re-define themselves as anything from community living room to hands on lab to business center, and everything in between. Why not a Center for Innovation? Library users need spaces that support learning in digital literacy, visual literacy, cultural literacy, and spark innovation on every level. Hear from library designers and library leaders as they discuss innovative programs being tested and the buildings and spaces that support them.
Speaker: Peter Bolek
Speaker: Traci Lesneski
Speaker: Trent Miller

If we make it, will they come? Could introducing creative spaces add value to your community?

Libraries have always provided knowledge to their patrons and many now offer Arduino, laser cutters & ShopBots, to engage curious minds and incubate local innovation. Where did funding come from? Did the space provide value? Pilot or Sustainable? Confirmed panelists include Library and independent Hacker/Maker space founders and directors to discuss the methodology of creation, their different funding structures, and share examples of how they provide value to their community through the services they provide.
Speaker: Tod Colegrove, Head of DeLaMare Science and Engineering Library, University of Nevada, Reno

Real World Prototyping: Designing Technology Spaces through Experimentation

This panel of academic and public librarians from across North America will share experience with live prototypes to test and refine the design of experimental visualization labs, media production rooms, and Makerspaces. Prototyping and iterative design are concepts common to developers, but can be equally valuable to test novel technologies and services. The focus will be on lessons learned from successes and failures.

Digital Privacy and Security: Keeping You And Your Library Safe and Secure In A Post-Snowden World

Join Blake Carver from LYRASIS and Alison Macrina from the Library Freedom Project to learn strategies for security from digital surveillance. We'll teach tools that keep data safe inside the library and out -- securing your network, website, and PCs, and tools you can teach to patrons in computer classes. We’ll tackle security myths, passwords, tracking, malware, and more, covering a range of tools from basic to advanced, making this session ideal for any library staff.
Speaker: Alison Macrina
Speaker: Blake Carver

Don't Freak Out: Fracking the Customer Data Goldmine

Borrower privacy is a “third rail” for most librarians. Is it time for a change? Customers have come to expect highly-personalized service based on past use; they get recommendations now for everything from shoes to music. Is it time for libraries to leverage their “big data” to provide personalized service? How can we do this without compromising our principles? In this panel discussion, we will recap privacy concerns; outline opportunities for customizing service; and share concrete examples from libraries that have repurposed borrower data to provide value-added services.
Moderator: Stephanie Chase, Director, Hillsboro (Ore.) Public Library
Speaker: Brian Auger, County Library Administrator, Somerset County (N.J.) Library System
Speaker: John Blyberg, Assistant Director - Innovation and UX, Darien (Conn.) Library
Speaker: Mark Lewis, Product & Innovations Practice Lead, Slalom Consulting
Speaker: Toby Greenwalt, Director of Digital Strategy and Technology Integration, Carnegie Library of Pittsburgh

Top Technology Trends

This program features our ongoing roundtable discussion about trends and advances in library technology by a panel of LITA technology experts. The panelists will describe changes and advances in technology that they see having an impact on the library world, and suggest what libraries might do to take advantage of these trends. More information on Top Tech Trends: http://ala.org/lita/ttt
Twitter hashtag  - #ALATTT  Top Tech Trends


And thank God the library is about much more than technology, it is about the people ......so I will end my participation in the conference with

They’re Our Customers, Too: Engaging the Homeless at Your Library


One size does not fit all and many urban public libraries across the country are learning how best to serve their whole community, including community members who are homeless. Dallas Public Library, Salt Lake City Public Library and Denver Public Library will share their unique approaches to serving the homeless, including their struggles and their successes as it relates to library staff, the housed community, the homeless community, and community partners.
Speaker: Elissa Hardy, Social Worker, Denver Public Library
Speaker: Jo Giudice, Director of Libraries, Dallas Public Library
Speaker: John Spears, Executive Director, Salt Lake City Public Library
Speaker: Michelle Jeske, City Librarian, Denver Public Library

See you out there

lørdag den 27. juni 2015

Højesteret tillader homo-ægteskaber over hele USA #ALAAC15

Det som fylder absolut mest i den amerikanske offentlighed i disse dage er at højesteret i går tillod homo-ægteskaber over hele USA.

Det sætter naturligt nok også sit præg på en konference som den vi deltager i, specielt i en så liberal organisation som ALA og netop i en by som San Fransisco, der har et meget stort gay community.

Formanden for Danmarks Biblioteksforening og jeg er også blevet påvirket af stemningen, så vi har også besluttet at skilte med vores solidaritet.

Iøvrigt er det også blevet en stor kommerciel begivenhed. Her er 845 firmaer der udstiller og pludselig er der regnbuer i mange af deres logoer.

Men ikke kun på vores konference udvises solidariteten med LGBT folket også firmaer som Mastercard og udskiftet deres logo. Mon det kun er solidaritet eller kommunikation med et købedygtigt publikum? 

Nevermind, lad os glæde os over dommen og flette fingre i solidaritet


The Cultural Intelligence (CQ) Difference #ALAAC15

Open libraries - without staff ............. all the time

Do you know this when you visit the library? The experience is no longer as common in Denmark

North Beach: San Francisco Public Library yesterday at 9:55 amWhen I as a Dane participant in such a big event like IFLA or the ALA Annual Meeting is one of the questions we often get; is it true that in Denmark the libraries are open without staff? The answer I give is; no, we do not have libraries without staff, but we have libraries that are open even when the staff is not there.

More than half of all public libraries in Denmark are now "open libraries"

In Denmark, all the libraries is free to use, In the way, that all the basis services are free of charge for the public. In Denmark almost all the Libraries are funded by tax.

The libraries are obligated to make all kinds of materials available, both physical and digital. Not just books. 
See New e-book deals between all danish publishers and the public libraries in Denmark
We have 98 municipalities and all of them are obligated, by legislation, to have a library and to finance it.

Some of the municipalities have more than one library. We have approximately 450 public libraries, to a population of 5,5 mil. people.

Half of the libraries are closed in the last ten years, but the development has hopefully stopped now.
It seems that development lead to fewer and fewer libraries, but bigger and better libraries, I hope

Open LibraryWhat is a "open Library"
We have 98 main-libraries and 350 smaller Libraries, some of them we call “open Libraries” it is term for a concept that allows users to access the library space in principle 24/7 and serve them- selves with loans and return materials. And use the computers, read or maybe even set up a meeting or an event, if the space allows it. In the first instance the term ‘open library’ was chosen as the concept was implemented in libraries that had typically been branches with short – and often inconvenient – opening hours. And ‘open library’ is also a term preferable to ‘self service library’, as this concept requires another kind of professional support enabling the users to complete the necessary transactions themselves and to find their way in the library.

Since 2004 when the first open library was created, this concept has spread to 280 libraries in Denmark and more are planned and the first main-libraries in bigger cities is now also "Open Libraries"

The reasons for this fast spread of a new concept are several. First and foremost the concept is simple. All Danes have a medical card with a magnetic stripe and a bar code, and along with a pin code obtained at the library this card gives you access to the library. In the library there is a video camera, and during some of the opening hours there may be staff, but the principle is self-service at the automated loan and return desk. And in by far the most of the many opening hours, there is no staff at all.

Medical card with a magnetic stripe and a bar code

For example my local library (Vigerslev in Copenhagen) had before an opening hours from 10 am till 5 pm, now with "open library" concept is now open from 8 am to 10 pm. But there is only personnel between 10 am till 5 pm.

A typical model is that opening hours are from morning to late evening every day. And due to the log-in procedure there are valid user statistics. Users come and go all through the long opening hours. Forget about branches open a few hours at midday.

For many years Danish libraries have worked with self-service in loan and return transactions, which means that a majority of users are familiar with selfservice procedures, which by the way are extremely simple.

The open library concept demonstrates that it is possible to create institutions that are under the protection of the public and are designed to meet citizens’ needs in a flexible way. It is likewise obvious that there is a potential for further development of the concept.
 link til konferencens site
See my twitter  or the conference hastag #ALAAC15
Or my Facebook

@saintmichels 

Exploring Cultural Intelligence CQ #ALAAC15 and The Green Bicycle

In the US starts work day often much earlier than in Europe. For example, it is not unusual to conferences such as ALA Annual Conference starts at 7.30 in the morning. However, I am a little surprised that the program this Saturday starts at 6:30 - And as I am from Europe, I hope it's ok, I meet at 8am - It's saturday for christ's sake

You've heard of IQ and EQ, but what about CQ?

 This morning I start out with CQ. It´s a topic I know nothing about, but it seems really interesting and I will certainly examine more about CQ as a concept and the research on the topic.
See artikels about Cultural Intelligence

In the program they describes it as:

Cultural Intelligence (CQ) refers to our ability to function effectively across national, ethnic, and even organizational cultural boundaries. Cultural Intelligence involves four interdependent capabilities: Knowledge, Motivation, Interpretation, and Behavior.

Improving our CQ makes us better communicators and more gracious actors in our increasingly diverse world. Through this highly interactive conversation, sample what CQ has to offer and learn tools you can apply immediately as you cross cultural boundaries

Speaker: Marla Ehlers, Assistant Director, Grand Rapids Public Library

 link til konferencens site

My second experience Today is only because I love the movie The Green Bicycle

Al Mansour
Haifaa al-Mansour and the green bicycle
It´s the Award-winning Saudi Arabian film director and screenwriter Haifaa al-Mansour being interviewed by Jon Stewart on “The Daily Show” and Dave Eggers for McSweeney’s journal “Wholphin.” Winner of an EDA Female Focus Award, al-Mansour’s first feature-length film “Wadjda” also won the Best International Feature Audience Award at the Los Angeles Film Festival, among other awards, and is the first feature-length movie filmed entirely in Saudi Arabia, the first feature filmed by a female Saudi Arabian director, and the first Saudi Arabian film submitted for the Best Foreign Language Oscar.


The film is the basis of al-Mansour’s middle-grade (and debut) novel The Green Bicycle, about a spunky and sly eleven-year- old living in Riyadh, the capital of Saudi Arabia, who constantly pushes the boundaries of what's considered proper. The story of her attempt to get a bicycle, considered improper for girls to ride, unfolds against the shifting social attitudes of the Middle East, and explores gender roles, conformity, and the importance of family with warmth, spirit, and humor.

The daughter of a poet, al-Mansour studied comparative literature in Cairo and later attended film school in Australia. Her 2005 documentary “Women Without Shadows” speaks to the hidden lives of women in Arab States of the Persian Gulf and was shown at 17 international festivals, received the Golden Dagger for Best Documentary in the Muscat Film Festival, and got a special jury mention in the fourth Arab Film Festival in Rotterdam. Her next film, “A Storm in the Stars,” about Mary Wollstonecraft Shelley and starring Elle Fanning, is set to release in 2016.

See my twitter  or the conference hastag #ALAAC15

It promises to be a good day

fredag den 26. juni 2015

Conference programs grown into phonebook size - 352-page #ALAAC15

After flying for 12 hours, we are now in San Francisco and redy for ALA Annual Conference. We have been registered and ready to start the inspiring program.
See Verdens mest inspirerende informations- og bibliotekskonference - ALA Annual Conference #ALAAC15 (danish) 
This year it has grown into phonebook size. 352-page program ....(explanation for the young ones: a phone book is a paper book from the old days where you had printed all names and phone numbers in the area)
See it yourself here

I just think we spend a couple of hours to put crosses at what we find most exciting. 

While we are waiting for today's main event
See my twitter  or the conference hastag #ALAAC15
Opening General Session with Special Keynote Speaker
Roberta Kaplan opens the conference on a high note as part of the conference's Opening General Session, where the ALA President and others welcome you to ALA Annual Conference and set the stage for the coming days.

Roberta Kaplan

Roberta Kaplan
Friday, June 26

Hear how Roberta A. Kaplan—with the help of a band of supporters extended equal rights and made America a more democratic nation. Kaplan will offer insights into how the Defense of Marriage Act (DOMA) was defeated, how laws get overturned, and how change is made legally.  
“Robbie Kaplan has been involved in some of the most important legal developments of recent years,” notesThe Financial Times  When Edie Windsor called Roberta Kaplan to take on the case that would bring down the Defense of Marriage Act (DOMA), Kaplan did not hesitate, as gay advocates and other lawyers had.  InWindsor, the nation's highest court ruled that a key provision of DOMA violated the U.S. Constitution by barring legally married same-sex couples from enjoying the wide-ranging benefits of marriage conferred under federal law.  Kaplan’s forthcoming book, “Then Comes Marriage: United States v. Windsor and the Defeat of DOMA” (Norton, Fall 2015), will offer a complete account of the success.
Described as a “litigation superstar,” a “powerhouse corporate litigator” and a “pressure junkie” who “thrives on looking at the big picture,” Kaplan is a partner at Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison and an adjunct professor of law at Columbia Law School, and is currently litigating the case against Mississippi’s gay marriage ban.  Selected as one of “The 100 Most Influential Lawyers,” as well as a 2013 “Litigator of the Year” by The American Lawyer, the 2013 “Lawyer of the Year” by Above The Law and the 2014 “Most Innovative Lawyer of The Year” by The Financial Times, she was ranked as number 5 in this year's "Politico 50."