tirsdag den 7. oktober 2014

Tidens trends, fremtidens biblioteker og de nye brugere - forelæsning IVA

De seneste år har jeg fået lov at holde en årgangsforelæsning på Det Informationsvidenskabelige Akademi IVA - Det skal jeg også i år, så nu vil jeg betragte det som en tradition.

Mit udgangspunktet er folkebiblioteket i en politisk kontekst, hvordan og hvorfor det har udviklet sig som det har og hvilken rolle Danmarks Biblioteksforening har spillet og vil spille i fremtiden.

Jeg tager derfor fat på bibliotekesforeningens indsatsområder om biblioteket som indgang til læring, digitalisering og fællesskab og sætter det overfor folkebibliotekets formål, som i loven er beskrevet som:

Fremme oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet
-ved at stille bøger, tidsskrifter, lydbøger og andre egnede materialer til rådighed såsom musikbærende materialer og elektroniske informationsressourcer, herunder Internet og multimedier.”

Altså er formålet ikke at indkøbe eller udlåne bøger.

Det forsøger jeg at udfordre ved at  forestille en dekobling af materialer og en diskussion af, hvad bibliotekets kerneopgave så vil være?

Iøvrigt et dilemma jeg har lånt fra København Hovedbiblioteks Chef Jakob Heide Pedersen som har lagt det op i en politisk udvalgs diskussion - for dybest set er det et ret politisk spørgsmål


Inden den diskussion vil jeg indlede med at udfordre de globale tendenser vi har udviklet i IFLA regi - for ad den vej at beskrive hvordan vores informationsmiljø ændre sig og hvordan det påvirker os som mennesker.

Men jeg vil også vende perspektivet og se på borgernes forventninger og behov i forhold til bibliotekerne, med udgangspunkt i den største segmenteringsundersøgelse der er lavet af bibliotekerne, som TænkeTanken Fremtidens biblioteker har offentliggjort i år. Se mere på www.fremtidensbiblioteker.dk

I øvrigt faldt jeg over denne lille video fra Hernings nye visionære bibliotek, som har et godt greb om at vise hvad biblioteket også er og som måske er noget af svaret på tidens udfordring.Se oplægget her eller kom forbi IVA den 08 oktober kl 10.30 - 12.30

onsdag den 1. oktober 2014

International Follow a Library Day on Twitter #followalibrary

Selvom man kan blive mæt af dage, synes jeg  Follow a Library day er en sjov lille event som har har kørt en 4-5 år på twitter. Ideen er meget simpelFollowalibrary on twitter on Oct 1st
What would happen if each person on twitter would mention his or her favorite library there? One definite outcome would be: the enormous amount of positive attention to this great sector. And for this reason October 1 2010 has been declared the follow a library on twitter day. Well respected names from the international library community, such as Michael Stephens and David Lee King have ackowledged their participation in promoting the special event..
How does it work?
Participating is very simple: tweet on October 1st what your favorite twittering library (or libraries) is (or are). Use in your tweet the hashtag (or keyword) #followalibrary.
Get your users to follow your library’s news and tweets.

tirsdag den 30. september 2014

Er der slet ingen grænser for hvad bibliotekerne skal ta sig af? #Lokalsamfund


Se alle oplæg fra konferencen: Biblioteket som lokalsamfundets drivkraft – men hvor går grænsen?


En af de debatter der i de sidste år ofte har været om bibliotekerne, er hvad deres kereopgave egentlig er, specielt hvad de ikke skal. Det er der rigtig mange mennesker der har en holdning til og mange der ytre sig om. Ofte dem der synes at de har patent på hvad bibliotekets opgave er.

Se Bibliotekerne kan løse samfundsproblemer

Biblioteks formål er at fremme oplysningen, uddannelse og kulturel aktivitet. Det er der mange måder at fremme på og selvom biblioteket altid vil have en kerne af litteratur er der mange andre veje til mållet. Hvis man nogle steder vælger, at det ud over litteraturen er bordfodbold, strikkeklubber og udlevering af batterier til høreapperater, man synes er dét, der skal til at fremme dannelsen, så gerne for min skyld. Blot det foregår i en dialog mellem fagfolk, politikere og borgere. Det er nemlig det biblioteket er - stedet der bliver til i dialog.

Mit mantra i mange af de debatter jeg deltager i er, at når samfundets og dets udfordringer forandre sig, så ændre biblioteket sig for at løse opgaven. På den vis kan man ikke givet ét enkelt svar på hvad biblioteker er, både fordi det ændre sig over tid og formes i en lokal kontekst, hvor der er stor forskel på samfundsopgaven i Gentofte, Gellerup eller Give, men biblioteket er alle steder en drifkraft for lokalsamfundet eller kan i hvert fald være det.

Jeg tror derfor, at det er vigtigt man ikke bare vælger at være skolemesteragtig og sige, at vi der arbejder med bibliotekerne ved bedst, men hele tiden at udfordre hvad biblioteket er, hvad opgaven er og hvem det skal henvende sig til..

Det er baggrunden for konference som vi holder i dag: Biblioteket som lokalsamfundets drivkraft – men hvor går grænsen?

Jeg glæder mig derfor også til at skulle være moderator når Danmarks Biblioteksforening sammen med Roskilde Centralbibliotek, Bornholms Biblioteker i dag holder konference om bibliotekernes rolle og betydning i lokalsamfundet.

Bibliotekerne løser i dag flere opgaver end nogensinde: borgerservice, læringstilbud, IT-hjælp og meget mere. Samtidig udvides åbningstiderne og vi ser bud på nye biblioteksinitiativer, der skal give værdi lokalt. Som den mest besøgte kulturinstitution er bibliotekerne en oplagt politisk arena i forhold til at præge udviklingen i kommunerne. 

I den kontekst har vi valgt at stille spørgsmålet, hvor langt skal bibliotekerne gå i omfang og typer af opgaver – og er der en grænse?

Konferencen sætter både politisk og biblioteksfagligt fokus på tendensen til at bruge bibliotekerne aktivt i den lokale udvikling.

Hør blandt andre:
Kulturminister Marianne Jelved (R)
Christian Jervelund fra Copenhagen Economics
Byrådsmedlemmerne Hanne Pigonska (V) og Evan Lynnerup (V)
Forvaltningschef Rolf Hapel fra Borgerservice og Biblioteker i Aarhus Kommune

Det er også dagen, hvor det første slør bliver løftet for Tænketanken Fremtidens Bibliotekers store samfundsøkonomiske analyse

Folkebibliotekernes samfundsøkonomiske værdi – et indblik i Tænketanken Fremtidens bibliotekers kommende rapport om folkebibliotekernes samfundsøkonomiske impact
Ved Partner Christian Jervelund fra Copenhagen Economics

Men se selv hele programmet her eller følg os på twitter #lokalsamfund

torsdag den 11. september 2014

Bibliotekerne kan løse samfundsproblemer

Overskriften om at Bibliotekerne kan løse samfundsproblemer vil jeg gerne råbe ud, fordi den nye direktør på Det kongelige Teater havde følgende overskrift i Altinget 

Hesseldahl: Teatret skal ikke løse samfundets problemer
TEATER: Det er ikke teatrenes opgave at lave integrationsprojekter eller sociale aktiveringstilbud for de millioner, de årligt får i kunststøtte. Det mener Morten Hesseldahl, teaterchef på Det Kongelige Teater, som advarer politikerne mod at spænde teatrene for andre vogne end den kunstneriske.

Jeg har reageret over for hans indlæg, fordi han blander bibliotekerne ind i sin argumentation om at teaterene ikke skal tage ansvar for samfundets problemer, og I dag bringer Altinget mit indlæg og jeg var i Kulturen på News og debattere det i aftes.

Da Altinget er gemt bag betalingsmur, har jeg valgt at bringe mig indlæg her: 

Bibliotekerne ville svigte hvis de havde et Hesseldahls kultursyn
Det kongelige teaters direktør Morten Hesseldahl spreder i en artikel i Altinget i sit kultursyn ud over bibliotekerne. Dejligt når kulturpersonligheder forholder sig til Danmarks mest besøgte kulturinstitution, men man bør holde sig de samfundsmæssige konsekvenser for øje, hvis man følger hans råd.

”Det er bare vigtigt, at bibliotekerne bliver ved med at formidle litteratur og kultur, og ikke bare bliver steder, hvor man kan spille bordfodbold og være sammen med hinanden,” siger han til Altinget

Det har han fuldstændig ret i, men at gøre det i under en overskrift ”Biblioteker skal ikke være medborgerhuse” får det til at lyde som om bibliotekerne har udviklet sig til bordfoldsstadions og det er ingenlunde tilfælde. Det bibliotekerne bruger flest ressourcer på er stadig at udvælge og formidling god og dannende litteratur på kunstens præmisser. Men bibliotekerne formidler også en del andet, fordi de er en skattefinansieret public service institution og derfor skal favne bredt. Så hvis bibliotekerne kun formidlede den kulturelitære litteratur så svigtede de for alvor deres opgave.

Bibliotekerne forandrer sig nemlig i takt med at samfundets opgave ændres. Derfor bruger halvdelen af borgerne dem også til andre ting end bare at låne bøger, herunder både til hjælp med digital selvbetjening, kurser eller kulturelle oplevelser som f.eks. mange af de børneteater forestillinger som de etablerede teatre ikke har.

Som public service institution har bibliotekerne en forpligtelse over for det samfund der finansierer dem, ud over at formidle det kunstneriske, men også at lave borgerservice eller spille positivt ind på integration i de områder der har behov for det, som vi ser i mange socialt udsatte områder, og her bliver der givetvis både læst bøger og spillet bordfoldbold. I mange lokalområdet spiller bibliotekerne også en vigtig rolle i blot at være det åbne demokratiske mødested, da borgere ikke har andre offentlige steder at mødes.

Som skatteborgerfinansieret institution gælder det om at finde balancen mellem de opsøgende, sociale og dannende opgaver og det behøver ikke nødvendigvis gå ud over det kunstneriske niveau. Hvis man som kulturinstitution kun vælger den kunstneriske aspekt uden at skele til samfundets øvrige udfordringer havner man i et elfenbenstårn uden demokratisk kontakt. Selvfølgelig skal der være en politisk armslængde til den kunstneriske udfoldelse, men til gengæld ligger der en forpligtelse hos offentligt finansierede institutioner om at være formidlende og inddragende over for alle borgerne, også de der ikke umiddelbart selv påbegynder kravleturen op i det dannende elfenbenstårn

Den balance arbejder vi hele tiden med i bibliotekerne. Jeg skal ikke gøre mig klog på hvordan det Kongelige Teater skal drives, blot kan jeg konstatere, at et af de eksempler Morten Hesseldahl advarer imod er det Aarhusianske teatret OPGANG2, som har et ungdomsspor, hvor unge i aktivering kan samarbejde med kunstnere om at skabe musik, teater og billedkunst. Det mener han kan underminere kunst af allerhøjeste karakter.

Hos OPGANG2 mødte jeg for år tilbage en ung utilpasset mand ved navn Yahya Hassan, vel at mærke før han havde udgivet sin digtsamling og blev kanoniseret som kunst. Så der kan man se, hvad det kan føre til, hvis man som kulturinstitution rækker ud og tænker kunsten som noget der kan være dannende for andre end Morten og jeg, som jo nok skal komme både på landets eksperimenterende og de fine etablerede teatre. På bibliotekerne er både Morten og Hassan velkomne, også hvis det bare er efter en bog, vi har nemlig dem alle sammen.

 Se iøvrigt oplæg til vores konference omtirsdag den 9. september 2014

Påvirker megatrends mon borgernes forventninger til kulturinstitutionen?

I det sidste års tid har jeg holdt rigtig mange oplæg om megatrends og globale tendenser for ad den vej at beskrive hvordan vores informationsmiljø ændre sig og hvordan det påvirker os som mennesker – ofte med en biblioteksvinkel på hvordan det påvirker brugen og brugerne af bibliotekerne.
Men hvad sker der hvis man vender perspektivet og i stedet for at se på forandringerne i informationsmiljøet, ser på borgernes forventninger og behov i forhold til bibliotekerne?

Bliver billedet så et andet?

Jeg har i gjort forsøger og har i dag præmierer på den vinkling til konference på Statsbiblioteket i Aarhus.  Du kan se mere om konferencen her http://www.statsbiblioteket.dk/forbiblioteker/nyheder/invitation-til-kontaktdag-2014

Jeg har taget udgangspunkt i den største segmenteringsundersøgelse der er lavet af bibliotekerne, som TænkeTanken Fremtidens biblioteker har offentliggjort i år. Se mere på www.fremtidensbiblioteker.dkOg så oplægget her 

tirsdag den 2. september 2014

Bogen lever – og efterspørges både af kunder og lånere

Venstres medlem af Københavns borgerrepræsentation Jens Kristian Lütken kom i sidste uge med et frontalangreb på bogen og bibliotekerne under overskriften Bogen er død, luk bibliotekerne! Det er både forlæggere og biblioteker uenige i og vi har en fælles interesser i at formidle litteraturen, og derfor har FORLÆGGERFORENINGENS direktør DANMARKS BIBLIOTEKSFORENINGS direktør taget handsken op og forklare at rygtet om bogens død er stærkt overdrevet.

Det er blevet til følgende Debatindlæg som Jyllandsposten bringer i dag

Bogen lever 
Debatindlæg fra Jyllands
Posten - klik for at se det online
Mandag den 25. august havde Venstres medlem af Københavns borgerrepræsentation Jens Kristian Lütken et blogindlæg på Jyllands-posten.dk med overskriften ”Bogen er død – Luk bibliotekerne”. Indlægget har affødt en række interessante kommentarer om både bibliotekernes raison d’etre og læsernes præferencer for hhv. trykte og digitale bøger.

I blogindlægget skriver Lütken bl.a., at det er en umulig opgave, at sikre, at der i en digital verden både er forretning for forlagene og boghandlerne, samtidig med at borgerne har gratis adgang til e-bøger på bibliotekerne.

I forhold til at finde balancen mellem det kommercielle marked på den ene side og bibliotekerne på den anden side, er vi ikke altid enige om forretningsmodellen, men vi anerkender den gensidige afhængighed og begge parters samfundsmæssige betydning. Det er en global diskussion, som i høj grad optager både biblioteksverdenen og forlagsverdenen. Forfattere og forlag er interesserede i biblioteker, fordi de formidler litteratur, stimulerer læsning og indgår i det økonomiske kredsløb ved at købe litteratur. Bibliotekerne er interesserede i, at forfattere og forlag bliver ved med at skrive og udgive litteratur. Det kræver, at vi i den digitale verden finder en balance mellem det kommercielle marked og biblioteksudlånet.

Danmark udmærker sig, fordi vi er meget langt fremme med at afprøve forskellige udlånsmodeller. Pt. tilbydes der e-bøger til bibliotekernes lånere på eReolen.dk og på ebib.dk. Vi evaluerer løbende, hvordan modellerne påvirker markedet. Erfaringerne viser, at via den danske tradition for samarbejde og dialog mellem forlag og biblioteker kan det godt kan lade sig gøre at finde afbalancerede modeller, således at vi sikrer, at vi både har et sundt og bæredygtigt kommercielt marked for litteratur samtidig med, at bibliotekerne får mulighed for at udlåne e-bøger, og vi har tænkt at forsætte med at udvikle modellerne, fordi borgerne efterspørger det, uanset om det er lånere eller kunder.

Christine Bødtcher-Hansen                                   Michel Steen-Hansen      
Direktør                                                                 Direktør
FORLÆGGERFORENINGEN                              DANMARKS BIBLIOTEKSFORENING
fredag den 29. august 2014

Bibliotekerne skal spejle folket

»Bibliotekerne skal formidle både det populære og det mere smalle, både krimier og digte, samt en hel masse andet selv om der skæres ned.«siger formanden for Danmarks Biblioteksforening Steen B. Andersen  i dagens kommentar i Berlingske og fortsætter
I Danmarks Biblioteksforening er vi glade for, at næstformanden i forfatterforeningen, Egon Clausen, skrev kronik (Berlingske 22. august) med gode råd op til vores debat på kulturmødet på Mors

Jeg er enig med ham i, at bibliotekerne kan gøre det endnu bedre, og det forsøger vi hele tiden på. Men når der udvikles, sker der forandringer. Der formidles på nye måder og med nye digitale former, og det kræver ændringer, så derfor må jeg nok erklære mig uenig i Clausens grundlæggende præmis, at alt var bedre i gamle dage.

Men læs selv hele hans kommentar 

onsdag den 27. august 2014

Kulturministeren brugte kulturmødet til at præsentere en ny biblioteksformidlingspris

På Kulturmødet på Mors havde Danmarks Biblioteksforening sammen med Morsø bibliotek lavet en debat om "Bibliotekets rolle i litteraturen - Litteraturens rolle i biblioteket"

Det blev noget af et tilløbsstykke, ikke kun havde vi kapaciteter som Kulturminister Marianne Jelved, Kulturudvalgsformand i Aarhus og formand for Danmarks Biblioteksforening Steen B. Andersen, Gyldendals litterære direktør Johannes Riis og næstformand i Dansk Forfatterforening Egon Clausen på scenen, vi havde også et fuldt telt af interesserede publikummer.

De godt 100 mennesker der var samlet hørte måske ikke til
blandt de aller yngste,
men matchede nok meget godt 
aldersmæssigt de 
der var på scenen . 

Forud for debatten havde næstformand i Dansk Forfatterforening Egon Clausen ulejliget sig med at skrive en kronik i berlingske som blev bragt samme dag om at bibliotekerne, efter hans opfattelse kunne gøre det bedre. Det var et glimrende afsæt for debat, omend hans horisont var ret tilbageskuende i forhold til de moderne bibliotek, hvor samlingen ikke nødvendigvis står på hylderne på det lokale bibliotek, men alligevel er tilgængelig for borgerne om ikke andet ved at bestille hjem. Al litteraturen er nemlig tilgængelig også selvom den enkelte bog måske ikke kan fås samme dag og det sætter formidlingen i centrum - hvilket kun bliver forstærket i en stadig  mere digitale verden.

DBs's formand har svaret igen, se


Det var nok også den væsentligste point fra debatten, hvor kulturministeren satte trumf på, da hun fortalte at hun vil indstifte en formidlingspris for bibliotekerne med fokus på det, der sker i biblioteksrummet. Det glæder vi os til at tage aktivt del i fra Danmarks Biblioteksforenings side.

Som Marianne Jelved selv udtrykte det til Politiken efter debatten. "Der sker en påvirkning af alle os, der er med, og jeg kan give et eksempel fra mig selv: Jeg deltog i en paneldebat om bibliotekets rolle i samfundet, og her hørte jeg mange understrege, hvor vigtig formidlingsopgaven er. Ikke bare den opgave bibliotekaren har, men også måden bibliotekerne er indrettet på, og måden tingene er udstillet på. Det blev jeg faktisk så påvirket af, at jeg nu vil overveje – ja, jeg er nødt til lige at spørge mine embedsmænd først, men jeg vil gøre det – at indstifte en formidlingspris for bibliotekerne de næste tre år med fokus på det, der sker i biblioteksrummet. Så kan vi se, hvad der kan komme af ideer og udvikling ud af det. Det er et konkret initiativ, og jeg ville aldrig have foreslået en formidlingspris, hvis jeg ikke havde været med i den debat. Vi har muligheden for under de særlige rammer her at få sat nogle nye dagsordner, fordi her er tid til at argumentere, og det forpligter: Det, jeg har lovet eller foreslået og givet af tilkendegivelser, må jeg jo følge op på.
Da vores debat nærmere sig en afslutning, havde vi planlagt at det hele skulle slutte med virkelig kultur og ikke kun snak om det. Det understregede i den grad hvad KULTUR kan, nemlig skabe oplevelse, berige os og knytte os sammen. Tre unge lokale musikere spillede op med deres egne kompositioner og straks blev teltet befolket af en noget yngre gruppe mennesker, som langsomt overtog sidepladserne fra de modne publikum, der hastede videre til endnu en snak om kultur....De fleste var nemlig fra kulturparnasset og på Mors for at debatterer med de andre professionelle debatører.

Det kan du læse mere om i den næste hvor jeg laver en større evaluering af Kulturmødet og det kulturpolitiske impact og så kan du se min forudfattede skepsis her
Bibliotekets rolle i litteraturen - Litteraturens....

Eller følge debatten i Politiken


 1. Kulturen har godt af liv på Mors - Politiken.dk

  politiken.dk/debat/profiler/hoejbjerg/.../kulturen-har-godt-af-liv-paa-mor...

   - Det er fristende at erklære sig enig med teaterdirektør Martin Lyngbo, der mener, at det netop overståede Kulturmøde på Mors er en dårlig idé.

I Ferguson var det biblioteket der var hjemsted for børnene under undtagelsestilstanden

I de seneste uger har vi hørt meget om den amerikanske by Ferguson i medierne, specielt om den
undtagelsestilstand guvernøren indførte for at få bugt med de optøjer, der brød ud efter politidrabet på den afroamerikanske teenager Michael Brown.
Ferguson Municipal Public Library - (Navbar and Logo)

Det man ikke har hørt noget om i de danske medier er den rolle som de lokale bibliotek har spillet under undtagelsestilstanden (Ferguson Municipal Public Library)

I hele perioden har biblioteket afsat ressourcer til, sammen med en masse frivillige at være et sikkert sted for børn, samt at opsøge de børn der ikke havde andre steder at være. Biblioteket havde sammen med lærere og frivillige oprettet en selvstændigt ad hoc skolebygning, som kunne rumme alle ungerne indtil de offentlige skoler igen blev åbnet.

Er det egentlig ikke bibliotekerne kerne. At udgøre et sikkert sted for folk, hvor de kan finde ud af, hvem de er, hvad de kan lide og hvem de ønsker at blive, som den amerikanske blogger

BILL FITZGERALD skrev på Funnymonkey.com hvor han opfordrede til at donere penge til en fortsat udvikling af biblioteket.


onsdag den 20. august 2014

Bibliotekets rolle i litteraturen - Litteraturens rolle i biblioteket - DB på kulturmødet #Km14dk

Kulturmødet.dk

Jeg blev meget skeptisk da jeg oplevede, at man forsøgte at brande "Kulturmødet på Mors" som kulturens folkemøde, hvor man diskutterede kulturpolitik - specielt da jeg hørte én udlægge det som, at kulturmødet er for kulturen hvad folkemødet er for politik, selvom det forhåbentlig var en fortalelse.

Jeg synes nemlig man skal passe på med at se kulturpolitik som noget selvstændigt. Det er jo netop folkemødets styrke, at man her snakker politik på tværs af sektorer. Her synes Dansk Industri det er spændende vi er der, fordi kultursektoren kan skabe interaktion mellem mennesker og berige livet med oplevelser og udfordringer, og så kan vi nok lære noget af dem i forhold til at tjene penge. Det kan der komme en fed dialog ud af, og derfor synes jeg man skal passe på med at isolere de enkelte politik-området.

Men jeg anerkender også at man i sektoriale fællesskaber kan udvikle og være innovative, fordi man har en fælles platform at udvikle og samtale ud fra.

Derfor er Danmarks Biblioteksforening også med på Kulturmødet på Mors og jeg ser frem til at opleve kulturkraften. DB er med for at skabe debat om bibliotekernes rolle for litteraturen og i samfundet generelt, hvor de kan udgøre en stor og værdifuld dynamo i det lokale kulturliv.

Vi har valgt at have fokus på LITTERATURENS ROLLE I BIBLIOTEKET og biblioteks rolle for Litteraturen - og begges betydning for samfundet


Det foregår FREDAG D. 22-08 KL.10:00 - 12:00 BRØNDUM på


Bibliotekets rolle i litteraturen - Litteraturens rolle i biblioteket
Danmarks Biblioteksforening sætter sammen med Morsø Folkebibliotek spot på litteraturens og bibliotekets betydning i samfundet.
Alle i Danmark bør være ikke bare læsere, men litteraturlæsere

Sådan sagde kulturminister Marianne Jelved forud for lanceringen af den store kampagne Danmark læser og skrev i en kronik i Politiken

Dansk litteratur er med til at binde os sammen som nation. Vi bruger den til at forstå os selv og Danmark lige nu. Litteraturen giver plads til eftertænksomhed, nærvær og indlevelse, og den åbner for livsnerven i vores demokrati – samtale og dialog.

Bibliotekerne er den største formidler af litteratur og den kunde der køber flest bøger i landet. På den baggrund lægger vi op til debat om hvilken betydning har bibliotekerne for forfattere? Hvad betyder bibliotekernes litteraturformidling for borgerne og deres lyst til at læse? 

 • Hvilken rolle spiller biblioteket for samfundet og den demokratiske samtale?


Og har på den baggrund bedt følgende om at deltage i den samtale:
 • Ideen bag Danmark Læser og bibliotekernes betydning for dannelseMarianne Jelved, Kulturminister
 • Folkebibliotekets betydning for borgerneSteen B. Andersen, Kulturudvalgsformand i Aarhus og formand for Danmarks Biblioteksforening
 • Bibliotekets betydning for litteraturenEgon Clausen, næstformand i Dansk Forfatterforening
 • Bibliotekets betydning for litteraturens fødekædeJohannes Riis, litterær direktør for Gyldendal

Der lægges op til debat om disse emner og meget andet i den litterære verden.
Morsø Folkebibliotek lægger ud med en festlig Booktalk som varmer publikum op.
En demokratisk samtale om litteraturens og bibliotekers betydning for samfundet.
Michel Steen-Hansen, direktør Danmarks Biblioteksforening, lægger op til debat mellem oplægsholderene og publikum, kun afbrudt af lidt snak fra bøgerne……
Vi lægger herefter op til en tidlig weekendbegyndelse med musik og bobler

tirsdag den 19. august 2014

Macro-economic analysis of the economic impact of public libraries - The Danish Think Tank Future Libraries #WLIC2014

The Danish Think Tank "Future libraries" had a poster, at this year's IFLA conference. We are very pleased with the great interest.

One of the questions we most often got was "when is your macro-economic analysis of the economic impact of public libraries finished?"

The answer is to October 2014.
And then we'll spread the word - see more
It's Copenhagen Economics who make the analysis

Se more about the macro-economic analysis of the economic impact of public libraries with focus on the variety of task and services eg. democratic participation, literacy, culture, local engagement and development, digital literacy.  (in danish)
mandag den 18. august 2014

Lyon Declaration on Access to Information and Development #WLIC2014

Today the Lyon Declaration launch, at the IFLA conference in Lyonit's about on Access to Information and Development.

The Lyon Declaration calls upon United Nations Member States to make an international commitment through the post-2015 development agenda for the Sustainability Development Goals to ensure that everyone has access to, and is able to understand, use and share the information that is necessary to promote sustainable development and democratic societies. It was prepared by IFLA and a number of strategic partners in the library and development communities.

         development requires access to information, and the skills to use it effectively

The Declaration states clearly that access to information supports development by empowering people to:
Exercise their civil, political, economic, social and cultural rights
Learn and apply new skills
Make decisions and participate in an active and engaged civil society
Create community-based solutions to development challenges
Ensure accountability, transparency, good governance, and empowerment
Measure progress on public and private commitments on sustainable development.

I think it is important that libraries marks that they play an important role in a sustainability development, but also a more democratic world.

Read the Declaration.

For me, Lyon Declaration is natural follow on IFLA trend report, which was published last year. The report I have written a lot about since see.
Hent den danske version af IFLA Trend Report
Today we also shall discuss the IFLA Trend Report, and how we further develop themes that contribute to a strong information society and in which libraries play a role, such as: the high value of literacy and information literacy skills; incorporating local content into creativity, entrepreneurship and publishing; and citizen and multi-stakeholder participation in civic engagement and the transformation of societies.


Twitter search:Twitter#wlic2014

Tagging

 •  #wlic2014 in Tweets.
 •  wlic2014 in other social media.
Se more from 2013 here